•  
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

Tampere University  (TAMK) is one of the largest and most popular universities in Finland.

Research Assistant (master’s thesis position) available at the Laboratory for Future Electronics/ Tutkimusapulainen (diplomityöntekijä), Laboratory for Future Electronics
Postdoctoral Research Fellow or Doctoral Researcher in printed supercapacitors/Tutkijatohtori tai väitöskirjatutkija, painettavien superkondensaattorien tutkimukseen
Tenure track -professor or professor in psychology (sustainable careers and well-being)
Doctoral Researcher (chemistry), 1-2 positions / Väitöskirjatutkija (kemia), 1-2 tehtävää
Early Stage Researcher – ESR, Doctoral Studentship in the Marie Sklodowska-Curie Innovation Training Network (AERO-TRAIN) / Väitöskirjatutkija ( Marie Sklodowska-Curie)
Doctoral Researcher (signal processing and machine learning) / Väitöskirjatutkija (signaalinkäsittely ja koneoppiminen)
Biosoftware developer/ Bio-sovelluskehittäjä
University Research Fellow (Structural Mechanics) / Yliopistotutkija (Rakenteiden mekaniikka)
Postdoctoral Research Fellow/Researcher/Doctoral Researcher (Gamification, Games, Extended Reality, Human-Computer Interaction) in Flagship Forest-Human-Machine Interplay (UNITE), 4-6 positions | Tutkijatohtori/Tutkija/Väitöskirjatutkija, 4-6 tehtävää
Postdoctoral Research Fellow (Resilient Distributed Optimization and Control for Cyber-Physical Systems) / Tutkijatohtori (Joustava hajautettu optimointi ja ohjaus)
Early Stage Researcher – ESR, Doctoral Studentship in the Marie Sklodowska-Curie Magneto-photoresponsive actuators with complex and reconfigurable shape / Väitöskirjatutkija (Marie Sklodowska-Curie)
Early Stage Researcher – ESR, Doctoral Studentship in the Marie Sklodowska-Curie Light-Fuelled Robotics: Going under Water / Väitöskirjatutkija (Marie Sklodowska-Curie)
Postdoctoral Research Fellow (System-on-Chip design and implementation) / Tutkijatohtori (järjestelmäpiirien suunnittelu ja toteutus)
Tenure track position in Digital Business/ Tenure track -tehtävä, digitaalinen liiketoiminta
Doctoral Researcher, 10 positions, Faculty of Information technology and communications / Väitöskirjatutkija, 10 tehtävää, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Liiketoiminnan kehittäjä (useita tehtäviä, jatkuva haku) / Business developers (several positions, continuous application)

Leave a Reply