32 PhD and Academic Positions at University of South-Eastern Norway •  
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 • 1
 • 1
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares

USN is one of the largest educational institutions in Norway. We have eight campuses, all within a couple of hours away from our capital. We provide our students with proper education for their working careers.

PhD Fellowship in Ecology – nutrition, stress and life history in brown bears
PhD Fellowship in Ecology – impact of climate change and habitat degradation on Olive Ridley sea turtles
Professors/Associate Professors in sustainability management and management of human centered sustainability
PhD Research Fellow in education science
PhD Research fellow in innovation and entrepreneurship
PhD Research Fellow in Applied Micro- and Nanotechnology
Associate Professor in microsystem tecnology
Førsteamanuensis / førstelektor i pedagogikk (BLU)
Førsteamanuensis / førstelektor i pedagogikk (BLU)
Førsteamanuensis / førstelektor i pedagogikk (BLU)
Førsteamanuensis / førstelektor i pedagogikk (BLU)
Nestleder / rådgiver – eksamen
Stipendiatstillinger innen studien av helsefremmende praksis til eldre mottakere av helse- og omsorgstjenester i hjemmet
praksisrådgiver/studieveileder
Seniorrådgiver – campusutvikling
Seniorrådgiver – jurist
Stipendiat i sosial inkludering og politikkutvikling
Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i håndverk og design i tre
Sommerjobb som foreleser i TRES – matematikk
Professor i norsk og norskdidaktikk
Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i engelsk
Førsteamanuensis / førstelektor/universitetslektor i norsk / norskdidaktikk
Førsteamanuensis / førstelektor i norsk / norskdidaktikk
Førstelektor/universitetslektor i matematikk og statistikk
Universitetslektor innen optometri og synsvitenskap
Stipendiat i Cybersikkerhet 5G
Nestleder ved Institutt for språk og litteratur
Faggruppeledere for bachelorutdanningene i sykepleie
Førsteamanuensis i elektronikk

Leave a Reply