University of South-Eastern Norway invites application for vacant PhD and Academic Positions, one of the largest educational institutions in Norway

TitleApplication deadlineDescription
Utvikler – Rådgiver/seniorrådgiver – Deadline: ContinuouslyContinuouslyUtvikler – Rådgiver/seniorrådgiver – Seksjon for digital organisasjonsutvikling
Første- / seniorkonsulent – eksamen – Deadline: Thursday, February 29, 2024Thursday, February 29, 2024Første- / seniorkonsulent – eksamen – Seksjon for eksamen
PhD Research Fellow in Behavioral Ecology – Deadline: Friday, March 1, 2024Friday, March 1, 2024PhD Research Fellow in Behavioral Ecology – Department of Natural Sciences and Enviromental Health
PhD Research Fellow in Aquatic and/or Community Ecology – Deadline: Friday, March 1, 2024Friday, March 1, 2024PhD Research Fellow in Aquatic and/or Community Ecology – Department of Natural Sciences and Enviromental Health
PhD position in Molecular Ecology – Deadline: Friday, March 1, 2024Friday, March 1, 2024PhD position in Molecular Ecology – Department of Natural Sciences and Enviromental Health
PhD Research Fellow in Ecology / Monitoring of Biodiversity – Deadline: Friday, March 1, 2024Friday, March 1, 2024PhD Research Fellow in Ecology / Monitoring of Biodiversity – Department of Natural Sciences and Enviromental Health
Studieveileder/Seniorkonsulent/Rådgiver – Deadline: Friday, March 1, 2024Friday, March 1, 2024Studieveileder/Seniorkonsulent/Rådgiver – Seksjon for studieadministrative systemer
Vil du være med å utdanne sykepleiere og bidra inn i sterke fag- og forskningsmiljøer? – Deadline: Sunday, March 3, 2024Sunday, March 3, 2024Vil du være med å utdanne sykepleiere og bidra inn i sterke fag- og forskningsmiljøer? – Department of Health and Social Sciences
Universitetslektor i design/grafisk design – Deadline: Sunday, March 24, 2024Sunday, March 24, 2024Universitetslektor i design/grafisk design – Department of Business, Strategy and Political Sciences
Vi søker en instituttnestleder som vil bidra til å drive og utvikle instituttet videre – Deadline: Sunday, March 31, 2024Sunday, March 31, 2024Vi søker en instituttnestleder som vil bidra til å drive og utvikle instituttet videre – Department of Culture, Religion and Social Studies
Vi søker deg som er ingeniør og som ønsker å kombinere en MSc-utdanning med en 50 % ingeniørstilling – Deadline: Monday, April 15, 2024Monday, April 15, 2024Vi søker deg som er ingeniør og som ønsker å kombinere en MSc-utdanning med en 50 % ingeniørstilling – Department of Science and Industry Systems
Vi søker deg som er ingeniør og som ønsker å kombinere en MSc-utdanning med en 50 % ingeniørstilling – Deadline: Monday, April 15, 2024Monday, April 15, 2024Vi søker deg som er ingeniør og som ønsker å kombinere en MSc-utdanning med en 50 % ingeniørstilling – Department of Science and Industry Systems

Leave a Reply

Your email address will not be published.