Tempere University in Finland invites application for vacant PhD, Postdoc and Academic Positions, is one of the largest and most popular universities in Finland.

Job titleApplication period endsFaculty/Unit
Research assistant/summer trainee (Automation Technology and Mechanical Engineering Unit), 4 -6 positions / Tutkimusapulainen/kesätyöntekijä (Automaatio- ja konetekniikan yksikkö), 4-6 tehtävää2023-02-26Faculty of Engineering and Natural Sciences
Research Assistant, 10-18 positions (Electrical Engineering, summer jobs)/ Tutkimusapulainen 10-18 tehtävää (Sähkötekniikka, kesätyö)2023-02-20Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Tenure Track Positions in Aerosol Science (1-2 positions) / Aerosolifysiikan Tenure track -tehtävä (1-2 tehtävää)2023-02-15Faculty of Engineering and Natural Sciences
Doctoral Researcher 01 (CONVERGENCE of HUMANS and MACHINES): AI/Human-generated Worlds: Merging Psychophysiology and Machine Learning for Creating Virtual Realities / Väitöskirjatutkija: Tekoälyn ja ihmisen tuottamat maailmat2023-02-15Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher 02 (CONVERGENCE of HUMANS and MACHINES): Human and Machine Perception of Affect in Speech / Väitöskirjatutkija: Puhutun kielen tunneilmaisujen havaitseminen ja tarkastelu koneen ja ihmisen näkökulmasta2023-02-15Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher 03 (CONVERGENCE of HUMANS and MACHINES): The Future of Human Augmentation in Games / Väitöskirjatutkija: Ihmisen teknologisen augmentaation tulevaisuus peleissä2023-02-15Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher 04 (CONVERGENCE of HUMANS and MACHINES): Ethical Issues in Pervasive Gamified Software, Datafication, Metrification, and Algorithmic Control of Human Practice / Väitöskirjatutkija: Pervasiivisen Pelillistämisen Eettiset Ongelmat2023-02-15Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher 05 (CONVERGENCE of HUMANS and MACHINES): Digital Experience Ecology of Societal Value / Väitöskirjatutkija: Virtuaaliympäristöt ja yhteiskunnallinen merkitys2023-02-15Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher 06 (CONVERGENCE of HUMANS and MACHINES): Augmented Awareness of Contextual Information / Väitöskirjatutkija: Laajennettu tietoisuus kontekstiin liittyvästä tiedosta2023-02-15Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher 07 (CONVERGENCE of HUMANS and MACHINES): Technologically Augmented Embodiment in Contemporary Theatre and Performance / Väitöstutkija: Teknologisesti laajennettu ruumiillisuus nykyteatterissa ja -esityksessä2023-02-15Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher 08 (CONVERGENCE of HUMANS and MACHINES): Games & Play for Posthumans / Väitöskirjatutkija: Pelit ja leikit postihmisille2023-02-15Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher 09 (CONVERGENCE of HUMANS and MACHINES): Young People and Future Technology: New Ways to Decrease Social Isolation and to Increase Social Interaction (YouthTech) / Väitöskirjatutkija: Nuoret ja tulevaisuuden teknologiat -tutkimus …2023-02-15Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher 10 (CONVERGENCE of HUMANS and MACHINES): XR in the Wild – Wireless Technology and the Future of Human Environmental Experiences / Väitöskirjatutkija: Lisätyn todellisuuden langattomat tekniikat2023-02-15Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher 11 (CONVERGENCE of HUMANS and MACHINES): Combining IoT Sensors and Machine Learning to Detect Emotions and Social Experiences / Väitöskirjatutkija: IoT-antureita ja koneoppimista yhdistävä tunteiden ja sosiaalisten kokemusten …2023-02-15Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher 12 (CONVERGENCE of HUMANS and MACHINES): Second Skin – A Wireless Artificial Cutaneous Sensor System / Väitöskirjatutkija: Langaton keinoihosensorijärjestelmä2023-02-15Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher 13 (CONVERGENCE of HUMANS and MACHINES): The Influence of Algorithms or Bots on Political Communication in Social Media / Väitöskirjatutkija: Algoritmien tai bottien vaikutus poliittiseen viestintää sosiaalisessa mediassa2023-02-15Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher 14 (CONVERGENCE of HUMANS and MACHINES): Fairness and Explanations in Recommendations / Väitöskirjatutkija: Reiluus ja Selitykset Suosituksissa2023-02-15Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher 15 (CONVERGENCE of HUMANS and MACHINES): Robots as Companions to Support Life-Long Wellness / Väitöskirjatutkija: Robotit elinikäistä hyvinvointia tukevina kumppaneina2023-02-15Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher 16 (CONVERGENCE of HUMANS and MACHINES): Socially-Aware Machine Perception / Väitöskirjatutkija: Sosiaalisesti tietoinen koneaistiminen2023-02-15Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher in energy efficient off-road machinery (DSII) / Väitöskirjatutkija, Energiatehokkaat liikkuvat työkoneet (DSII)2023-02-14Faculty of Engineering and Natural Sciences
Research Assistant (summer trainee), 25-35 positions (Physics Unit) / Tutkimusapulainen (kesätyöntekijä), 25-35 tehtävää (Fysiikan yksikkö)2023-02-13Faculty of Engineering and Natural Sciences
Research Assistants, 7 summer jobs (SoC Hub)/ Tutkimusapulaisia, 7 kesätyöpaikkaa (SoC Hub)2023-02-12Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher (Machine Understanding of Mother-Infant Interaction) / Väitöskirjatutkija (Uuden teknologian hyödyntäminen varhaisen vuorovaikutuksen analysoinnissa)2023-02-03Faculty of Information Technology and Communication Sciences

Leave a Reply

Your email address will not be published.