PhD Scholarships at Uppsala University, among the world’s 100 best universities, research university in Uppsala, Sweden

Lediga jobb vid Uppsala universitet

Doktorandplats – Organoid-baserade studier av bakterieinfektion i tarmslemhinnan2023-10-12Uppsala universitet, Inst. för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM)Sista dag för ansökan: 2023-11-22

Doktorandtjänst i elektromobilitet – modellering och kontroll av microgrids2023-10-10Uppsala universitet, Institutionen för elektroteknikSista dag för ansökan: 2023-11-09

Doktorand i elförsörjning vid flygplatser med nya eldrivna flyg2023-10-05Uppsala universitet, Institutionen för elektroteknikSista dag för ansökan: 2023-11-09

Doktorand inom hållfasthetslära, flerskalig modellering av väteförsprödning2023-10-05Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskapSista dag för ansökan: 2023-11-17

Doktorand i havsbaserade förnybara energisystems tillförlitlighet inför extremväder2023-10-03Uppsala universitet, Institutionen för elektroteknikSista dag för ansökan: 2023-11-06

Doktorand i Industriell teknik med inriktning mot återindustrialisering av kärnkraftsteknik i Sverige2023-09-29Uppsala universitet, Inst. för samhällsbyggnad och industriell teknikSista dag för ansökan: 2023-11-15

Doktorand i tillämpad kärnfysik med inriktning kärnämneskontroll2023-09-20Institutionen för fysik och astronomiSista dag för ansökan: 2023-10-23

Doktorand i elektromobilitet: Design av elmotorer2023-09-18Uppsala universitet, Institutionen för elektroteknikSista dag för ansökan: 2023-10-25

Doktorand i limnologi med fokus på makrofyternas klimatavtryck2023-09-15Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetikSista dag för ansökan: 2023-10-23

Doktorand i matematisk analys av partiella differentialekvationer med anknytning till djupinlärning2023-09-14Uppsala universitet, Matematiska institutionenSista dag för ansökan: 2023-10-20

Doktorand inom miljöfysik2023-09-13Department of Physics and AstronomySista dag för ansökan: 2023-10-16

Doktorand inom 2-D kvantmaterial (MSCA COFUND-projektet PRISMAS)2023-09-13Department of Physics and AstronomySista dag för ansökan: 2023-10-31

Doktorand i historia2023-09-08Uppsala universitet, Historiska institutionenSista dag för ansökan: 2023-10-16

Doktorand i materialkemi – MSCA COFUND projekt PRISMAS2023-09-04Uppsala universitet, Institutionen för kemi – ÅngströmSista dag för ansökan: 2023-10-31

Doktorand inom multimodal karakterisering av magnetiska nanomaterial med röntgen- och ferromagnetisk resonans (MSCA COFUND -projektet PRISMAS)2023-09-01Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskapSista dag för ansökan: 2023-10-31

Doktorand i beräkningsmekanik, sprickmodellering av batterier2023-08-28Uppsala universitet,Institutionen för materialvetenskapSista dag för ansökan: 2023-10-31

Leave a Reply

Your email address will not be published.