PhD and Postdoc Positions at Tempere University, is one of the largest and most popular universities in Finland.

Job titleApplication period endsFaculty/Unit
Postdoctoral Research Fellow (EmergentCommunity-project) / Tutkijatohtori (EmergentCommunity-hanke)2022-06-30Faculty of Social Sciences
Postdoctoral Research Fellow (Biotechnology) / Tutkijatohtori (Biotekniikka)2022-06-17Faculty of Engineering and Natural Sciences
Tenure track positions in Engineering Materials Science (1-3 positions) / Materiaalitekniikan Tenure track -tehtävä (1-3 tehtävää)2022-06-09Faculty of Engineering and Natural Sciences
Doctoral Researcher (Computational electromagnetics) / Väitöskirjatutkija (Laskennallinen sähkömagnetiikka)2022-06-08Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Postdoctoral Research Fellow (Computational electromagnetics) / Tutkijatohtori (Laskennallinen sähkömagnetiikka)2022-06-08Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Professor in Psychotherapy Education / Professori (psykoterapiakoulutus)2022-06-06Faculty of Social Sciences
Associate Professor or Professor in nursing science / Tenure track -professori tai professori, hoitotiede2022-06-06Faculty of Social Sciences
Research Assistant (Master’s thesis worker, Computer Vision and Machine Learning), 1-2 positions / Tutkimusapulainen (DI-työntekijä, tietokonenäkö ja koneoppiminen), 1-2 tehtävää2022-06-06Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher (Computer Vision and Machine Learning), 1-2 positions / Väitöskirjatutkija (tietokonenäkö ja koneoppiminen), 1-2 tehtävää2022-06-06Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Tenure track position (Associate Professor/Professor) in Public security governance/ Turvallisuushallinnon Tenure track -tehtävä (Tenure track-professori/Professori)2022-06-02Faculty of Management and Business
Professor or Associate Professor (tenure track) in industrial engineering and management, specifically technology and innovation management / Professori tai tenure track –professori (tuotantotalous, erityisalueena teknologia- ja innovaatiojohtaminen)2022-06-02Faculty of Management and Business
Väitöskirjatutkija (WasteMatters-hanke)/ Doctoral Researcher (WasteMatters -project)2022-05-31Faculty of Social Sciences
Tutkijatohtori (WasteMatters-hanke)/Postdoctoral Research Fellow (WasteMatters-project)2022-05-31Faculty of Social Sciences
Postdoctoral Research Fellow (Quantum Physics/Atom Optics) / Tutkijatohtori (Kvanttifysiikka/Atomioptiikka)2022-05-31Faculty of Engineering and Natural Sciences
Postdoctoral researcher in cellular neuroscience for development of nerve-machine interface/ Tutkijatohtori solutason neurotieteessä hermoimplantin kehitykseen2022-05-31Faculty of Medicine and Health Technology
Projektipäällikkö (TMP Zero -hanke)2022-05-22Faculty of Engineering and Natural Sciences
Laboratory assistant / Laboratorioassistentti2022-05-22Faculty of Medicine and Health Technology
Doctoral Researcher (Health Sciences)/ Väitöskirjatutkija (Terveystieteet)2022-05-19Faculty of Social Sciences
Doctoral Researcher (satellite-based positioning) / Väitöskirjatutkija (satelliitti-pohjainen paikannus)2022-05-16Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher (Public financial management)/Väitöskirjatutkija (julkinen talousjohtaminen)2022-05-16Faculty of Management and Business
Doctoral Researcher (Integrated Circuit Design, SoC Hub) Väitöskirjatutkija (Integroitujen virtapiirien suunnittelu, SoC Hub)2022-05-15Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Tutkijatohtori (Chemical Looping-kaasutustekniikka)/ Postdoctoral Research Fellow (Chemical Looping Gasification)2022-05-15Faculty of Engineering and Natural Sciences
Researcher (Cell Biology)/ Tutkija (solubiologia)2022-05-15Faculty of Medicine and Health Technology
Research Assistant/Master`s Thesis worker (Cell Biology)/ Tutkimusapulainen/gradutyöntekijä (solubiologia)2022-05-15Faculty of Medicine and Health Technology
Laboratory Coordinator / Laboratoriokoordinaattori2022-05-15Faculty of Medicine and Health Technology

Leave a Reply

Your email address will not be published.