BI Norwegian Business School in norway invites application for vacant PhD, Postdoc and Academic Positions, the largest business school in Norway and the second largest in all of Europe.

FØRSTEAMANUENSIS I KOMMUNIKASJON

Institutt for kommunikasjon og kultur – Department of Communication and Culture , Campus Oslo

Read More

PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS/FØRSTELEKOR/HØYSKOLELKTOR I KOMMUNIKASJON

Campus Bergen , Campus Bergen

Read More

KOORDINATOR FACILITY

Facility, Oslo

Read More

ASSISTENT

Institutt for kommunikasjon og kultur – Department of Communication and Culture , Oslo

Read More

SENIOR SYSTEMUTVIKLER .NET / TECH LEAD

Digital, Oslo

Read More

FØRSTEAMANUENSIS/PROFESSOR I RETTSVITENSKAP MED SÆRLIG VEKT PÅ KONKURRANSERETT OG EØS-RETT

Institutt for rettsvitenskap og styring – Department of Law and Governance, Campus Oslo

Read More

PHD IN ECONOMICS

Ph.D. Administration, Campus Oslo

Read More

PHD IN ACCOUNTING

Ph.D. Administration, Campus Oslo

Read More

PHD IN FINANCE

Ph.D. Administration, Campus Oslo

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published.