Mid Sweden University invites application for vacant (33) PhD and Academic Positions, a Swedish state university located in the region around the geographical center of Sweden

BefattningReferens­nummerOrtSista ansökningsdag
Koordinator för livslångt lärande2022/1619Östersund220822
Koordinator för livslångt lärande2022/1619Sundsvall220822
Vikarierande bibliotekarie till UniversitetsbiblioteketMIUN 2022/1603Sundsvall220810
IT-arkitekt/systemutvecklareMIUN 2022/1595Östersund220822
IT-arkitekt/systemutvecklareMIUN 2022/1595Sundsvall220822
Systemspecialist Linux2022/1596Östersund220822
Systemspecialist LinuxMIUN 2022/1596Sundsvall220822
Universitetsadjunkt i InformatikMIUN 2022/1573Östersund220815
HR-specialist till HR-avdelningenMIUN 2022/1567Sundsvall220814
Universitetslektor i litteraturvetenskapMIUN 2022/1569Östersund220727
Universitetslektor i sociologiMIUN 2022/1334Östersund220831
ForskningshandläggareMIUN 2022/1495Sundsvall220809
Supporttekniker till Serviceenheten SundsvallMIUN 2022/1494Sundsvall220801
Upphandlare till Universitetsledningens stabMIUN 2022/1487Östersund220821
Upphandlare till Universitetsledningens stabMIUN 2022/1487Sundsvall220821
Supporttekniker till Serviceenheten SundsvallMIUN 2022/1473Sundsvall220725
Systemsamordnare till Universitetsledningens stabMIUN 2022/1451Sundsvall220821
Systemsamordnare till Universitetsledningens stabMIUN 2022/1451Östersund220821
Unversitetsadjunkt i datateknik, vikariatMIUN 2022/1409Östersund220801
Doktorand i ämnesdidaktik med inriktning matematikdidaktikMIUN 2022/1377Sundsvall220831
Doktorand i ämnesdidaktik med inriktning naturvetenskapernas didaktikMIUN 2022/1378Sundsvall220831
Universitetsadjunkt i informatikMIUN 2022/1387Östersund220801
Forskningsassistent i kulturgeografiMIUN 2022/1430Östersund220801
Doktorand i företagsekonomiMIUN 2022/1329Östersund220801
Mittuniversitetet söker personal till högskoleprovetMIUN 2022/1390Härnösand220831
Mittuniversitetet söker personal till högskoleprovetMIUN 2022/1391Östersund220831
Mittuniversitetet söker personal till högskoleprovetMIUN 2022/1392Sundsvall220831
Amanuenser till ämnet InformatikMIUN 2022/1337Östersund220815
Amanuenser till ämnet datateknikMIUN 2022/1338Östersund220815
Doktorander i omvårdnadMIUN 2022/312Östersund220915
Sex Assistenter till institutionen för hälsovetenskaper, i ämnet omvårdnadMIUN 2022/1157Sundsvall220828
Sex Assistenter till institutionen för hälsovetenskaper, i ämnet omvårdnadMIUN 2022/1158Östersund220828

Leave a Reply

Your email address will not be published.