University of South-Eastern Norway invites application for vacant PhD and Academic Positions, one of the largest educational institutions in Norway

Vacancies

TitleApplication deadline
Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i norsk – Deadline: Thursday, May 4, 2023Thursday, May 4, 2023
Postdoktor i organisasjon og ledelse – implementering av digital helselogistikk – Deadline: Sunday, May 7, 2023Sunday, May 7, 2023
Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i informasjonssystemer – Deadline: Sunday, May 7, 2023Sunday, May 7, 2023
Direktør for digital utvikling, informasjonsforvaltning og IT – Deadline: Tuesday, May 9, 2023Tuesday, May 9, 2023
Spesialbibliotekar – Deadline: Tuesday, May 9, 2023Tuesday, May 9, 2023
Universitetslektor i pedagogikk – Deadline: Wednesday, May 10, 2023Wednesday, May 10, 2023
Universitetslektorer – Deadline: Sunday, May 14, 2023Sunday, May 14, 2023
Økonomirådgiver – Deadline: Sunday, May 14, 2023Sunday, May 14, 2023

Postdoctoral Fellow in Maker-Centered Learning – Deadline: Monday, May 15, 2023
Monday, May 15, 2023
Førstekonsulent felles førstelinje – servicetorg – Deadline: Monday, May 15, 2023Monday, May 15, 2023
Stipendiat i Management “Events and stakeholders” – Deadline: Wednesday, May 17, 2023Wednesday, May 17, 2023
Studieveileder og praksiskoordinator – Deadline: Monday, May 22, 2023Monday, May 22, 2023
Rektor – Deadline: Thursday, May 25, 2023Thursday, May 25, 2023
Professor/førsteamanuensis innen helsefremmende arbeid – Deadline: Tuesday, August 1, 2023Tuesday, August 1, 2023
Underviser i finansregnskap og revisjon – Deadline: Thursday, August 10, 2023Thursday, August 10, 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published.