•  
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 • 1
 • 1
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares

The University of Stavanger is a university located in Stavanger, Norway. UiS was established in 2005 when the former Høgskolen i Stavanger received university status. It had about 11,000 students and 1,370 administration, faculty and service staff in 2017.

 Associate Professor/Assistant Professor in Nursing Sciense/Health Sciences
The University of Stavanger invites applicants for a position as Associate Professor/Assistant Professor in Nursing Science/Health Sciences …
 Forskningskoordinator
Universitetet i Stavanger har ledig inntil tre stillinger som forskningskoordinatorer ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, …
Associate Professor/Assistant Professor in Public Health Nursing
The University of Stavanger invites applicants for up to two positions as Associate Professor/Assistant Professor in Nursing Science/Health …
 Postdoctoral Fellow in Molecular and Biochemical Parasitology
The University of Stavanger invites applicants for a position as Postdoctoral Fellow in Molecular and Biochemical Parasitology at the …
 Associate Professor in Pedagogy   (2 positions)
The University of Stavanger invites applicants for two positions as Associate Professor in Pedagogy at the Faculty of Arts and Education, …
 Postdoctoral Fellow in energy, technology, sustainability and society
The University of Stavanger invites applicants for a position as Postdoctoral Fellow in energy, technology, sustainability and society at …
 Ph.D Fellowship in Hydrogen Risk Management in Society
The University of Stavanger invites applications for a Ph.D  Fellowship in Hydrogen Risk Management in Society at the Faculty of Science …
 Ph.D fellowship in religion, culture and society
The University of Stavanger invites applicants for a Ph.D fellowship in the research field religion, society and culture at the Faculty of …
 Ph.D fellowship in Experimental Materials Physics/Hydrogen Storage Material
The University of Stavanger invites applicants for a PhD Fellowship in Materials Physics at the Faculty of Science and Technology, …
 Prosjektkoordinator for  innovasjons-og entreprenørskaps-aktivitetar for studentar
Universitetet i Stavanger tilbyr ei fast stilling som prosjektkoordinator for innovasjons- og entreprenørskaps-aktivitetar for studentar. …
 Leiar for studentinkubator LevelUp
Universitetet i Stavanger har ledig stilling som leiar for studentinkubator LevelUp ved Innovasjonsavdelinga. Stillinga er knytt til …
 Universitetslektor i norsk og norskdidaktikk
Universitetet i Stavanger har ledig undervisningsstilling som universitetslektor i norsk og norskdidaktikk ved Fakultet for …
 PhD Fellowship in Accountable Solar Energy Transitions
The University of Stavanger invites applicants for a PhD Fellowship in Accountable Solar Energy transitions at the Faculty of Social …
 PhD Fellowship in the Governance of Sustainable Mobility Transitions
The University of Stavanger invites applicants for a PhD fellowship in the Governance of Sustainable Mobility Transitions at the Faculty of …
 Førsteamanuensis/ universitetslektor i historie
Universitetet i Stavanger har ledig stilling som førsteamanuensis /universitetslektor i historie med vekt på historiedidaktikk/ …
 Professor i sosialt arbeid
Universitetet i Stavanger har ledig stilling som professor i sosialt arbeid ved Det samfunnsvitenskapelig fakultet, Institutt for …
 Professor in Psychology
The University of Stavanger invites applicants for a position as Professor in Psychology at the Faculty of Social Sciences, Department of …
 Førsteamanuensis i sosialt arbeid
Universitetet i Stavanger har to ledige stillinger som førsteamanuensis i sosialt arbeid ved Det samfunnsvitenskapelig fakultet, Institutt …
 Associate Professor in Psychology
The University of Stavanger invites applicants for two positions as Associate Professor in Psychology at the Faculty of Social Sciences. …
 PhD fellow in Media and Communication
The University of Stavanger invites applicants for a PhD fellowship in Media and Communication at the Faculty of Social Sciences, …
 PhD fellowship in Media and Communication / Journalism
The University of Stavanger invites applicants for a PhD fellowship in Media and Communication/Journalism at the Faculty of Social …
 Stipendiat i utdanningsvitenskap, digital mobbing
Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i utdanningsvitenskap ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora , …
 Stipendiat i utdanningsvitenskap, skolefravær og skolevegring
Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i utdanningsvitenskap ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora , …
 Rådgjevar – informasjonssikkerheit og personvern
Universitetet i Stavanger søkar etter ein rådgjevar innan informasjonssikkerheit og personvern. Stillinga er lagt til IT-avdelinga, Seksjon …
 Rådgiver ved Internasjonal seksjon
Universitetet i Stavanger har ledig vikariat som rådgiver ved Utdanningsavdelingen, Internasjonal seksjon. Vikariatet er ledig fra mai 2021 …
 Dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet
Dekan er leder for den samlede virksomheten ved Det helsevitenskapelige fakultet. Universitetet søker en utviklingsorientert dekan som …
 Postdoctoral fellow or PhD Research Fellow (MD) in Professional Relations linked to the RCN-project ‘Caring Futures’
The University of Stavanger invites applicants for a position as Postdoctoral Fellow or a PhD Research Fellow in Professional Relations …
 Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk/lesevitenskap
Universitetet i Stavanger har ledig inntil to stillinger som førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk/lesevitenskap ved …
 Førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor i idrett/ kroppsøving – friluftsliv
Universitetet i Stavanger har ledig stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/universitetslektor i idrett/kroppsøving – friluftsliv ved …
 Stipendiat eller postdoktor innen kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten
Universitetet i Stavanger har ledig to stillinger som stipendiat eller postdoktor ved forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og …
 Ph.D Fellowship in Deep Learning on Biomedical Data
The University of Stavanger invites applicants for a PhD Fellowship in Deep Learning in Biomedical Data at the Faculty of Science and …
 Studiekonsulent, to vikariat
Universitetet i Stavanger har ledig to vikariat som  studiekonsulent i fakultetsadministrasjonen ved Handelshøgskolen ved UiS frå 1. juni …
 Ph.D fellowship in Organic Chemistry
The University of Stavanger invites applicants for a Ph.D fellowship in Organic Chemistry at the Faculty of Science and Technology, …
 PhD fellow in Law
The University of Stavanger invites applicants for a PhD Fellowship in Law at the UiS Business School,  Department of Accounting and Law. …
 Rekneskapssjef
Universitetet i Stavanger har ledig stilling som rekneskapssjef ved Økonomiavdelinga frå 1.9.2021.Den som vert tilsett skal både ha fagleg- …
 Stipendiat i utdanningsvitenskap
Universitetet i Stavanger har ledig inntil tre stillinger som stipendiat i utdanningsvitenskap ved Fakultet for utdanningsvitenskap og …
 PhD Fellowship in psychology
The University of Stavanger invites applicants for a PhD Fellowship in psychology at the Faculty of Social Sciences, Department of Social …
 PhD Fellowship in Child Welfare
The University of Stavanger invites applicants for a PhD Fellowship in Child Welfare at the Faculty of Social Sciences, Department of …
 PhD in Archeology – Ship technology in the Iron Age and Viking Period
The University of Stavanger invites applicants for a PhD fellowship in Archeology at the Museum of Archaeology. The appointment is for …
 Postdoktor i rus og psykisk helse
Universitetet i Stavanger har ledig  stilling som postdoktor i rus og psykisk helse ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for …
 Stipendiat i rus og psykisk helse
Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i rus og psykisk helse ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for …
 Field archaeologists 2021
The University of Stavanger is looking for field archaeologists to the Museum of Archaeology, Department of Cultural Heritage for the …

Leave a Reply