The Arctic University of Norway invites application for vacant PhD, Postdoc and Academic Positions, a Norwegian state institution of higher education, in the city of Harstad which is located in Harstad Municipality in Troms og Finnmark county, Norway.

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 To faste stillinger som rådgivere ved Enhet for legeutdanning

Det er ledig to faste 100% stillinger som rådgivere ved Enhet for legeutdanning, Det helsevitenskapelige fakultet.Enhet for legeutdanning …

Tromsø – Romsa

Fulltime

1/26/2023

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Avdelingsingeniør/overingeniør ved Institutt for farmasi

Ved Det Helsevitenskapelige fakultet, Institutt for farmasi (IFA) er det ledig stilling som avdelingsingeniør/overingeniør.Institutt for …

Tromsø – Romsa

Fulltime

1/25/2023

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Postdoctoral Fellow in Atmospheric ice management and operational safety in the Arctic region (Power distribution/ Communication/Transportation network)

A postdoctoral position in the field of Ice disaster management and operational safety in the Arctic region, is available at the Department …

Tromsø – Romsa

Fulltime

1/17/2023

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Stipendiat innen barnevern

Ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Nord (RKBU Nord), Det helsevitenskapelige fakultet er det en ledig stilling som stipendiat …

Tromsø – Romsa

Fulltime

1/27/2023

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Head/Senior Engineer – ICOM:ICe Oceans and cliMate laboratory

The Department of Geosciences at UiT The Arctic University of Norway in Tromsø has an exciting opportunity to appoint a full-time …

Tromsø

Fulltime

1/15/2023

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Bygg- og eiendomsdirektør

Ved UiT er det ledig stilling som bygg- og eiendomsdirektør ved Avdeling for bygg og eiendom. Avdeling for bygg og eiendom (BEA) ivaretar …

Tromsø

Fulltime

1/17/2023

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 PhD Fellow in Species interactions in Arctic Food Webs and responses to Climate Change

The Department of Arctic and Marine Biology at UiT The Arctic University of Norway, Faculty of Biosciences, Fisheries and Economics seeks a …

Tromsø – Romsa

Fulltime

2/1/2023

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Driftstekniker – 1-2 stillinger

Bli kjent med UiT Norges arktiske universitet!Avdeling for bygg- og eiendom har to ledige stillinger som driftstekniker ved Seksjon for …

Tromsø

Fulltime

1/8/2023

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Førstekonsulent/rådgiver ved Institutt for vernepleie, UiT Harstad

Ved Institutt for vernepleie, UiT Harstad er det ledig 100 % fast stilling som førstekonsulent/rådgiver.Institutt for vernepleie er …

Harstad

Fulltime

1/15/2023

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Saksbehandler knyttet til HR-rekruttering i Seksjon for rekruttering, fast stilling

Vi ønsker oss nye team-medlemmer som kan bidra i videreutviklingen av Rekrutteringstjenesten for hele UiT og som har interesse, engasjement …

Tromsø

Fulltime

1/15/2023

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Rådgiver innen HR-rekruttering Seksjon for rekruttering, fast stilling

Vi ønsker oss nye team-medlemmer som kan bidra i videreutviklingen av Rekrutteringstjenesten for hele UiT og som har interesse, engasjement …

Tromsø

Fulltime

1/15/2023

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Markedsrådgiver (vikariat)

Seksjon for forskning, utdanning og formidling ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi søker en engasjert og initiativrik …

Narvik

Fulltime

1/16/2023

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 50 % stilling som universitetslektor i nordisk språkvitenskap

Ved Institutt for språk og kultur er det en ledig en 50 % midlertidig stilling som universitetslektor i nordisk språkvitenskap.  Stillingen …

Tromsø – Romsa

Fixed percentage

1/15/2023

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Rådgiver/prosjektkoordinator ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Nord

Er du strukturert, initiativrik og liker å jobbe selvstendig? Vil du jobbe med forskningsstøtte, rekruttering av deltakere til …

Tromsø

Fulltime

1/20/2023

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 PhD Fellow within Governance of Offshore Renewable Energy

At the Norwegian College of Fishery Science (NCFS), the Faculty of Biosciences, Fisheries and Economics (BFE) at UiT the Arctic University …

Tromsø – Romsa

Fulltime

1/15/2023

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Researcher in Molecular Epidemiology

At the Department of Community Medicine a position is available for a researcher for a duration of 2 years. The position is affiliated with …

Tromsø – Romsa

Fulltime

1/8/2023

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Stipendiatstillinger for kandidater med Forskerlinje i medisin, odontologi eller psykologi

Det helsevitenskapelige fakultetet ved UiT Norges arktiske universitet utlyser fullføringsstipend på inntil 18 måneder for kandidater med …

Tromsø – Romsa

Fulltime

1/22/2023

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i matematikkdidaktikk, Alta

Ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) i Alta er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor / …

Alta

Fulltime

1/8/2023

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 PhD Fellow in Computer Science – Cyber Security

A PhD position in Cyber Security is available at the Department of Computer Science and the Cyber Security Research Group (CSG), at UiT The …

UiT in Tromsø

Fulltime

2/15/2023

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i norsk / norskdidaktikk

Ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) er det ledig to faste 100% stillinger som universitetslektor / førstelektor / …

Tromsø og Alta

Fulltime

1/8/2023

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Instituttleder

Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) er det ledig stilling som instituttleder ved Institutt for arktisk og marin biologi …

Tromsø – Romsa

Fulltime

1/18/2023

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 PhD Fellow in Computer Science – Machine learning for ground investigations

A PhD position in Computer Science and Machine learning for ground investigations is available at the Department of Computer Science …

UiT in Tromsø

Fulltime

1/10/2023

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Førstelektor/universitetslektor innen matematikk, fast stilling

Ved Institutt for matematikk og statistikk er det en ledig stilling som førstelektor/universitetslektor tilknyttet den strategiske …

Tromsø – Romsa

Fulltime

2/7/2023

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Førsteamanuensis/førstelektor i maskinteknikk

Ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for Industriell Teknologi er det ledig stilling som …

Narvik

Fulltime

1/10/2023

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Universitetslektor i medisin (fødselshjelp og kvinnesykdommer)

Ved Institutt for klinisk medisin (IKM) er det ledig en fast 50 % stilling som universitetslektor i medisin (fødselshjelp og …

Tromsø – Romsa

Fixed percentage

1/8/2023

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Kombinert vitenskapelig stilling UiT og spesialist tannlege TkNN i klinisk odontologi (endodonti)

Det er ledig en fast stilling som professor eller førsteamanuensis i klinisk odontologi innen fagområdet endodonti ved Institutt for …

Tromsø – Romsa

Fulltime

1/31/2023

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Førsteamanuensis/førstelektor/univ.lektor i sosialt arbeid, barnevern, psykologi eller pedagogikk

Ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid (IBS) er det ledig inntil to faste 100 % stillinger som …

Alta

Fulltime

1/9/2023

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Studieleder for legeutdanningen ved UiT

Ønsker du å bidra til utviklingen av legeutdanningen i Nord? Vi søker etter en ny studieleder for legeutdanningen ved UiT.Ved Det …

Tromsø – Romsa

Fulltime

1/15/2023

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Førstekonsulent ved Enhet for legeutdanning, Hammerfest

Ved Enhet for legeutdanning er det ledig fast 100 % stilling som førstekonsulent tilknyttet Finnmarksmodellen.Enhet for legeutdanning (ELU) …

Hammerfest

Fulltime

1/8/2023

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Fakultetsdirektør ved Det helsevitenskapelige fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) består av ti institutt fordelt på fagområdene samfunnsmedisin, klinisk medisin, farmasi, …

Tromsø

Fulltime

1/8/2023

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Postdoctoral Research Fellow in Development of Microbial Fuel Cells for waste/wastewater treatment

A Postdoctoral Research Fellow position is available at the Department of Civil Engineering (Building, Energy and Material Technology), …

Narvik

Fulltime

1/10/2023

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 PhD Fellow in Law

The Faculty of Law has a position vacant for applicants who wish to obtain the degree of Philosophiae Doctor (PhD). The position is …

UiT in Tromsø

Fulltime

1/6/2023

Leave a Reply

Your email address will not be published.