Helsinki University in Finland invites application for vacant PhD, Postdoc and Academic Positions, is a university located in Helsinki, Finland. the oldest university in Finland

Maatalous- metsätieteellinen tiedekuntaKotieläinten jalostustieteen yliopistonlehtori

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan maataloustieteen osasto hakee kotieläinten jalostustieteen yliopistonlehtoria 1.1.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan vakinaiseen työsuhteeseen. Tehtävän alana on kotieläinten jalostustiede. Yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa alan mukaista opetusta…Haku päättyy 15.11.2022

Doctoral Researcher, ELBOW

The Faculty of Arts invites applications for a Doctoral Researcher to fixed-term employment from January 1, 2023 to December 31, 2026. The position is in the Department of Philosophy, History and Art Studies. The Doctoral Researcher will be employed for 48 months to complete PhD studies i…Haku päättyy 15.11.2022

Humanistinen tiedekuntaVäitöskirjatutkija, PAINHumanistinen tiedekunta hakee Väitöskirjatutkijaamääräaikaiseen työsuhteeseen 1.1.2023–30.6.2026. Tehtävä sijoittuu filosofian, historian ja taiteiden tutkimuksen osastolle. Väitöskirjatutkija palkataan 42 kuukaudeksi tekemään väitöskirjatyötä ja suorittamaan tohtorin tutkintoa Historian …Haku päättyy 15.11.2022

YliopistopalvelutArkkitehtiHelsingin yliopistolla on toimitilaa noin 500 000 huoneistoneliötä yli 300 rakennuksessa neljällä kampuksella Helsingissä ja tutkimusasemilla muualla Suomessa. Kiinteistökanta on monipuolinen vaihdellen historiallisista arvorakennuksista uusiin opetus- ja tutkimusrakennuksiin ja muihin er…Haku päättyy 16.11.2022

Valtiotieteellinen tiedekuntaSosiaalityön yliopistonlehtori

Valtiotieteellinen tiedekunta hakeeSOSIAALITYÖN YLIOPISTONLEHTORIAmääräaikaiseen työsuhteeseen 1.1.2023 – 31.12.2027. Yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa tutkintovaatimusten mukaista opetusta, ohjata ja tarkastaa opinnäytetöitä sekä harjoittaa oman alansa tutkimusta. Tehtävä painottuu e…Haku päättyy 17.11.2022

University lecturer, statistics (Computational Statistics and Mathematical Programming)

The University of Helsinki is among the leading multidisciplinary research universities in the world. In addition to its 11 faculties, the University includes several independent institutes, some of which are jointly operated with other universities. Some 35,000 students are currently pur…Haku päättyy 17.11.2022

Matemaattis- luonnontieteellinen tiedekuntaPetrologian ja geokemian yliopistonlehtori

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan geotieteiden ja maantieteen osasto on alallaan Suomen johtava tutkimus- ja koulutusyksikkö. Osastossa harjoitetaan geofysiikan, geologisen ja maantieteellisen tutkimuksen lisäksi seismologista tutkimusta ja seismologiaan liittyviä viranomaisteht…Haku päättyy 18.11.2022

Matemaattis- luonnontieteellinen tiedekuntaPostdoctoral Researcher in Health and Wellbeing impacts of Green Travel Environments

The Digital Geography Lab is an interdisciplinary research group at the Faculty of Science, focused on spatial big data analytics on a human scale to support the planning of fair and sustainable societies. Most of the Lab’s research uses people’s mobility and accessibility as a tool to un…Haku päättyy 20.11.2022

Postdoctoral Researcher in Designing Virtual Reality Environments for Green Travel Experiments

The Digital Geography Lab is an interdisciplinary research group at the Faculty of Science, focused on spatial big data analytics on a human scale to support the planning of fair and sustainable societies. Most of the Lab’s research uses people’s mobility and accessibility as a tool to un…Haku päättyy 20.11.2022

Doctoral Researcher in Spatial Modelling of Greenery Exposure

The Digital Geography Lab is an interdisciplinary research group at the Faculty of Science, focused on spatial big data analytics on a human scale to support the planning of fair and sustainable societies. Most of the Lab’s research uses people’s mobility and accessibility as a tool to un…Haku päättyy 20.11.2022

Biochemist/Analytical Chemist for the Metabolomics Unit, FIMM Technology Centre

The Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM) is an international research institute focusing on human genomics and personalised medicine at the University of Helsinki. In the beginning of 2017 FIMM joined the University of Helsinki’s new life science research centre, Helsinki Insti…Haku päättyy 21.11.2022

Kasvatustieteellinen tiedekuntaKuvataiteen päätoiminen tuntiopettaja

Haemme Helsingin yliopiston harjoittelukouluun ensisijaisestiViikin normaalikouluun perusopetuksen luokille 7-9 ja lukioon KAHTA KUVATAITEEN PÄÄTOIMISTA TUNTIOPETTAJAA määräaikaisiin työsuhteisiin seuraavasti:toinen tehtävä täytetään ajalle 9.1. – 31.12.2023 ja toinen tehtävä 9.1. – 3.6.2…Haku päättyy 22.11.2022

Maatalous- metsätieteellinen tiedekuntaProjektisuunnittelija Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituuttiin

Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti (HELSUS) hakee  PROJEKTISUUNNITTELIJAA määräaikaiseen työsuhteeseen 1.1.2023 – 31.12.2023 tai sopimuksen mukaan. TEHTÄVÄNKUVAUSProjektisuunnittelija työskentelee yliopiston strategisen Kestävyysosaamisen vahvistaminen -projektin tiimin jäs…Haku päättyy 24.11.2022

Doctoral Researcher, Multidisciplinary Center of Excellence in Antimicrobial Resistance Research

DESCRIPTION OF THE POSITIONWe offer a unique opportunity for a motivated doctoral researcher to work with us in a newly established Multidisciplinary Center of Excellence in Antimicrobial Resistance Research (CoE-AMR) which is one of the units nominated by the Academy of Finland in Finnis…Haku päättyy 24.11.2022

Humanistinen tiedekuntaProfessori, audiovisuaalinen kulttuuri

Humanistinen tiedekunta hakee  AUDIOVISUAALISEN KULTTUURIN PROFESSORIA  toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan.  Professorin tehtävänä on audiovisuaalisen kulttuurin tutkimus ja opetus, johon sisältyy elokuvan ja television, audiovisuaalisen kerr…Haku päättyy 24.11.2022

Postdoctoral Researcher in bioanalytical chemistry

Position description We seek to recruit a post-doctoral researcher to increase and develop our knowledge on the use of biomimetic membrane models for understanding biomembrane-analyte interactions. The work is carried out at the Department of Chemistry at the University of Helsinki in clo…Haku päättyy 25.11.2022

YliopistopalvelutJatkokoulutus- / tohtorikoulutuksen suunnittelija

Helsingin yliopiston tutkimuspalvelut tukevat yliopistomme kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta ja sen edellytyksiä, tutkijankoulutusta sekä tutkimuksen vaikuttavuutta ja hyödynnettävyyttä. Palveluita tarjotaan yliopiston ja sen yksiköiden johdolle sekä tutkijoille kampuksilla, ylio…Haku päättyy 28.11.2022

YliopistopalvelutHR-harjoittelija (kaksi tehtävää)

Haluatko perehtyä henkilöstö- ja palkkahallinnon prosesseihin ja työsuhteen elinkaareen isossa yliopisto-organisaatiossa? Etsimme HR-harjoitteluohjelmaamme kahta oppimishaluista ja asiakaspalveluhenkistä Harjoittelijaa (kaksi tehtävää) ajalle 1.1. – 30.6.2023 tai sopimuksen mukaan kuudeks…Haku päättyy 28.11.2022

YliopistopalvelutKaupunkitutkimuksen yhteyspäällik

köHaluatko tulla mukaan kehittämään Kaupunkitutkimusinstituutti Urbarian toimintaa?  Etsimme nyt viestintä ja yhteiskuntasuhteisiin kaupunkitutkimuksen yhteyspäällikköä  Yhteyspäällikkönä vastaat Kaupunkitutkimusinstituutti Urbarian toiminnan suunnittelusta ja toimeenpanosta. Päävastuullasi…Haku päättyy 28.11.2022

YliopistopalvelutHarjoittelija opiskelijaviestintään

Kiinnostaisiko sinua harjoittelu viestinnän parissa? Haku- ja opiskelijaneuvonnan tiimi toimii osana yliopiston opetus- ja opiskelijapalveluita, ja etsimme nyt HARJOITTELIJAA helmi-kesäkuuksi 2023 opiskelijaviestintään. Harjoittelijana tehtäviisi kuuluu yliopiston opiskelijaviestinnässä a…Haku päättyy 29.11.2022

YliopistopalvelutHarjoittelija opintoneuvonnan tiimiin

Kiinnostaisiko sinua asiakaspalvelutyö yliopisto-opiskelijoiden parissa? Haku- ja opiskelijaneuvonnan tiimi toimii osana yliopiston opetus- ja opiskelijapalveluita, ja etsimme nyt HARJOITTELIJAA helmi-heinäkuuksi 2023 Kaisa-talon opiskelijaneuvonnan tiimiin. Harjoittelijana tehtäviisi kuu…Haku päättyy 29.11.2022

YliopistopalvelutHarjoittelija kansainvälisen koulutusyhteistyön palveluihin

Kiinnostaako sinua työskentely kansainvälisessä toimintaympäristössä? Haluaisitko tehdä työtä yliopisto-opiskelijoiden parissa? Kansainvälisen koulutusyhteistyön palvelut toimivat osana Helsingin yliopiston opetus- ja opiskelijapalveluita, ja etsimme nyt HARJOITTELIJAA tammi-kesäkuuksi 20…Haku päättyy 29.11.2022

YliopistopalvelutHarjoittelija opiskelijavalintojen kehittämishankkeeseen

Haluaisitko olla mukana opiskelijavalintojen kansallisessa kehittämishankkeessa? Kiinnostaako sinua työ yliopistohallinnossa? Opiskelijavalintojen palvelut toimivat osana Helsingin yliopiston opetus- ja opiskelijapalveluita, ja etsimme nyt HARJOITTELIJAA tammi-kesäkuuksi 2023 opiskelijava…Haku päättyy 29.11.2022

YliopistopalvelutVälinehuoltaja tutkimuslaboratorioihinTule tekemään välinehuoltajan työtä ainutlaatuiseen ja mielenkiintoiseen työympäristöön! Etsimme kahta VÄLINEHUOLTAJAA vakituiseen työsuhteeseen Helsingin yliopiston tutkimuslaboratorioihin. Toinen tehtävistä sijoittuu lähinnä Meilahden kampukselle, toinen on ”kiertävän sissin” tehtävä. S…Haku päättyy 30.11.2022

Lääketieteellinen tiedekuntaYliopisto-opettaja

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kansanterveystieteen osasto hakeeYLIOPISTO-OPETTAJAA 1.1.2023 lukien, toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään. Tehtävän opetuskieli on suomi. Tehtävän ala on lääketieteellinen etiikka ja tehtävä sijoittuu lääketieteellisen tiedekunnan kan…Haku päättyy 30.11.2022

Doctoral researcher, accelerator-based materials physics

Helsinki Accelerator Laboratory (HAL) is a part of Department of Physics, University of Helsinki. It specializes in experimental and computational materials physics. The current research focus is on materials of importance for nanotechnology, micro- and optoelectronics, spintronics, fusio…Haku päättyy 30.11.2022

Lääketieteellinen tiedekuntaFarmakologian apulaisprofessorin/professorin tehtävä

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta hakeeAPULAISPROFESSORIA / PROFESSORIATehtävän ala on farmakologia. Tehtävä voidaan täyttää apulaisprofessorina (tenure track -vakinaistamispolku) tai professorina hakijan ansioiden ja uravaiheen perusteella. ApulaisprofessoriVakinaistamisp…Haku päättyy 30.11.2022

Kasvatustieteellinen tiedekuntaTutkijatohtori, BioColour tutkimushanke

Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta on maamme monialaisin, kansainvälisesti arvostettu kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen tutkimus- ja koulutusyksikkö. Tutkimus ja opetus tähtäävät ihmisen kulttuurisen ja sosiaalisen potentiaalin toteutumiseen parhaalla mahdollisel…Haku päättyy 30.11.2022

Kasvatustieteellinen tiedekuntaTekninen avustaja, BioAnti-tutkimushanke

Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta on maamme monialaisin, kansainvälisesti arvostettu kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen tutkimus- ja koulutusyksikkö. Tutkimus ja opetus tähtäävät ihmisen kulttuurisen ja sosiaalisen potentiaalin toteutumiseen parhaalla mahdollisel…Haku päättyy 30.11.2022

YliopistopalvelutHarjoittelija tutkimuspalveluihin

Helsingin yliopiston tutkimuspalvelut tukevat yliopistomme kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta ja sen edellytyksiä, tutkijankoulutusta sekä tutkimuksen vaikuttavuutta ja hyödynnettävyyttä. Palveluita tarjotaan yliopiston ja sen yksiköiden johdolle sekä tutkijoille kampuksilla, ylio…Haku päättyy 1.12.2022

Erilliset laitoksetOhjelmistokehittäjä/-ylläpitäjä

Ohjelmistokehittäjä/-ylläpitäjä Haemme kahta käyttäjähallinnon järjestelmiin erikoistuvaa Ohjelmistokehittäjää/-ylläpitäjää vakituisiin työsuhteisiin. Vahvistamme tiimiä kahden ammattilaisen osalta, sillä tiimiläisemme siirtyi tehtäväkierron kautta sisäisesti toisiin IT-tehtäviin ja toine…Haku päättyy 2.12.2022

Postdoctoral Researcher in the field of Ecology of Plant-Microbe Interactions

The University of Helsinki, founded in 1640, is one of the world’s leading universities for multidisciplinary research. The university has an international academic community of 40,000 students and staff members. The University of Helsinki offers comprehensive services to its employees, i…Haku päättyy 2.12.2022

Lääketieteellinen tiedekuntaPostdoctoral researcher

Computational Microbial Ecology (CME) research group at the Research Programs Unit of the Faculty of Medicine is looking for a postdoctoral researcher!  About the position: You will develop a laboratory protocol for purifying high-molecular-weight viral DNA (and/or RNA) from human fecal s…Haku päättyy 2.12.2022

Erilliset laitoksetYli-intendentti

The Finnish Museum of Natural History invites applications for the permanent position of Senior Curator specialised in relevant fields in mycology (inc. lichenology) and/or bryology. The appointment will begin on 1 March 2023 at the earliest or as agreed. The position of senior curator be…Haku päättyy 5.12.2022

Maatalous- metsätieteellinen tiedekuntaVäitöskirjatutkija INNOCAP-hankkeeseen

INNOCAP (Building public sector innovation capacity towards digital-driven NPA communities) on EU:n NPA-ohjelman (Norther Periphery and Arctic) rahoittama kansainvälinen tutkimus- ja kehittämishanke. INNOCAPiin osallistuu kahdeksan partneria Irlannista, Islannista, Ruotsista ja Suomesta. …Haku päättyy 7.12.2022

Two staff scientists in the Biodata Analytics Unit of Thriving Nature Profiling Action

HiLIFE, Helsinki Institute of Life Science,  invites applications for the positions of TWO STAFF SCIENTISTS IN THE BIODATA ANALYTICS UNIT OF THRIVING NATURE PROFILING ACTION The BioData Analytics Unit serves the research community of this profiling area by providing access to data analysi…Haku päättyy 7.12.2022

Valtiotieteellinen tiedekuntaSosiaalityön apulaisprofessori tai professori

Valtiotieteellinen tiedekunta hakee SOSIAALITYÖN APULAISPROFESSORIA TAI PROFESSORIA Tehtävä voidaan täyttää toistaiseksi voimassa olevan professorin tai määräaikaisen apulaisprofessorin tehtävänä (tenure track -vakinaistamispolku) hakijan ansioiden ja uravaiheen perusteella. Lue tarkemmin…Haku päättyy 9.12.2022

Postdoctoral researcher in gut bacteriophage bioinformatics

Computational Microbial Ecology (CME) research group at the Research Programs Unit of the Faculty of Medicine is looking for a postdoctoral researcher!  About the position: You will develop computational tools for analyzing microbiome data and apply these methods for human microbiome data…Haku päättyy 9.12.2022

Matemaattis- luonnontieteellinen tiedekuntaSeismologist

The Department of Geosciences and Geography is the leading research and education unit in its field in Finland. In addition to research in geology, geophysics and geography, research into seismology and official duties in the field of seismology is carried out at the department. Institute…Haku päättyy 10.12.2022

Humanistinen tiedekuntaYliopistonlehtori, portugali

Humanistinen tiedekunta hakee  PORTUGALIN YLIOPISTONLEHTORIA  toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävään palkataan kuuden kuukauden koeajalla. Tehtävä sijoittuu kielten osastolle.  Humanistisessa tiedekunnassa Kielten osastossa tutkitaan j…Haku päättyy 12.12.2022

Oikeustieteellinen tiedekuntaRuotsinkielinen siviili- ja kauppaoikeuden professori

Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta etsii vakituiseen tehtävään siviili- ja kauppaoikeuden professoria, opetuskieli ruotsi. Tehtävä täytetään ensisijaisesti professorin tehtävänä. Mikäli tehtävään ei ole saatavilla riittävää kielitaitoa omaavaa professoritasoista henkilöä, …Haku päättyy 12.12.2022

Doctoral Researcher in Super-Resolution Microscopy

The University of Helsinki is one of the world’s leading universities for multidisciplinary research. HiLIFE Helsinki Institute of Life Science is a research institute that supports high quality life science research across the University campuses and faculties. The research activities at…Haku päättyy 15.12.2022

Postdoctoral researcher in Bioengineering and Stem Cell Biology

Open position for a Postdoctoral researcher in Bioengineering and Stem Cell Biology  The laboratory of Professor Pekka Katajisto at the Faculty of Biological and Environmental Sciences and Institute of Biotechnology, HiLIFE at the University of Helsinki, Finland, and at the Department of …Haku päättyy 16.12.2022

Doctoral researcher in neurophysiology of sleep and pain

The University of Helsinki is a leading university in Nordics and Europe and one of the top 100 international universities in the world. Doctoral researcher position is available in the Translational Pain Research group at Department of Physiology, Faculty of Medicine, led by Academy of F…Haku päättyy 19.12.2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.