89 PhD, Postdoctoral and Faculty Positions at Karolinska Institutet, Sweden •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 1
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

The Karolinska Institute is a research-led medical university in Solna within the Stockholm urban area of Sweden. It covers areas such as biochemistry, genetics, pharmacology, pathology, anatomy, physiology and medical microbiology, among others.

Veterinary Pathologist
Doctoral (PhD) student position in infection immunology
Kommunikatör till alumnverksamheten, vikariat
Doktorandplats inom Forskarskolan i hälsovetenskap: Ett egenvårdsprogram för att förebygga fall hos personer med multipel skleros
Forskare inom translationell neurodegeneration
Postdoctoral Researcher for machine learning to determine factors affecting cognitive decline in dementia
Doctoral position within the Research School in Health Science: Preventing mental ill-health in schools
Doktorandplats inom Forskarskolan i hälsovetenskap: Ett egenvårdsprogram för att förebygga fall hos personer med multipel skleros
Sekreterare till Karolinska Institutets ledning
Forskartjänst inom hälsoekonomisk modellering av Neurodegenerativa sjukdomar
Research Assistant
Senior Lab Manager
Postdoctoral Researcher in experimental reproductive medicine
Pedagogisk utvecklare
Doktorandplats inom Forskarskolan i hälsovetenskap: Aktivare vardag – implementering och utvärdering av effekt av ett strokepreventionsprogram
Friskvårdsspecialist, vikariat
Postdoctoral Researcher in Psychology
Postdoctoral research fellow – Improving adoptive NK cell immunotherapy against leukemia by optimization of the conditioning regimen along with modulation of the NK cell graft
A postdoctoral Researcher in translational research on leukemia niche – Extended application time
Laboratorieingenjör/laboratorietekniker inom inflammatorisk luftvägs- och cancerforskning
Research assistant in data science and psychiatric genomics
Postdoctoral Researcher in Cancer Biology and Therapeutics
Research assistant for a project on intestinal microbiome and colorectal cancer
Förvaltare/Lokalplanerare till fastighetsavdelningen
Senior Lab Manager
Lab Technician/ Research Engineer
Postdoctoral Researcher in Pharmacogenetics/kinetics
Klinisk forskare
Forskningsassistent
Universitetsadjunkt i Orofacial smärta och käkfunktion – Vikariat
Universitetsadjunkt i Orofacial smärta och käkfunktion – Vikariat
Postdoctoral studies in Stroke research in Diabetes (scholarship)
Doktorandtjänst inom hjärtforskning
Postdoctoral researcher at the Institute of Environmental Medicine
Doktorandplats inom Forskarskolan i hälsovetenskap: F@ce 2.0 – Implementering och utvärdering av personcentrerad, teambaserad rehabilitering med stöd av information och kommunikationsteknologi för personer med stroke
HR-administratör
Forskningsassistent inom psykologi/kognitiv neurovetenskap
Lab Technician
Postdoctoral Researcher in Translational Advanced Neuroimaging in Multiple Sclerosis
1-2 Adjunkter inom omvårdnad
Redovisningscontroller
Research engineer within operations for large-scale sequencing
1-2 Adjunkter inom omvårdnad, deltid
Postdoc/application expert in data-driven modeling of biochemical systems
Adjunkt inom omvårdnad, visstid 6 månader
HR-partner
Senior Lecturer in Obstetrics and Gynaecology combined with a clinical position as specialist trained physician in Obstetrics and Gynaecology at Danderyd Hospital
Postdoctoral studies on functional diversity in sensory systems (scholarship)
Optiker till Optikerutbildningarna
Postdoctoral Researcher: NK cell immunotherapy of cancer
Utbildningsadministratör
Postdoctoral Researcher: Translational control and metabolism in cancer
PhD position in Imaging Analysis for Functional Precision Cancer Medicine
Doctoral (PhD) postition in neurophysiology
Doctoral (PhD) student position in the Research school in health science – Brain activity during motor-cognitive performance
Doktorandplats inom Forskarskolan i Hälsovetenskap: Fokus på träning för äldre under sjukhusvistelse
Postdoctoral studies on The Biology of Tumor Invasion (scholarship)
Projekthandläggare inom internationell forskningsfinansiering till GMO
Doktorand inom kognitiv hörselvetenskap
Up to eight positions as Assistant Professor in Medical Science
Klinisk handledare inom odontologisk röntgen – Heltidstjänst
Up to eight positions as Senior Researcher (extensions of existing assistant professorships)
Postdoctoral studies on oral microbiology and human health (scholarship)
Postdoctoral Researchers in B cell development and relevant diseases
Doktorandplats inom Forskarskolan i hälsovetenskap: Motor-kognitiv träning för Parkinsons sjukdom med hjälp av digital teknik
Research Assistant position in Neuroscience at Karolinska Institutet
Postdoctoral researcher in 3D Chromatin Biology
Research engineer position in Imaging-based Spatial Omics
Postdoctoral scholarship in computational pathology and computer vision
Postdoc in reproductive biology and paediatric oncology (scholarship)
Postdoctoral researcher in 3D Genomic Technologies
Postdoctoral studies in DNA damage and ubiquitin signaling (scholarship)
1-2 Postdoctoral position in computational pathology and computer vision
Postdoctoral studies in Cancer Metabolism (scholarship)
Postdoctoral studies in in chemical and genetic screens (scholarship or employment)
Postdoctoral Researcher in Cognitive neuroscience of aging
Postdoctoral Studies in medicine: Neural circuits underlying sensorimotor functions, Karolinska Institutet (scholarship)
Postdoctoral Researcher in genetic/genomic epidemiology of complex traits
Postdoctoral Researcher in viral pathogenesis and immunometabolism
Postdoctoral studies in translational immunology focusing on the skin (Scholarship)
Professor in Cardiology with focus on Intensive Care combined with employment as specialist physician at Södersjukhuset
Professor in Clinical chemistry and coagulation combined with a position as specialist physician at the Karolinska University Hospital
Professor in Clinical chemistry and coagulation combined with a position as specialist physician at the Karolinska University Hospital
Doctoral (PhD) student position in RNA and cancer biology (KID)
Postdoctoral studies focusing on single cell transcriptomics using human cerebral organoids
Postdoctoral studies focusing on modelling neurodevelopmental disorders using cerebral organoids
Postdoctoral researcher in Induced Pluripotent Stem Cells (iPSCs)
Postdoctoral researcher in toxicology

Leave a Reply