Radboud University Medical Center invites application for vacant PhD, Postdoc and Academic Positions, is the teaching hospital affiliated with the Radboud University Nijmegen, Netherlands.

ANIOS Maag-, Darm- en Leverziekten

Aantal uur: 36-46
Sluitingsdatum: 30 juni 2023

Revalidatiearts

Aantal uur: 32-40
Sluitingsdatum: 24 maart 2023

Secretaresse Adviesraad verpleegkundigen & paramedici (VAR)

Aantal uur: 18
Sluitingsdatum: 13 maart 2023

Researchverpleegkundige RTC CS | Team Late Effecten na kanker

Aantal uur: 24-26
Sluitingsdatum: 14 maart 2023

Opleidingsadviseur Radboudumc Health Academy

Aantal uur: 24-32
Sluitingsdatum: 30 maart 2023

Secretarieel medewerker patiëntenzorg polikliniek Heelkunde

Aantal uur: 28
Sluitingsdatum: 24 maart 2023

Postdoc Bioinforatics

Aantal uur: 36
Sluitingsdatum: 5 april 2023

Projectleider Research Data Sharing

Aantal uur: 28-36
Sluitingsdatum: 6 april 2023

Prehabilitatie coördinator Fit4Surgery

Aantal uur: 28
Sluitingsdatum: 27 maart 2023

Bedrijfsvoerder research

Aantal uur: 28-36
Sluitingsdatum: 24 maart 2023

Maag-, Darm- en Leverarts met aandachtsgebied leverziekten

Aantal uur: 36-48
Sluitingsdatum: 5 april 2023

ANIOS Longziekten

Sluitingsdatum: 3 april 2023

Microsoft 365 Specialist

Aantal uur: 36
Sluitingsdatum: 11 april 2023

Opleidingswerkplek Tandarts Bijzondere Tandheelkunde

Aantal uur: 24
Sluitingsdatum: 21 maart 2023

Physician Assistant Cardiologie

Aantal uur: 32-36
Sluitingsdatum: 27 maart 2023

BioRiskProfessional

Aantal uur: 32
Sluitingsdatum: 31 maart 2023

Researchmedewerker / Data-analist onderzoeksbureau

Aantal uur: 32-36
Sluitingsdatum: 22 maart 2023

(Regie) Verpleegkundige Psychiatrie

Aantal uur: 24
Sluitingsdatum: 17 maart 2023

Apothekersassistent 24-uurs Apotheek

Aantal uur: 24-36
Sluitingsdatum: 8 mei 2023

Operatieassistent Cardio-thoracale chirurgie

Aantal uur: 18-36
Sluitingsdatum: 3 april 2023

Apothekersassistent bereidingen

Aantal uur: 32
Sluitingsdatum: 3 april 2023

Arts-onderzoeker Neurologie

Aantal uur: 36
Sluitingsdatum: 31 maart 2023

GZ psycholoog

Aantal uur: 24-32
Sluitingsdatum: 15 maart 2023

Promovendus ‘Ethische en sociale aspecten thuismonitoring Parkinson met AI’

Aantal uur: 36
Sluitingsdatum: 20 maart 2023

Patholoog

Aantal uur: 32-38.4
Sluitingsdatum: 31 maart 2023

Lid Patiënten Adviesraad Radboudumc Health Academy

Aantal uur: 2-4
Sluitingsdatum: 17 april 2023

Service coordinator for Clinical Trial Paediatric Scientific Advice

Aantal uur: 32-36
Sluitingsdatum: 30 maart 2023

Project Manager UITE4TB

Aantal uur: 18-20
Sluitingsdatum: 24 maart 2023

Medewerker roostering

Aantal uur: 24
Sluitingsdatum: 27 maart 2023

Bedrijfsjurist

Aantal uur: 36
Sluitingsdatum: 3 april 2023

Coördinator onderzoeksbureau Parkinson & Bewegingsstoornissen

Aantal uur: 28-36
Sluitingsdatum: 13 maart 2023

Teamleider logistiek en assortimentsbeheer

Aantal uur: 36
Sluitingsdatum: 15 maart 2023

Internist-hematoloog

Aantal uur: 40-48
Sluitingsdatum: 12 april 2023

Anesthesioloog-pijnspecialist

Aantal uur: 40-48
Sluitingsdatum: 29 maart 2023

Verpleegkundig specialist (in opleiding) Maag-, Darm- Leverziekten

Aantal uur: 32-36
Sluitingsdatum: 22 maart 2023

Radiotherapeut-oncoloog

Aantal uur: 32-40
Sluitingsdatum: 3 mei 2023

Cardiothoracaal anesthesioloog

Aantal uur: 40-48
Sluitingsdatum: 29 maart 2023

Onderzoeker/promovendus promotietraject ‘Botuline toxine voor arm tremor’

Sluitingsdatum: 20 maart 2023

Maatschappelijk werker Psychiatrie

Aantal uur: 28-32
Sluitingsdatum: 15 maart 2023

Beleidsadviseur Strategie

Aantal uur: 32-36
Sluitingsdatum: 17 maart 2023

Adviseur ICT Eerstelijnsvervolgopleidingen

Aantal uur: 24
Sluitingsdatum: 21 maart 2023

Teamleider zorg polikliniek Voortplantingsgeneeskunde

Aantal uur: 28
Sluitingsdatum: 15 maart 2023

Verpleegkundige Hart/Vaat/Long

Aantal uur: 24-36

Kernanalist Genetica

Aantal uur: 36
Sluitingsdatum: 21 maart 2023

Doktersassistent | Polikliniek assistent Cardiologie

Aantal uur: 24-36
Sluitingsdatum: 27 maart 2023

Doktersassistent | Polikliniek assistent Verloskunde en Gynaecologie

Aantal uur: 24-32
Sluitingsdatum: 17 maart 2023

Meewerkend teamleider Bedrijfsmaatschappelijk Werk

Aantal uur: 32
Sluitingsdatum: 20 maart 2023

Doktersassistent | Polikliniek assistent Amalia kinderziekenhuis

Aantal uur: 24-36
Sluitingsdatum: 24 april 2023

Hoofd Vervolgopleiding tot bedrijfsarts en verzekeringsarts (SGBO)

Aantal uur: 36
Sluitingsdatum: 20 maart 2023

Veiligheidskundige

Aantal uur: 28-36
Sluitingsdatum: 23 maart 2023

A(N)IOS Cardiologie

Aantal uur: 46
Sluitingsdatum: 24 april 2023

Avond- en nachtcoördinator Kwaliteit en Veiligheid (Avond-/nachthoofd)

Sluitingsdatum: 13 maart 2023

Onderzoeksmedewerker Bewegingsstoornissen

Aantal uur: 36
Sluitingsdatum: 15 maart 2023

Researchverpleegkundige Bewegingsstoornissen

Aantal uur: 36
Sluitingsdatum: 15 maart 2023

Arts-onderzoeker Expertisecentrum voor Parkinson & Bewegingsstoornissen

Aantal uur: 24-36
Sluitingsdatum: 17 maart 2023

Administratief medewerker zorgadministratie

Aantal uur: 32-36
Sluitingsdatum: 15 maart 2023

Kinderradioloog

Aantal uur: 24-32
Sluitingsdatum: 22 maart 2023

Management assistent Tandheelkunde

Aantal uur: 24-28
Sluitingsdatum: 31 maart 2023

Recovery verpleegkundige

Aantal uur: 24-36

Recovery verpleegkundige in opleiding

Aantal uur: 32-36

Verpleegkundige Hemaferese

Aantal uur: 24-36
Sluitingsdatum: 15 maart 2023

Promovendus ‘Waardevolle inzet medische technologie’

Aantal uur: 36
Sluitingsdatum: 13 maart 2023

Verpleegassistent verkoeverkamer

Aantal uur: 12
Sluitingsdatum: 31 maart 2023

PhD candidate ‘Ethical, legal & societal aspects of automated screening of lung CT scans’

Aantal uur: 36
Sluitingsdatum: 17 maart 2023

Senior Projectleider ParkinsonNet

Aantal uur: 28-32
Sluitingsdatum: 16 maart 2023

Postdoc ‘Project’

Aantal uur: 36
Sluitingsdatum: 21 maart 2023

Internist-nefroloog

Aantal uur: 32-40
Sluitingsdatum: 20 maart 2023

Adviseur Zorgadministratie

Aantal uur: 28-36
Sluitingsdatum: 27 maart 2023

Psychodiagnostisch werker

Aantal uur: 24
Sluitingsdatum: 13 maart 2023

Wetenschappelijk onderzoeker ‘Implementatieonderzoek programma Energiek in de eerstelijnsgezondheidszorg’

Aantal uur: 20
Sluitingsdatum: 20 maart 2023

Zorghulp Verpleegafdeling C4, Hart Vaat Long

Aantal uur: 20-24
Sluitingsdatum: 22 maart 2023

Infrastructuurspecialist

Aantal uur: 32-36
Sluitingsdatum: 31 maart 2023

Medewerker Helpdesk ParkinsonNet

Aantal uur: 24
Sluitingsdatum: 14 maart 2023

Specialist Ouderengeneeskunde | Vakdocent geriatrische revalidatiezorg

Aantal uur: 4
Sluitingsdatum: 15 maart 2023

Jurist Privacy

Aantal uur: 36
Sluitingsdatum: 14 maart 2023

Technisch oogheelkundig assistent

Aantal uur: 24-36
Sluitingsdatum: 13 maart 2023

Verpleegkundige Urologie en Gynaecologie

Aantal uur: 24-36

Optometrist

Aantal uur: 24-36
Sluitingsdatum: 13 maart 2023

Opticien | Medisch Oogheelkundig Assistent

Aantal uur: 16-36
Sluitingsdatum: 13 maart 2023

Teamcoördinator CSA

Aantal uur: 36
Sluitingsdatum: 20 maart 2023

Technisch Geneeskundige – onderzoeker ‘Image guided flexible endoscopy’

Aantal uur: 36
Sluitingsdatum: 10 maart 2023

Expert en coördinator verpleegkundigen en verzorgenden ParkinsonNet

Aantal uur: 12-16
Sluitingsdatum: 10 maart 2023

Endoscopieverpleegkundige

Aantal uur: 28-36

Klinisch Fysisch Medewerker Radiotherapie

Aantal uur: 36
Sluitingsdatum: 13 maart 2023

Neonatologie IC-verpleegkundige in opleiding

Aantal uur: 28-36
Sluitingsdatum: 14 april 2023

Onderhoudsmonteur Werktuigbouwkunde

Aantal uur: 36
Sluitingsdatum: 31 maart 2023

AIOS Anesthesiologie

Aantal uur: 46
Sluitingsdatum: 27 maart 2023

Onderhoudsmonteur Elektrotechniek

Aantal uur: 36
Sluitingsdatum: 31 maart 2023

Tenure track AIassisted Ultrasound Imaging

Aantal uur: 32-36

Fellow Pijngeneeskunde

Aantal uur: 40-48
Sluitingsdatum: 20 maart 2023

Hartfunctielaborant

Aantal uur: 32-36
Sluitingsdatum: 20 maart 2023

Gediplomeerd medewerker steriele medische hulpmiddelen (of al in opleiding)

Aantal uur: 32-36
Sluitingsdatum: 20 maart 2023

ANIOS Kindergeneeskunde

Aantal uur: 46
Sluitingsdatum: 20 maart 2023

Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB)

Aantal uur: 24-36
Sluitingsdatum: 20 maart 2023

Verpleegkundige Nierziekten

Aantal uur: 24-36

Student anesthesiemedewerker

Aantal uur: 36
Sluitingsdatum: 3 juli 2023

Student operatieassistent

Aantal uur: 36
Sluitingsdatum: 3 juli 2023

Verpleegkundige Plastische Chirurgie

Aantal uur: 24-36

Verpleegkundige Hoofd Hals Chirurgie

Aantal uur: 24-36

Hartstimulatiespecialist (in opleiding)

Aantal uur: 32-36

Verpleegkundige Neonatologie

Aantal uur: 28-36

Verpleegkundige Traumachirurgie

Aantal uur: 24-36

Researchverpleegkundige

Aantal uur: 24-32

Kinderverpleegkundige in opleiding

Aantal uur: 24-36

Obstetrieverpleegkundige in opleiding

Aantal uur: 28-36

Medium Care verpleegkundige in opleiding

Aantal uur: 32-36

Kinderverpleegkundige

Aantal uur: 24-36

Loopbaanvacature Verpleegkundige Cardio-Care

Aantal uur: 24-36

Kraamverzorgende (doorlopende werving)

Aantal uur: 10-28

Polikliniek assistent | Doktersassistent FLEX

Aantal uur: 8-36

Operatieassistent

Aantal uur: 18-36

Intensive Care verpleegkundige in opleiding

Aantal uur: 32-36

Obstetrieverpleegkundige

Aantal uur: 24-32

Gediplomeerd Anesthesiemedewerker

Aantal uur: 24-36

Verpleegkundige CCU in opleiding

Aantal uur: 32-36

Verpleegkundige Longziekten

Aantal uur: 24-36

Verpleegkundige Acute Opname Afdeling

Aantal uur: 24-36

Dialyseverpleegkundige in opleiding

Aantal uur: 32-36

Dialyseverpleegkundige

Aantal uur: 28-36

Loopbaanvacature Verpleegkundige Acute Kolom

Aantal uur: 24-36

Verpleegkundige thema Brein

Aantal uur: 24-36

Medisch student FLEX

Aantal uur: 8-36

Verpleegkundige Buik en Bekken

Aantal uur: 24-36

FLEX verpleegkundige

Aantal uur: 16-36

FLEXstudent: student assistent RTC CS team Medische Oncologie

Aantal uur: 32-36

Verpleegkundige ‘Radboudumc Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing’

Aantal uur: 24-36

Oncologieverpleegkundige

Aantal uur: 24-36

Hematologie verpleegkundige

Aantal uur: 24-36

Psychiatrie verpleegkundige

Aantal uur: 24-36

Kinder Intensive Care verpleegkundige in opleiding

Aantal uur: 28-36

SEH verpleegkundige in opleiding

Aantal uur: 32-36

Spoedeisende Hulp verpleegkundige

Aantal uur: 24-36

Verpleegassistent FLEX

Aantal uur: 16-36

Verpleegkundige CCU

Aantal uur: 24-36

Intensive Care Verpleegkundige Ontwennen van Beademen

Aantal uur: 24-36

Kinder Intensive Care verpleegkundige

Aantal uur: 28-36

Secretarieel medewerker / Management assistent FLEX

Aantal uur: 8-36

Verpleegkundige Orthopedie

Aantal uur: 24-36

Cardio Interventie verpleegkundige (in opleiding)

Aantal uur: 32-36

Verpleegkundige dagbehandeling Cardiologie

Aantal uur: 32-36

Medium Care verpleegkundige

Aantal uur: 32-36

Verpleegkundige Interne Geneeskunde & Reumatologie

Aantal uur: 24-36

Intensive Care verpleegkundige

Aantal uur: 24-36

Student assistent FLEX

Aantal uur: 8-36

Partusassistent | oproepkracht (doorlopende werving)

Aantal uur: 8-24

High Care verpleegkundige kinderen

Aantal uur: 24-36

Kraamverzorgende in opleiding (doorlopende werving)

Aantal uur: 20-28

Leave a Reply

Your email address will not be published.