University of South-Eastern Norway invites application for vacant PhD and Academic Positions, one of the largest educational institutions in Norway

TitleApplication deadline
Stipendiatstilling innen utvidet virkelighet (VR/MR/AR)Saturday, September 10, 2022
Rådgiver for etter- og videreutdanning (EVU-rådgiver)Sunday, September 11, 2022
Praksisrådgiver ved barnehagelærerutdanningenSunday, September 11, 2022
EVU-koordinator – rådgiver/seniorrådgiver etter- og videreutdanningMonday, September 12, 2022
Seksjonssjef for studieadministrasjonen ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fagMonday, September 12, 2022
Seksjonssjef for studieadministrasjonen ved Fakultet for helse og sosialvitenskapMonday, September 12, 2022
Seksjonssjef for studieadministrasjonen ved USN HandelshøyskolenMonday, September 12, 2022
Seksjonssjef for studieadministrasjonen ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskapMonday, September 12, 2022
Prosjekt-, utviklings- og klinikklederThursday, September 15, 2022
Førsteamanuensis/Førstelektor/Universitetslektor i bedriftsøkonomisk analyseThursday, September 15, 2022
Researcher in infection controlSunday, September 18, 2022
Jurist (seniorrådgiver) ved Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonaliseringSunday, September 18, 2022
InstituttkonsulentTuesday, September 20, 2022
Spennende HR-stilling på ungt universitetWednesday, September 21, 2022
Universitetslektor/øvingslærer i matematikk/matematikkdidaktikkSunday, September 25, 2022
Personalkonsulent – vikariatThursday, September 29, 2022
Førsteamanuensis/ Førstelektor/ universitetslektor i matematikk og statistikkFriday, September 30, 2022
Førsteamanuensis i ledelseSaturday, October 1, 2022
PhD Research Fellow in Applied Micro- and NanosystemsSunday, October 9, 2022
Førsteamanuensis/ førstelektor i IT og informasjonssystemerMonday, October 10, 2022
Universitetslektor i foto og filmTuesday, November 1, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.