University of South-Eastern Norway invites application for vacant PhD and Academic Positions, one of the largest educational institutions in Norway

TitleApplication deadline
Studieveileder – Deadline: Monday, October 23, 2023Monday, October 23, 2023
Studieveileder – Deadline: Tuesday, October 24, 2023Tuesday, October 24, 2023
Instituttleder for estetiske fag – Deadline: Thursday, October 26, 2023Thursday, October 26, 2023
PhD Research Fellow in EU doctoral network “MyoTreat”: Cone Arrestin Genetics and Myopia (DC9) – Deadline: Wednesday, November 1, 2023Wednesday, November 1, 2023
PhD Research Fellow in EU doctoral network “MyoTreat”: Cone Opsin Genetics and Myopia (DC1) – Deadline: Wednesday, November 1, 2023Wednesday, November 1, 2023
Stipendiat i operasjonsykepleie – Deadline: Wednesday, November 1, 2023Wednesday, November 1, 2023
Førsteamanuensis/ universitetslektor i rettsvitenskap – Deadline: Monday, November 6, 2023Monday, November 6, 2023
Førsteamanuensis/førstelektor i spesialpedaogikk – Deadline: Tuesday, November 7, 2023Tuesday, November 7, 2023
Instituttleder ved Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi – Deadline: Tuesday, November 7, 2023Tuesday, November 7, 2023
Avdelingsingeniør/overingeniør/senioringeniør innen automatisering – Deadline: Wednesday, November 15, 2023Wednesday, November 15, 2023
Professor/Dosent/Førsteamanuensis/førstelektor i psykisk helse og rusarbeid – Deadline: Sunday, November 19, 2023Sunday, November 19, 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published.