20 PhD, Postdoctoral and Academic Positions at Tempere University, Finland •  
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 • 1
 • 1
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares

Tampere University  (TAMK) is one of the largest and most popular universities in Finland.

Liiketoiminnan kehittäjä (useita tehtäviä, jatkuva haku) / Business developers (several positions, continuous application)
Research assistant/Master’s Thesis worker, 2-5 positions (Aerosol Physics Laboratory) / Tutkimusapulaisia/diplomityöntekijöitä, 2-5 paikkaa (Aerosolifysiikan laboratorio)
Doctoral Researcher (3 positions) and Postdoctoral Research Fellow (2 positions) in Photonics Research and Innovation / väitöskirjatutkija (3 tehtävää) ja tutkijatohtori (2 tehtävää) Fotoniikan tutkimukseen ja innovaatioihin
Postdoctoral Research Fellow (Decision Support for Health) | Tutkijatohtori
Research Assistant, 6-12 positions / Tutkimusapulainen, 6-12 tehtävää
Early Stage Researcher – ESR, Doctoral Studentship in the Marie Sklodowska-Curie Innovation Training Network ‘Plenoptic Imaging‘ / Väitöskirjatutkija ( Marie Sklodowska-Curie)
Väitöskirjatutkija (Älyvaate- ja älyhuonekalukonsepteja osallisuuden tukemiseen)
Research assistant/summer trainee (Automation Technology and Mechanical Engineering Unit), 7 positions / Tutkimusapulainen/kesätyöntekijä (Automaatio- ja konetekniikan yksikkö), 7 tehtävää
Väitöskirjatutkijoita /Positions of Doctoral Researcher
Post-doctoral researcher in epidemiologic/public health research related to vaccines and vaccination/Tutkijatohtori (epidemiologia/kansanterveystiede), rokotteet ja rokottaminen
Postdoctoral Researcher (RECPHEALS project)/Tutkijatohtori (RECPHEALS -hanke)
Research Assistants (summer jobs, Computing Sciences), several positions / Tutkimusapulainen (kesätyö, tietotekniikka), useita tehtäviä
Research assistant (part time), 3 positions, TampereICT advertisement, and information campaign/Tutkimusapulainen (osa-aikainen), 3 tehtävää, TampereICT markkinointi ja tiedotushanke
Research Assistant/summer trainee, 15-17 positions (Physics Unit) / Tutkimusapulainen/kesätyöntekijä, 15-17 tehtävää (Fysiikan yksikkö)
Väitöskirjatutkija / Tutkija / Tutkijatohtori (IDA-hanke, 2 tehtävää) / Doctoral Researcher / Researcher / Postdoctoral Research Fellow (IDA project, 2 positions)
Research assistants (summer jobs, Electrical Engineering), several positions / Tutkimusapulaisia (kesätyö, Sähkötekniikka), useita tehtäviä
Research Assistant (master’s thesis position) available at the Laboratory for Future Electronics/ Tutkimusapulainen (diplomityöntekijä), Laboratory for Future Electronics
Postdoctoral Research Fellow or Doctoral Researcher in printed supercapacitors/Tutkijatohtori tai väitöskirjatutkija, painettavien superkondensaattorien tutkimukseen
Tenure track -professor or professor in psychology (sustainable careers and well-being)
Early Stage Researcher – ESR, Doctoral Studentship in the Marie Sklodowska-Curie Innovation Training Network (AERO-TRAIN) / Väitöskirjatutkija ( Marie Sklodowska-Curie)

Leave a Reply