Åbo Akademi University in Finland invites application for vacant PhD, Postdoctoral and Academic Positions, the only exclusively Swedish language multi-faculty university in Finland

JOB NAMEAPPLICATION PERIOD ENDS
Postdoctoral researcher in the Study of Religions / Forskardoktor i religionsvetenskap2024-02-19 15:00
Universitetslektor i historia, för tiden 1.8.2024-31.12.20262024-02-19 15:00
Studierådgivare2024-02-22 23:59
äldre universitetslektor i process- och systemteknik2024-02-26 15:00
Koordinator för internationella ärenden2024-02-26 15:00
Projektassistenter / forskningsbiträden i miljö- och marinbiologi, sommaren 20242024-02-29 12:00
Timlärare i huvudsyssla i gymnastik, Vasa övningssskola2024-02-29 15:00
Sekreterare2024-02-29 15:00
Project Researcher in Wood Fiber and Biopolymer Chemistry2024-03-01 15:00
Universitetslektor i kulturanalys, 1.8.2024–31.7.20272024-03-01 15:00
Äldre universitetslektor i matematik2024-03-05 15:00
Universitetslektor eller universitetslärare i redovisning2024-03-06 15:00

Leave a Reply

Your email address will not be published.