University of South-Eastern Norway invites application for vacant PhD and Academic Positions, one of the largest educational institutions in Norway

Vacancies

TitleApplication deadlineDescription
DevOps software utvikler – Deadline: ContinuouslyContinuouslyDevOps software utvikler – Seksjon for digital organisasjonsutvikling
Driftstekniker/renholder – Deadline: Monday, November 27, 2023Monday, November 27, 2023Driftstekniker/renholder – Eiendomsavdeling
Førsteamanuensis/førstelektor i spesialpedaogikk – Deadline: Thursday, November 30, 2023Thursday, November 30, 2023Førsteamanuensis/førstelektor i spesialpedaogikk – Department of Educational Science
Universitetslektor i spesialpedagogikk – Deadline: Thursday, November 30, 2023Thursday, November 30, 2023Universitetslektor i spesialpedagogikk – Department of Educational Science
Stipendiat i operasjonsykepleie – Deadline: Friday, December 1, 2023Friday, December 1, 2023Stipendiat i operasjonsykepleie – Department of Health and Social Sciences
Professor/dosent i matematikk/matematikkdidaktikk – Deadline: Friday, December 1, 2023Friday, December 1, 2023Professor/dosent i matematikk/matematikkdidaktikk – Department of Mathematics and Science Education
Stipendiat i matematikkdidaktikk – Deadline: Friday, December 1, 2023Friday, December 1, 2023Stipendiat i matematikkdidaktikk – Department of Mathematics and Science Education
Spesialbibliotekar – Deadline: Sunday, December 10, 2023Sunday, December 10, 2023Spesialbibliotekar – Bibliotekseksjon
Seniorrådgiver – Deadline: Friday, December 15, 2023Friday, December 15, 2023Seniorrådgiver – Enhet for analyse, strategi og virksomhetsstyring
Rådgiver/seniorrådgiver forskningsadministrasjon – Deadline: Monday, January 1, 2024Monday, January 1, 2024Rådgiver/seniorrådgiver forskningsadministrasjon – Seksjon for forskning

Leave a Reply

Your email address will not be published.