PhD, Postdoctoral and Faculty Positions at The Norwegian University of Science and Technology, a public research universityin Gjøvik, Norway

PhD position in biodiversity modelling and community ecology

PhD position in biodiversity modelling and community ecology – Institutt for biologiTRONDHEIMTEMPORARY7. JAN 2022

PhD position in evolutionary ecology

PhD position in evolutionary ecology – Institutt for biologiTRONDHEIMTEMPORARY7. JAN 2022

PhD position in modern history

PhD position in modern history – Institutt for moderne samfunnshistorieTRONDHEIMTEMPORARY7. JAN 2022

PhD position within Sustainable Repurposing and/or Recycling of Lithium-ion Batteries (LIBs) in Norway and EU – IV-247/21

PhD position within Sustainable Repurposing and/or Recycling of Lithium-ion Batteries (LIBs) in Norway and EU – IV-247/21 – Institutt for geovitenskap og petroleumTRONDHEIMTEMPORARY7. JAN 2022

PhD stilling innen biomangfold og vannkraft 

PhD stilling innen biomangfold og vannkraft  – Institutt for naturhistorieTRONDHEIMENGAGEMENT7. JAN 2022

Stipendiat

Stipendiat – Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskapTRONDHEIMTEMPORARY7. JAN 2022

Stipendiat ved HUNT forskningssenter i prosjektet Sustainable digital transformations

Stipendiat ved HUNT forskningssenter i prosjektet Sustainable digital transformations – Institutt for samfunnsmedisin og sykepleieTRONDHEIMTEMPORARY7. JAN 2022

Stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie i prosjektet “Sustainable digital transformations”

Stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie i prosjektet “Sustainable digital transformations” – Institutt for samfunnsmedisin og sykepleieTRONDHEIMTEMPORARY7. JAN 2022

ph.d.-kandidat innen samfunnsgeografisk landskaps- og miljøforskning

ph.d.-kandidat innen samfunnsgeografisk landskaps- og miljøforskning – Institutt for geografiTRONDHEIMPROJECT7. JAN 2022

Associate Professor in Human Geography – Globalization and sustainable development

Associate Professor in Human Geography – Globalization and sustainable development – Institutt for geografiTRONDHEIMPERMANENT9. JAN 2022

Førsteamanuensis i samfunnsgeografi innen by- og regional utvikling med vekt på samfunnsplanlegging

Førsteamanuensis i samfunnsgeografi innen by- og regional utvikling med vekt på samfunnsplanlegging – Institutt for geografiTRONDHEIMPERMANENT9. JAN 2022

Professor/Associate Professor in Manufacturing Automation

Professor/Associate Professor in Manufacturing Automation – Institutt for vareproduksjon og byggteknikkGJØVIKPERMANENT9. JAN 2022

Professor/Associate Professor in Manufacturing Data Management and Analysis

Professor/Associate Professor in Manufacturing Data Management and Analysis – Institutt for vareproduksjon og byggteknikkGJØVIKPERMANENT9. JAN 2022

Professor/Associate Professor in Sustainable Manufacturing

Professor/Associate Professor in Sustainable Manufacturing – Institutt for vareproduksjon og byggteknikkGJØVIKPERMANENT9. JAN 2022

Two Postdoctoral fellowships

Two Postdoctoral fellowships – Institutt for matematiske fagTRONDHEIMTEMPORARY10. JAN 2022

Universitetslektor i norskdidaktikk med vekt på skriving, lesing og/eller muntlighet

Universitetslektor i norskdidaktikk med vekt på skriving, lesing og/eller muntlighet – Institutt for lærerutdanningTRONDHEIMPERMANENT10. JAN 2022

Førsteamanuensis i barnevern

Førsteamanuensis i barnevern – Institutt for sosialt arbeidTRONDHEIMPERMANENT15. JAN 2022

Førsteamanuensis i sosialt arbeid

Førsteamanuensis i sosialt arbeid – Institutt for sosialt arbeidTRONDHEIMPERMANENT15. JAN 2022

PhD fellowship in mathematical optimization

PhD fellowship in mathematical optimization – Institutt for matematiske fagTRONDHEIMPROJECT15. JAN 2022

PhD fellowship in mathematical signal processing

PhD fellowship in mathematical signal processing – Institutt for matematiske fagTRONDHEIMPROJECT15. JAN 2022

Professor i barnevern

Professor i barnevern – Institutt for sosialt arbeidTRONDHEIMPERMANENT15. JAN 2022

Professor i sosialt arbeid

Professor i sosialt arbeid – Institutt for sosialt arbeidTRONDHEIMPERMANENT15. JAN 2022

Stipendiat innen Tegning for å lære naturfag

Stipendiat innen Tegning for å lære naturfag – Institutt for lærerutdanningTRONDHEIMTEMPORARY15. JAN 2022

ph.d.-stipendiat tilknyttet prosjektet «Pårørenderollen og litteratur som remedium»

ph.d.-stipendiat tilknyttet prosjektet «Pårørenderollen og litteratur som remedium» – Institutt for språk og litteraturTRONDHEIMPROJECT15. JAN 2022

PhD candidate in Numerical Methods for Optimization on Riemannian Manifolds

PhD candidate in Numerical Methods for Optimization on Riemannian Manifolds – Institutt for matematiske fagTRONDHEIMPROJECT17. JAN 2022

PhD Candidate on Cryo-Electric Propulsion Technologies for Future Zero-Emission Aviation

PhD Candidate on Cryo-Electric Propulsion Technologies for Future Zero-Emission Aviation – Institutt for elkraftteknikkTRONDHEIMTEMPORARY20. JAN 2022

Førsteamanuensis eller universitetslektor i konstruksjonslære

Førsteamanuensis eller universitetslektor i konstruksjonslære – Institutt for arkitektur og teknologiTRONDHEIMPERMANENT23. JAN 2022

Førsteamanuensis i sosialantropologi innenfor bærekraftstematikk

Førsteamanuensis i sosialantropologi innenfor bærekraftstematikk – Institutt for sosialantropologiTRONDHEIMPERMANENT1. FEB 2022

Førsteamanuensis i sosialantropologi relatert til kulturelt mangfold i ett eller flere av områdene helse, arbeidsliv og ledelse

Førsteamanuensis i sosialantropologi relatert til kulturelt mangfold i ett eller flere av områdene helse, arbeidsliv og ledelse – Institutt for sosialantropologiTRONDHEIMPERMANENT1. FEB 2022

PhD Candidate in Sustainable Digitalization of Built Environments

PhD Candidate in Sustainable Digitalization of Built Environments – Institutt for datateknologi og informatikkTRONDHEIMTEMPORARY7. JAN 2022

PhD Candidate in Sustainable Digitalization of Healthcare Services

PhD Candidate in Sustainable Digitalization of Healthcare Services – Institutt for datateknologi og informatikkTRONDHEIMTEMPORARY7. JAN 2022

PhD Candidate in Utilization of Flexible Hydropower in 100% Renewable Power Systems

PhD Candidate in Utilization of Flexible Hydropower in 100% Renewable Power Systems – Institutt for elkraftteknikkTRONDHEIMTEMPORARY7. JAN 2022

PhD Candidate in impact assessment on biodiversity at a company level

PhD Candidate in impact assessment on biodiversity at a company level – Institutt for industriell økonomi og teknologiledelseTRONDHEIMTEMPORARY7. JAN 2022

PhD Candidate in the Area of ICT for Sustainable Cities

PhD Candidate in the Area of ICT for Sustainable Cities – Institutt for datateknologi og informatikkTRONDHEIMTEMPORARY7. JAN 2022

PhD Candidate within Automatic Data Acquisition, Detection and Classification and Data Mapping

PhD Candidate within Automatic Data Acquisition, Detection and Classification and Data Mapping – Institutt for IKT og realfagÅLESUNDTEMPORARY7. JAN 2022

PhD Candidate within Ocean Modeling and Marine Plastic Transport

PhD Candidate within Ocean Modeling and Marine Plastic Transport – Institutt for bygg- og miljøteknikkTRONDHEIMTEMPORARY7. JAN 2022

PhD Candidate – Combining skills to identify the “Sweet Spot” to solve marine plastic pollution

PhD Candidate – Combining skills to identify the “Sweet Spot” to solve marine plastic pollution – Institutt for internasjonal forretningsdriftÅLESUNDTEMPORARY7. JAN 2022

PhD Position in Architecture

PhD Position in Architecture – Institutt for arkitektur og planleggingTRONDHEIMTEMPORARY7. JAN 2022

PhD Position in Biodiversity and Land-Use change

PhD Position in Biodiversity and Land-Use change – Institutt for naturhistorieTRONDHEIMENGAGEMENT7. JAN 2022

PhD Position in Digital Twin

PhD Position in Digital Twin – Institutt for vareproduksjon og byggteknikkTRONDHEIMTEMPORARY7. JAN 2022

PhD Position in Industrial Ecology

PhD Position in Industrial Ecology – Institutt for energi- og prosessteknikkTRONDHEIMTEMPORARY7. JAN 2022

PhD Position in Structural Engineering

PhD Position in Structural Engineering – Institutt for konstruksjonsteknikkTRONDHEIMTEMPORARY7. JAN 2022

PhD Position within Sustainable Repurposing and/or Recycling of Lithium-ion Batteries (LIBs)

PhD Position within Sustainable Repurposing and/or Recycling of Lithium-ion Batteries (LIBs) – Institutt for kjemisk prosessteknologiTRONDHEIMTEMPORARY7. JAN 2022

PhD candidate – Modelling of competing water use and hydrological risks

PhD candidate – Modelling of competing water use and hydrological risks – Institutt for bygg- og miljøteknikkTRONDHEIMTEMPORARY7. JAN 2022

PhD candidate in Closing the Battery Loop Using Pyro-hydro Metallurgy

PhD candidate in Closing the Battery Loop Using Pyro-hydro Metallurgy – Institutt for materialteknologiTRONDHEIMENGAGEMENT7. JAN 2022

PhD candidate in STS with focus on sustainable hydropower development

PhD candidate in STS with focus on sustainable hydropower development – Institutt for tverrfaglige kulturstudierTRONDHEIMTEMPORARY7. JAN 2022

PhD candidate on the ecological impacts of deep-sea mining

PhD candidate on the ecological impacts of deep-sea mining – Institutt for biologiTRONDHEIMPERMANENT7. JAN 2022

PhD candidate related to plastics in coastal sediments 

PhD candidate related to plastics in coastal sediments  – Institutt for geografiTRONDHEIMPROJECT7. JAN 2022

PhD candidate within Interdisciplinary Cooperation for Sustainability

PhD candidate within Interdisciplinary Cooperation for Sustainability – Eksperter i TeamTRONDHEIMTEMPORARY7. JAN 2022

PhD candidate within the field of sustainable innovation and entrepreneurship

PhD candidate within the field of sustainable innovation and entrepreneurship – Eksperter i TeamTRONDHEIMTEMPORARY7. JAN 2022

PhD candidate “Inclusion and exclusion in smart, sustainable buildings, cities and neighbourhoods”

PhD candidate “Inclusion and exclusion in smart, sustainable buildings, cities and neighbourhoods” – Institutt for tverrfaglige kulturstudierTRONDHEIMTEMPORARY7. JAN 2022

PhD candidate: Design for Sustainability – User Acceptance of Repurposed Lithium-ion Batteries

PhD candidate: Design for Sustainability – User Acceptance of Repurposed Lithium-ion Batteries – Institutt for designTRONDHEIMTEMPORARY7. JAN 2022

PhD in marine ecology

PhD in marine ecology – Institutt for biologiTRONDHEIMTEMPORARY7. JAN 2022

PhD position connected to Plastic-free Norwegian waters–NTNU SUSTAINABILITY

PhD position connected to Plastic-free Norwegian waters–NTNU SUSTAINABILITY – Institutt for psykologiTRONDHEIMPROJECT7. JAN 2022

PhD position in Marine Plastic pollution

PhD position in Marine Plastic pollution – Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikkÅLESUNDTEMPORARY7. JAN 2022

PhD position in Mining Engineering – IV-248/21

PhD position in Mining Engineering – IV-248/21 – Institutt for geovitenskap og petroleumTRONDHEIMTEMPORARY7. JAN 2022

PhD position in Sustainable Digitalization of Welfare Services

PhD position in Sustainable Digitalization of Welfare Services – Institutt for datateknologi og informatikkTRONDHEIMTEMPORARY7. JAN 2022

PhD position in assessing the environmental impacts of future global hydropower expansion 

PhD position in assessing the environmental impacts of future global hydropower expansion  – Institutt for energi- og prosessteknikkTRONDHEIMFIXED TERM7. JAN 2022

PhD position in assessing the impacts of marine plastic pollution in Norway with LCA

PhD position in assessing the impacts of marine plastic pollution in Norway with LCA – Institutt for energi- og prosessteknikkTRONDHEIMPERMANENT7. JAN 2022

Post-doc on Safe Reinforcement Learning and Risk-based control

Post-doc on Safe Reinforcement Learning and Risk-based control – Institutt for teknisk kybernetikkTRONDHEIMPROJECT15. DES 2021

Postdoctoral Fellow in Systems Engineering for Smart Planning Support Systems

Postdoctoral Fellow in Systems Engineering for Smart Planning Support Systems – Institutt for IKT og realfagÅLESUNDTEMPORARY15. DES 2021

Universitetslektorer i arkiv og dokumentasjonsforvaltning og museum og samlingsforvaltning

Universitetslektorer i arkiv og dokumentasjonsforvaltning og museum og samlingsforvaltning – Institutt for lærerutdanningTRONDHEIMPERMANENT15. DES 2021

PhD Candidate within the Area of “Renewable Energy:Is it possible for the energy system to be 100% renewable?”

PhD Candidate within the Area of “Renewable Energy:Is it possible for the energy system to be 100% renewable?” – Institutt for elkraftteknikkTRONDHEIMTEMPORARY16. DES 2021

Project manager for Horizon 2020 EU project on Climate Positive Circular Communities

Project manager for Horizon 2020 EU project on Climate Positive Circular Communities – Institutt for arkitektur og teknologiTRONDHEIMPERMANENT19. DES 2021

Postdoctoral Fellowship in Decentralised Systems Engineering

Postdoctoral Fellowship in Decentralised Systems Engineering – Institutt for datateknologi og informatikkGJØVIKTEMPORARY20. DES 2021

Control algorithms for collision avoidance and protocols for data exchange between autonomous ships in inland waterways

Control algorithms for collision avoidance and protocols for data exchange between autonomous ships in inland waterways – Institutt for teknisk kybernetikkTRONDHEIMPROJECT22. DES 2021

Senior Engineer

Senior Engineer – Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikkTRONDHEIMTEMPORARY28. DES 2021

Ocean Grid Research– Control design for ensuring interoperability of power electronic converters

Ocean Grid Research– Control design for ensuring interoperability of power electronic converters – Institutt for teknisk kybernetikkTRONDHEIMPROJECT31. DES 2021

PhD Position in materials for subsea power cables

PhD Position in materials for subsea power cables – Institutt for materialteknologiTRONDHEIMTEMPORARY31. DES 2021

PhD Position in supramolecular ferroics for efficient and recyclable electronics

PhD Position in supramolecular ferroics for efficient and recyclable electronics – Institutt for materialteknologiTRONDHEIMTEMPORARY31. DES 2021

Postdoctoral researcher – coherent X-ray diffraction imaging

Postdoctoral researcher – coherent X-ray diffraction imaging – Institutt for fysikkTRONDHEIMFIXED TERM31. DES 2021

Seksjonssjef HR/HMS – Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)TRONDHEIMPERMANENT31. DES 2021

Seksjonssjef HR/HMS

Teknisk leder

Teknisk leder – Institutt for fysikkTRONDHEIMPERMANENT31. DES 2021

Førsteamanuensis i teknologi- og vitenskapsstudier (STS)

Førsteamanuensis i teknologi- og vitenskapsstudier (STS) – Institutt for tverrfaglige kulturstudierTRONDHEIMPERMANENT1. JAN 2022

for uteksaminerte forskerlinjestudenter ved fakultetet

for uteksaminerte forskerlinjestudenter ved fakultetet – Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)TRONDHEIMTEMPORARY1. JAN 2022

Avdelingsingeniør og HMS-koordinator ved Kunstakademiet i Trondheim

Avdelingsingeniør og HMS-koordinator ved Kunstakademiet i Trondheim – Kunstakademiet i TrondheimTRONDHEIMPERMANENT2. JAN 2022

Kontorsjef

Kontorsjef – Institutt for industriell økonomi og teknologiledelseGJØVIKPERMANENT2. JAN 2022

Postdoctoral Fellow in Hydropower Technology

Postdoctoral Fellow in Hydropower Technology – Institutt for energi- og prosessteknikkTRONDHEIMFIXED TERM2. JAN 2022

Prosjektøkonom

Prosjektøkonom – Seksjon for virksomhetsstyringTRONDHEIMPERMANENT2. JAN 2022

Researcher with good knowledge of acoustic physics, signal processing, and programming

Researcher with good knowledge of acoustic physics, signal processing, and programming – Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikkTRONDHEIMTEMPORARY2. JAN 2022

Universitetslektor i klinisk barne- og ungdompsykologi

Universitetslektor i klinisk barne- og ungdompsykologi – Institutt for psykologiTRONDHEIMPERMANENT5. JAN 2022

Universitetslektor i klinisk nevropsykologi

Universitetslektor i klinisk nevropsykologi – Institutt for psykologiTRONDHEIMPERMANENT5. JAN 2022

Universitetslektor i klinisk voksenpsykologi (psykologspesialist)

Universitetslektor i klinisk voksenpsykologi (psykologspesialist) – Institutt for psykologiTRONDHEIMPERMANENT5. JAN 2022

Universitetslektor tilknyttet årsstudiet og bachelorprogrammet i psykologi

Universitetslektor tilknyttet årsstudiet og bachelorprogrammet i psykologi – Institutt for psykologiTRONDHEIMPERMANENT5. JAN 2022

PhD – Sustainable Built Environment – co-creating solutions for smart and sustainable transformation

PhD – Sustainable Built Environment – co-creating solutions for smart and sustainable transformation – Institutt for bygg- og miljøteknikkTRONDHEIMTEMPORARY7. JAN 2022

PhD Candidate – Decision Analytics for Hydropower Reservoir Management

PhD Candidate – Decision Analytics for Hydropower Reservoir Management – Institutt for industriell økonomi og teknologiledelseTRONDHEIMTEMPORARY7. JAN 2022

PhD Candidate – Environmental and Analytical Chemistry for analysing marine plastic waste

PhD Candidate – Environmental and Analytical Chemistry for analysing marine plastic waste – Institutt for industriell økonomi og teknologiledelseTRONDHEIMTEMPORARY7. JAN 2022

PhD Candidate – The Economics of Deep Sea Mining

PhD Candidate – The Economics of Deep Sea Mining – Institutt for industriell økonomi og teknologiledelseTRONDHEIMTEMPORARY7. JAN 2022

PhD Candidate in Interaction Design and Built Environments

PhD Candidate in Interaction Design and Built Environments – Institutt for datateknologi og informatikkTRONDHEIMTEMPORARY7. JAN 2022


Universitetslektor innen basis IT-fag

Universitetslektor innen basis IT-fag – Institutt for datateknologi og informatikkGJØVIKPERMANENT5. DES 2021

Elektriker

Elektriker – Seksjon for teknisk driftTRONDHEIMPERMANENT6. DES 2021

Elektroingeniør

Elektroingeniør – Seksjon for teknisk driftTRONDHEIMPERMANENT6. DES 2021

Kommunikasjonsrådgiver (rådgiver/seniorrådgiver)

Kommunikasjonsrådgiver (rådgiver/seniorrådgiver) – Seksjon for studier og forskningTRONDHEIMPERMANENT6. DES 2021

PhD Candidate in Information Systems and Software Engineering Group

PhD Candidate in Information Systems and Software Engineering Group – Institutt for datateknologi og informatikkTRONDHEIMTEMPORARY6. DES 2021

PhD position in indoor environment quality and energy monitoring

PhD position in indoor environment quality and energy monitoring – Institutt for energi- og prosessteknikkTRONDHEIMTEMPORARY6. DES 2021

Postdoctoral Fellow in numerical modelling of turbulent reactive flows configurations

Postdoctoral Fellow in numerical modelling of turbulent reactive flows configurations – Institutt for energi- og prosessteknikkTRONDHEIMFIXED TERM6. DES 2021

Servicetekniker VVS 

Servicetekniker VVS  – Seksjon for teknisk driftTRONDHEIMPERMANENT6. DES 2021

VVS-ingeniør 

VVS-ingeniør  – Seksjon for teknisk driftTRONDHEIMPERMANENT6. DES 2021

Professor/ Associate Professor in Medicine (Cellular Cardiology)

Professor/ Associate Professor in Medicine (Cellular Cardiology) – Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikkTRONDHEIMPERMANENT7. DES 2021

Førstekonsulent i ekspedisjonen

Førstekonsulent i ekspedisjonen – Institutt for musikkTRONDHEIMTEMPORARY8. DES 2021

PhD Candidate in safety and sustainability analysis of zero emission vessels

PhD Candidate in safety and sustainability analysis of zero emission vessels – Institutt for marin teknikkTRONDHEIMTEMPORARY8. DES 2021

Rådgiver/seniorrådgiver – Sikkerhet og beredskap

Rådgiver/seniorrådgiver – Sikkerhet og beredskap – HMS-seksjonTRONDHEIMPERMANENT8. DES 2021

Førsteamanuensis / universitetslektor i helsevitenskap (barn og unges psykiske helse)

Førsteamanuensis / universitetslektor i helsevitenskap (barn og unges psykiske helse) – Institutt for psykisk helseÅLESUNDPERMANENT9. DES 2021

Research assistant for the project “Resource Efficiency and Climate Change”

Research assistant for the project “Resource Efficiency and Climate Change” – Institutt for energi- og prosessteknikkTRONDHEIMTEMPORARY9. DES 2021

PhD Candidate within the field of Metal Forming and Advanced Manufacturing

PhD Candidate within the field of Metal Forming and Advanced Manufacturing – Institutt for maskinteknikk og produksjonTRONDHEIMTEMPORARY10. DES 2021

PhD candidate in experimental soft matter science related to food applications, starting January 1st 2022.

PhD candidate in experimental soft matter science related to food applications, starting January 1st 2022. – Institutt for fysikkTRONDHEIMFIXED TERM11. DES 2021

PhD candidate in experimental soft matter science related to food applications,starting January 1st 2022.

PhD candidate in experimental soft matter science related to food applications,starting January 1st 2022. – Institutt for fysikkTRONDHEIMFIXED TERM11. DES 2021

PhD candidate in experimental soft matter science related to food applications,starting January 1st 2022.

PhD candidate in experimental soft matter science related to food applications,starting January 1st 2022. – Institutt for fysikkTRONDHEIMFIXED TERM11. DES 2021

Fagansvarlig for arealplanlegging og byggesak

Fagansvarlig for arealplanlegging og byggesak – CampusutviklingTRONDHEIMPERMANENT12. DES 2021

Forskningsrådgiver

Forskningsrådgiver – Museumsadministrasjonen ved NTNU VitenskapsmuseetTRONDHEIMPERMANENT12. DES 2021

Førsteamanuensis i operasjonsanalyse

Førsteamanuensis i operasjonsanalyse – Institutt for industriell økonomi og teknologiledelseTRONDHEIMPERMANENT12. DES 2021

PhD Candidate in the area of Algorithms and Data Structures

PhD Candidate in the area of Algorithms and Data Structures – Institutt for datateknologi og informatikkTRONDHEIMTEMPORARY12. DES 2021

Postdoc/ PhD fellowship in Verification & Optimization of Sustainable Plus Energy Neighborhoods

Postdoc/ PhD fellowship in Verification & Optimization of Sustainable Plus Energy Neighborhoods – Institutt for arkitektur og teknologiTRONDHEIMTEMPORARY12. DES 2021

Rådgiver innen internasjonalisering 

Rådgiver innen internasjonalisering  – Seksjon for utdanning ÅlesundÅLESUNDPERMANENT12. DES 2021

To stillinger som studiekonsulent 

To stillinger som studiekonsulent  – Institutt for psykisk helseTRONDHEIMPERMANENT12. DES 2021

Postdoctoral Research Fellow in Quantitative Evolutionary Ecology

Postdoctoral Research Fellow in Quantitative Evolutionary Ecology – Institutt for biologiTRONDHEIMTEMPORARY13. DES 2021

PhD Fellowship in area of Solar Grade Silicon production

PhD Fellowship in area of Solar Grade Silicon production – Institutt for materialteknologiTRONDHEIMTEMPORARY15. DES 2021

PhD fellowship in algebraic topology and tensor-triangulated geometry

PhD fellowship in algebraic topology and tensor-triangulated geometry – Institutt for matematiske fagTRONDHEIMPROJECT15. DES 2021

PhD in Biomechanics

PhD in Biomechanics – Institutt for konstruksjonsteknikkTRONDHEIMTEMPORARY15. DES 2021

Post-doc on Safe Reinforcement Learning and Risk-based control

Post-doc on Safe Reinforcement Learning and Risk-based control – Institutt for teknisk kybernetikkTRONDHEIMPROJECT15. DES 2021

Postdoctoral Fellow in Systems Engineering for Smart Planning Support Systems

Postdoctoral Fellow in Systems Engineering for Smart Planning Support Systems – Institutt for IKT og realfagÅLESUNDTEMPORARY15. DES 2021

Universitetslektorer i arkiv og dokumentasjonsforvaltning og museum og samlingsforvaltning

Universitetslektorer i arkiv og dokumentasjonsforvaltning og museum og samlingsforvaltning – Institutt for lærerutdanningTRONDHEIMPERMANENT15. DES 2021

Postdoctoral Fellowship within the “Explainable AI systems for Business-Critical Applications” (EXAIGON) Project.

Postdoctoral Fellowship within the “Explainable AI systems for Business-Critical Applications” (EXAIGON) Project. – Institutt for datateknologi og informatikkTRONDHEIMTEMPORARY26. NOV 2021

Bibliometriker/data scientist/data manager 

Bibliometriker/data scientist/data manager  – Bibliotekseksjon for samlinger og digitale tjenesterGJØVIKPERMANENT28. NOV 2021

Førsteamanuensis i samfunnsfag

Førsteamanuensis i samfunnsfag – Institutt for lærerutdanningTRONDHEIMPERMANENT28. NOV 2021

Innovasjonsleder

Innovasjonsleder – Institutt for industriell økonomi og teknologiledelseTRONDHEIMPERMANENT28. NOV 2021

Postdoctoral Fellow/Research Scientist. T cell differentiantion on a chip

Postdoctoral Fellow/Research Scientist. T cell differentiantion on a chip – Institutt for klinisk og molekylær medisinTRONDHEIMTEMPORARY28. NOV 2021

Rådgiver innen strategisk HR

Rådgiver innen strategisk HR – FakultetsadministrasjonenTRONDHEIMPERMANENT28. NOV 2021

Rådgivning innen forskningsstøtte

Rådgivning innen forskningsstøtte – Bibliotekseksjon for samlinger og digitale tjenesterÅLESUNDPERMANENT28. NOV 2021

Ledig stilling som innovasjonsleder ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Ledig stilling som innovasjonsleder ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk – Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikkÅLESUNDPERMANENT29. NOV 2021

PhD Candidate in the Field of Bias and Fairness in Decision making – Artificial Intelligence

PhD Candidate in the Field of Bias and Fairness in Decision making – Artificial Intelligence – Institutt for datateknologi og informatikkTRONDHEIMTEMPORARY29. NOV 2021

PhD in Physics of Soft Condensed Matter

PhD in Physics of Soft Condensed Matter – Institutt for fysikkTRONDHEIMTEMPORARY29. NOV 2021

PhD position in ‘In situ probing of complex fluids in porous media’

PhD position in ‘In situ probing of complex fluids in porous media’ – Institutt for fysikkTRONDHEIMFIXED TERM29. NOV 2021

Stipendiat i STS med fokus på omstilling i olje- og gassektoren

Stipendiat i STS med fokus på omstilling i olje- og gassektoren – Institutt for tverrfaglige kulturstudierTRONDHEIMTEMPORARY29. NOV 2021

2-årig midlertidig stilling som postdoktor

2-årig midlertidig stilling som postdoktor – Institutt for pedagogikk og livslang læringTRONDHEIMTEMPORARY30. NOV 2021

Førsteamanuensis/ universitetslektor innen vann- og miljøteknikk

Førsteamanuensis/ universitetslektor innen vann- og miljøteknikk – Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikkÅLESUNDPERMANENT30. NOV 2021

Innovasjonsleder

Innovasjonsleder – Institutt for internasjonal forretningsdriftÅLESUNDPERMANENT30. NOV 2021

Numerical solution and optimization of multiphysics problems in large-scale liquid hydrogen transport

Numerical solution and optimization of multiphysics problems in large-scale liquid hydrogen transport – Institutt for matematiske fagTRONDHEIMPROJECT30. NOV 2021

Overingeniør innen Internet of Things og Sensor Data Processing

Overingeniør innen Internet of Things og Sensor Data Processing – Institutt for elektroniske systemerTRONDHEIMPERMANENT30. NOV 2021

PhD Candidate in Multimodal Remote Sensing, with a Focus on Visualisation

PhD Candidate in Multimodal Remote Sensing, with a Focus on Visualisation – Institutt for datateknologi og informatikkGJØVIKTEMPORARY30. NOV 2021

PhD Candidate in computer vision-based inspection system

PhD Candidate in computer vision-based inspection system – Institutt for konstruksjonsteknikkTRONDHEIMTEMPORARY30. NOV 2021

PhD Candidate in structural analysis of ASR-affected concrete structures

PhD Candidate in structural analysis of ASR-affected concrete structures – Institutt for konstruksjonsteknikkTRONDHEIMTEMPORARY30. NOV 2021

PhD candidate in Massive Multiple-Input Multiple-Output(MIMO)Antenna Sensors

PhD candidate in Massive Multiple-Input Multiple-Output(MIMO)Antenna Sensors – Institutt for vareproduksjon og byggteknikkGJØVIKTEMPORARY30. NOV 2021

PhD candidate in Signal Processing and Beyond Massive MIMO Communication Systems

PhD candidate in Signal Processing and Beyond Massive MIMO Communication Systems – Institutt for vareproduksjon og byggteknikkGJØVIKTEMPORARY30. NOV 2021

Two Postdoctoral Research Fellowships in Statistical Machine Learning and Signal Processing

Two Postdoctoral Research Fellowships in Statistical Machine Learning and Signal Processing – Institutt for elektroniske systemerTRONDHEIMTEMPORARY30. NOV 2021

Førsteamanuensis i kroppsøving og idrettsfag

Førsteamanuensis i kroppsøving og idrettsfag – Institutt for lærerutdanningTRONDHEIMPERMANENT1. DES 2021

Førstekonsulent i ekspedisjonen

Førstekonsulent i ekspedisjonen – Institutt for sosiologi og statsvitenskapTRONDHEIMPERMANENT1. DES 2021

Mekanikeringeniør

Mekanikeringeniør – Institutt for teknisk kybernetikkTRONDHEIMPERMANENT1. DES 2021

PhD – Informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

PhD – Informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi – Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologiTRONDHEIMTEMPORARY1. DES 2021

PhD Position in Electric Power Engineering- “Ageing of New Environmentally Friendly Insulation Gases”

PhD Position in Electric Power Engineering- “Ageing of New Environmentally Friendly Insulation Gases” – Institutt for elkraftteknikkTRONDHEIMTEMPORARY1. DES 2021

PhD candidate in human-environment geography

PhD candidate in human-environment geography – Institutt for geografiTRONDHEIMPROJECT1. DES 2021

PhD in dynamic modelling of lattices of marine structures 

PhD in dynamic modelling of lattices of marine structures  – Institutt for marin teknikkTRONDHEIMTEMPORARY1. DES 2021

PhD opportunity on The Evolutionary Ecology of Social Behaviour

PhD opportunity on The Evolutionary Ecology of Social Behaviour – Institutt for biologiTRONDHEIMTEMPORARY1. DES 2021

Postdoctoral Fellow in Digital Economics and Sustainable ICT

Postdoctoral Fellow in Digital Economics and Sustainable ICT – Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologiTRONDHEIMTEMPORARY1. DES 2021

Postdoctoral Fellow in the field of batteries; electrode development and 2nd life assessment

Postdoctoral Fellow in the field of batteries; electrode development and 2nd life assessment – Institutt for energi- og prosessteknikkTRONDHEIMFIXED TERM1. DES 2021

Professor/førsteamanuensis i medisin(global helse)

Professor/førsteamanuensis i medisin(global helse) – Institutt for samfunnsmedisin og sykepleieTRONDHEIMPERMANENT1. DES 2021

Universitetslektor / ergoterapeut

Universitetslektor / ergoterapeut – Kombinerte stillinger NTNU og St. Olavs hospitalTRONDHEIMPERMANENT1. DES 2021

Postdoctoral research position within applied ethics

Postdoctoral research position within applied ethics – Institutt for filosofi og religionsvitenskapTRONDHEIMPROJECT2. DES 2021

Førsteamanuensis innen datateknologi

Førsteamanuensis innen datateknologi – Institutt for IKT og realfagÅLESUNDPERMANENT3. DES 2021

Universitetslektor / førstelektor innen datateknologi

Universitetslektor / førstelektor innen datateknologi – Institutt for IKT og realfagÅLESUNDPERMANENT3. DES 2021

Ansvarlig for internutleie ved NTNU Eiendomsavdelingen 

Ansvarlig for internutleie ved NTNU Eiendomsavdelingen  – EiendomsavdelingenTRONDHEIMPERMANENT5. DES 2021

Associate Professor or Professor in Fine Art with focus on Material and Spatial Practices

Associate Professor or Professor in Fine Art with focus on Material and Spatial Practices – Kunstakademiet i TrondheimTRONDHEIMFIXED TERM5. DES 2021

Driftere til NTNUs IT-avdeling (Linux, web, integrasjon)

Driftere til NTNUs IT-avdeling (Linux, web, integrasjon) – Seksjon for IT-driftTRONDHEIMPERMANENT5. DES 2021

Jurist ved NTNU

Jurist ved NTNU – Avdeling for utdanningskvalitetTRONDHEIMPERMANENT5. DES 2021

Phd Position in Pelton Turbines

Phd Position in Pelton Turbines – Institutt for energi- og prosessteknikkTRONDHEIMTEMPORARY5. DES 2021

Rådgiver innen karriereveiledning og tilrettelegging 

Rådgiver innen karriereveiledning og tilrettelegging  – Seksjon for utdanning ÅlesundÅLESUNDPERMANENT5. DES 2021

Studiekonsulent (seniorkonsulent)

Studiekonsulent (seniorkonsulent) – Institutt for biologiTRONDHEIMPERMANENT5. DES 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *