Karlstad University in Sweden invites application for vacant PhD, Postdocs and Academic Positions, a state university in Karlstad, Sweden.

Job openingCityApplication deadline 
Universitetsadjunkt i processrättKarlstad05.Oct.2023
Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskapKarlstad11.Oct.2023
Universitetsadjunkt i oral hälsa, vikariatKarlstad15.Oct.2023
Doktorand i pedagogiskt arbeteKarlstad22.Oct.2023
Kommunikatör med inriktning webbKarlstad23.Oct.2023
Doctoral Student in Educational Work with focus on religious educationKarlstad29.Oct.2023
Senior Lecturer in Media and Communication StudiesKarlstad31.Oct.2023
Doctoral Student in Physics, Metal/Semiconductor (MSCA COFUND proj PRISMAS)Karlstad31.Oct.2023
Doctoral Student in Physics, Organic Solar Cells (MSCA COFUND proj PRISMAS)Karlstad31.Oct.2023
Universitetsadjunkter i omvårdnadKarlstad10.Nov.2023

Leave a Reply

Your email address will not be published.