Tempere University in Finland invites application for vacant PhD, Postdoc and Academic Positions, is one of the largest and most popular universities in Finland.

Research Assistants (software engineering – summer job) / Tutkimusapulaisia (ohjelmistokehitys – kesätyö)2023-03-17Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Researcher (sustainable housing, 1-3 positions) / Tutkija (kestävä asuminen, 1-3 tehtävää)2023-03-15Faculty of Built Environment
Research Assistant (sustainable housing, 1-3 positions) / Tutkimusapulainen (kestävä asuminen, 1-3 tehtävää)2023-03-15Faculty of Built Environment
Tenure Track in Dependable Automation Systems / Automaatiotekniikan (luotettavat automaatiojärjestelmät) tenure track -tehtävä2023-03-13Faculty of Engineering and Natural Sciences
Tenure track position in Machine Design / Koneensuunnittelun Tenure track -tehtävä2023-03-13Faculty of Engineering and Natural Sciences
Tenure track -professori tai professori (Sukupuolentutkimus) / Associate Professor or Professor (Gender studies)2023-03-13Faculty of Social Sciences
Postdoctoral Research Fellow for T-Winning Spaces 2035 project / Tutkijatohtori T-Winning Space 2035 -projektille2023-03-13Faculty of Built Environment
Doctoral Researcher in Electrical Engineering (DSII) / Väitöskirjatutkija, sähkötekniikka (DSII)2023-03-13Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Yliopisto-opettaja (englannin kieli)/ University Instructor (English)2023-03-10Faculty of Education and Culture
Postdoctoral Research Fellow, Technology, 3 positions, Tampere Institute for Advanced Study (Tampere IAS) / Tutkijatohtori, tekniikka, 3 tutkijanpaikkaa, tutkijakollegium (Tampere Institute for Advanced Study, Tampere IAS)2023-03-06Functions overseen by the Provost
Postdoctoral Research Fellow, Health, 3 positions, Tampere Institute for Advanced Study (Tampere IAS) / Tutkijatohtori, terveys, 3 tutkijanpaikkaa, tutkijakollegium (Tampere Institute for Advanced Study, Tampere IAS)2023-03-06Functions overseen by the Provost
Postdoctoral Research Fellow, Society, 3 positions, Tampere Institute for Advanced Study (Tampere IAS) / Tutkijatohtori, yhteiskunta, 3 tutkijanpaikkaa, tutkijakollegium (Tampere Institute for Advanced Study, Tampere IAS)2023-03-06Functions overseen by the Provost
Senior Research Fellow, Technology, 2 positions, Tampere Institute for Advance Study (Tampere IAS) / Yliopistotutkija, tekniikka, 2 tutkijanpaikkaa, tutkijakollegium (Tampere Institute for Advanced Study, Tampere IAS)2023-03-06Functions overseen by the Provost
Senior Research Fellow, Health, 2 positions, Tampere Institute for Advance Study (Tampere IAS) / Yliopistotutkija, terveys, 2 tutkijanpaikkaa, tutkijakollegium (Tampere Institute for Advanced Study, Tampere IAS)2023-03-06Functions overseen by the Provost
Senior Research Fellow, Society, 2 positions, Tampere Institute for Advance Study (Tampere IAS) / Yliopistotutkija, yhteiskunta, 2 tutkijanpaikkaa, tutkijakollegium (Tampere Institute for Advanced Study, Tampere IAS)2023-03-06Functions overseen by the Provost
Doctoral Researcher (Faculty of Medicine and Health Technology) / Väitöskirjatutkija (Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta)2023-03-06Faculty of Medicine and Health Technology
Tenure track position (Assistant Professor, Associate Professor or Professor) specialization in Theatre Arts / Tenure track -tutkijan, -professorin tai professorin tehtävä (teatteritaide)2023-03-02Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher 01 (CONVERGENCE of HUMANS and MACHINES): AI/Human-generated Worlds: Merging Psychophysiology and Machine Learning for Creating Virtual Realities / Väitöskirjatutkija: Tekoälyn ja ihmisen tuottamat maailmat2023-02-28Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher 03 (CONVERGENCE of HUMANS and MACHINES): The Future of Human Augmentation in Games / Väitöskirjatutkija: Ihmisen teknologisen augmentaation tulevaisuus peleissä2023-02-28Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher 04 (CONVERGENCE of HUMANS and MACHINES): Ethical Issues in Pervasive Gamified Software, Datafication, Metrification, and Algorithmic Control of Human Practice / Väitöskirjatutkija: Pervasiivisen Pelillistämisen Eettiset Ongelmat2023-02-28Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher 05 (CONVERGENCE of HUMANS and MACHINES): Digital Experience Ecology of Societal Value / Väitöskirjatutkija: Virtuaaliympäristöt ja yhteiskunnallinen merkitys2023-02-28Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher 06 (CONVERGENCE of HUMANS and MACHINES): Augmented Awareness of Contextual Information / Väitöskirjatutkija: Laajennettu tietoisuus kontekstiin liittyvästä tiedosta2023-02-28Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher 08 (CONVERGENCE of HUMANS and MACHINES): Games & Play for Posthumans / Väitöskirjatutkija: Pelit ja leikit postihmisille2023-02-28Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher 09 (CONVERGENCE of HUMANS and MACHINES): Young People and Future Technology: New Ways to Decrease Social Isolation and to Increase Social Interaction (YouthTech) / Väitöskirjatutkija: Nuoret ja tulevaisuuden teknologiat -tutkimus …2023-02-28Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher 10 (CONVERGENCE of HUMANS and MACHINES): XR in the Wild – Wireless Technology and the Future of Human Environmental Experiences / Väitöskirjatutkija: Lisätyn todellisuuden langattomat tekniikat2023-02-28Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher 11 (CONVERGENCE of HUMANS and MACHINES): Combining IoT Sensors and Machine Learning to Detect Emotions and Social Experiences / Väitöskirjatutkija: IoT-antureita ja koneoppimista yhdistävä tunteiden ja sosiaalisten kokemusten …2023-02-28Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher 12 (CONVERGENCE of HUMANS and MACHINES): Second Skin – A Wireless Artificial Cutaneous Sensor System / Väitöskirjatutkija: Langaton keinoihosensorijärjestelmä2023-02-28Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher 13 (CONVERGENCE of HUMANS and MACHINES): The Influence of Algorithms or Bots on Political Communication in Social Media / Väitöskirjatutkija: Algoritmien tai bottien vaikutus poliittiseen viestintää sosiaalisessa mediassa2023-02-28Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher 15 (CONVERGENCE of HUMANS and MACHINES): Robots as Companions to Support Life-Long Wellness / Väitöskirjatutkija: Robotit elinikäistä hyvinvointia tukevina kumppaneina2023-02-28Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher 16 (CONVERGENCE of HUMANS and MACHINES): Socially-Aware Machine Perception / Väitöskirjatutkija: Sosiaalisesti tietoinen koneaistiminen2023-02-28Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher in Social Psychiatry and Health Economics (DSII) / Väitöskirjatutkija, sosiaalipsykiatria ja terveystaloustiede (DSII)2023-02-28Faculty of Social Sciences
Research Assistant, 4-12 positions (CoEBoc) / Tutkimusapulainen 4-12 tehtävää (CoEBoc)2023-02-28Faculty of Medicine and Health Technology
Researcher (Video Compression for Machine Vision) / Tutkija (videokompressio ja konenäkö)2023-02-28Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Research Assistant (Video Compression for Machine Vision) / Tutkimusapulainen (videokompressio ja konenäkö)2023-02-28Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Research assistant/summer trainee (Automation Technology and Mechanical Engineering Unit), 4 -6 positions / Tutkimusapulainen/kesätyöntekijä (Automaatio- ja konetekniikan yksikkö), 4-6 tehtävää2023-02-27Faculty of Engineering and Natural Sciences
Doctoral Researcher (Magnetic components in power electronics) / Väitöskirjatutkija (Tehoelektroniikan magneettiset komponentit)2023-02-24Faculty of Information Technology and Communication Sciences

Leave a Reply

Your email address will not be published.