Mid Sweden University in Sweden invites application for vacant PhD and Academic Positions, a Swedish state university located in the region around the geographical center of Sweden

PositionReference numberCityApply before
PhD student in Environmental Science (Specialization Social Science)MIUN 2023/607Östersund230404
Postdoc in applied machine learning for sound measurement & classificationMIUN 2023/540Sundsvall230324
Senior lecturer in DesignMIUN 2023/172Sundsvall230316
A postdoc focusing on time-critical remote-controlled applications over 5GMIUN 2023/333Sundsvall230331
BefattningReferens­nummerOrt
Amanuens i NationalekonomiMIUN 2023/719Sundsvall
Amanuens i NationalekonomiMIUN 2023_719Östersund
Universitetslektor i datateknikMIUN 2023/666Östersund
Doktorand i miljövetenskap med samhällsvetenskaplig inriktningMIUN 2023/607Östersund
Postdoktor i matematikdidaktikMIUN 2023/606Sundsvall
Systemansvarig supportteknikerMIUN 2023/654Östersund
Projektassistenter till forskargruppen EkokemiMIUN 2023/595Sundsvall
Internationell handläggare till Avd för Forsknings- och UtbildningsstödMIUN 2023/669Sundsvall
Internationell handläggare till Avd för Forsknings- och UtbildningsstödMIUN 2023_669Östersund
Postdoktor i tillämpad maskininlärning för ljudmätning och -klassificeringMIUN 2023/540Sundsvall
Forskare i organisk kemiMIUN 2023/481Sundsvall
Två doktorander i kvalitetsteknikMIUN 2023/523Östersund
Supporttekniker till ServiceenhetenMIUN 2023/509Östersund
InternrevisionschefMIUN 2023/501Sundsvall
InternrevisionschefMIUN 2023_501Östersund
Universitetsadjunkt i geografiMIUN 2023/489Östersund
Universitetsadjunkt i företagsekonomi, redovisning och/eller finansieringMIUN 2022/2910Sundsvall
Universitetsadjunkt i företagsekonomi, redovisning och/eller finansieringMIUN 2022_2910Östersund
Universitetslektor i designMIUN 2023/172Sundsvall
Postdoktor i datateknik för tidskritiskt fjärrstyrda applikationer över 5GMIUN 2023/333Sundsvall

Leave a Reply

Your email address will not be published.