KTH Royal Institute of Technology in Sweden invites application for vacant PhD, Postdocs and Faculty Positions, a workplace that has a strong sense of fellowship, Sweden

Doktorand inom robotik för brandriskestimering i rurala miljöerStockholmKungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management2024-06-30
Doktorand (licentiat) i multimodal datadriven urbanmobilitetledningStockholmSkolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH2024-05-06
Lektor i urban transportplaneringStockholmSkolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH2024-05-03
Postdoktor inom urbana flöden och metoder för djupinlärningStockholmSkolan för teknikvetenskap vid KTH2024-04-30
Postdoktor inom enzymprocesser för protein-nanofibriller inom livsmedelStockholmSkolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH2024-04-30
Doktorand inom trådlös sub-THz- och THz-kommunikation för 6GStockholmSkolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH2024-04-22
Doktorand inom informationsteoretisk analys av maskininlärningStockholmSkolan för elektroteknik och datavetenskap på KTH2024-04-18
Lektor i grundvattenhantering i berggrunden med inrikt. kopplade processerStockholmSkolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH2024-04-16
Prepkurslärare till IngenjörspedagogikStockholmSkolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH2024-04-15
Bitr lektor beräkningsbiologi; maskininlärning multimodala mol.biol. dataSolnaSkolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH2024-04-10

Gruppchef IT Infrastruktur
StockholmVerksamhetsstödet vid KTH2024-04-08
Doktorand inom koncept för bioraffinering för marina sekundära råvarorStockholmSkolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH2024-04-07
Utbildningshandläggare, vikariatStockholmKungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH2024-04-05
Lektor i matematik med inriktning mot matematisk statistikStockholmSkolan för teknikvetenskap vid KTH2024-04-05
Ph.Ds inom nästa generations magnetisk resonanselastografi för hjärnanStockholmSkolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH2024-04-04
Doktorand inom pålitlig digital tvilling för smarta byggnaderStockholmSkolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH2024-04-04
Doktorand inom Biomekanisk avbildning och modellering inom obstetrikStockholmSkolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH2024-04-04
Doktorand inom Digital Tvilling för smarta nätanslutna byggnaderStockholmSkolan för industriell teknik och management vid KTH2024-04-04
Doktorand inom elektromagnetisk fältteori för medicinska tillämpningarStockholmSkolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH2024-04-02
Amanuenser KTH BibliotekStockholmVerksamhetsstödet vid KTH2024-04-02

Doktorand (licentiat) inom Molekylär simulering av vättning
StockholmSkolan för teknikvetenskap vid KTH2024-04-01
Digital ambassadörFlemingsbergSkolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH2024-04-01
Adjunkt i datavetenskap med inriktning på cybersäkerhetStockholmSkolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH2024-03-31
Postdoktorer inom hybrid styrning för multi-robot systemStockholmSkolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH2024-03-31
Två doktorander, BRIDGITISE – Bridge Digitalized Integrity ManagementStockholm/Milano/BarcelonaSkolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH2024-03-31
Utrustning och filmningFlemingsbergSkolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH2024-03-31
Doktorand inom sidokanalanalys av autonoma systemStockholmKungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap2024-03-31
Postdoktor i CFD-simulering av vätgasförbränningStockholmSkolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH2024-03-29
Postdoktor inom experimentell strömningsmekanikStockholmSkolan för teknikvetenskap vid KTH2024-03-29
Doktorander inom enzymatisk polymersyntes och återvinningStockholmKungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa2024-03-29
Doktorander inom cyberförsvar och informationssäkerhetStockholmKungliga Tekniska högskolan, EECS2024-03-29

Doktorand inom Säkerhet för Mjukvaruförsörjningskedja
StockholmKungliga Tekniska högskolan, EECS2024-03-29
Biträdande lektor i maskininlärning och robotik med inriktning mot geometriStockholmSkolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH2024-03-28
Doktorand (licentiat) i översvämningsdetektering och kartläggningStockholmSkolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH2024-03-28
Doktorand inom designoptimering av termisk teknik för industriell avkolningStockholmSkolan för industriell teknik och management vid KTH2024-03-28
Doktorand inom organisk kemi med inriktning elektrosyntesStockholmSkolan för kemi, bioteknologi och hälsa på KTH2024-03-28
Doktorand inom teoretisk partikelfysikStockholmSkolan för teknikvetenskap vid KTH2024-03-28
Doktorand inom bioenergi och teknologier för negativa utsläppStockholmSkolan för kemi, bioteknologi och hälsa på KTH2024-03-28
Doktorand inom experimentell partikelfysikStockholmSkolan för teknikvetenskap vid KTH2024-03-28
Doktorander inom Kompetenscentrumet NEXTStockholmSkolan för industriell teknik och management vid KTH2024-03-28
Doktorand (licentiat) Vattenförvaltning med tillämpning av digital tvillingStockholmSkolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH2024-03-27

Forskningsingenjör för systemutveckling inom cybersäkerhet
StockholmSkolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH2024-03-26
ERC-finansierad postdoktor om upptäckt av organiska radikaler i atmosfärenStockholmSkolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH2024-03-26
Doktorand (licentiat) inom personlig information inom kollektivtrafikenStockholmSkolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH2024-03-25
Adjunkt i produkt- och tjänstedesignStockholmSkolan för industriell teknik och management vid KTH2024-03-22
Biträdande lektor i biofysik med inriktning mot in vivo-mimetisk teknologiStockholmSkolan för teknikvetenskap vid KTH2024-03-22
Doktorand inom spatiella arbetsflöden för bioinformatikSolnaSkolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH2024-03-21
Doktorander inom kommunikationsmedveten planering för multiagent styrsystemStockholmSkolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH2024-03-21
Doktorand inom akustofluidik tillämpad på proteinkristallografiStockholmKungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap2024-03-21
Doktorand inom matematisk fysik och kondenserade materiens teoriStockholmSkolan för teknikvetenskap vid KTH2024-03-20
Postdoktor inom kvantsensingStockholmSkolan för teknikvetenskap vid KTH2024-03-19

Postdoktor inom designoptimering av värmeteknologi
StockholmSkolan för industriell teknik och management vid KTH2024-03-19
Doktorand inom klinisk plasmaproteomikSolnaSkolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH2024-03-18
Projektledare till KTH Development OfficeStockholmVerksamhetsstödet vid KTH2024-03-18
Doktorand inom tillämpad matematik och beräkningsmatematikStockholmKungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap2024-03-18
Doktorand inom Quantum SkyrmionicsStockholmSkolan för teknikvetenskap vid KTH2024-03-18
Doktorand inom utveckling av ligninbaserade kolmaterial för metallurgiStockholmSkolan för industriell teknik och management vid KTH2024-03-17
Doktorand inom medicinska in vitro och in vivo teknikerSolnaSkolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH2024-03-16
Doktorand (licentiat) inom omics utvärdering av cell modellerStockholmSkolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH2024-03-16
Forskningsingenjör inom experimentell verksamhetSolnaSkolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH2024-03-16
Administrativ amanuens i KvantkommunikationStockholmSkolan för teknikvetenskap vid KTH2024-03-15

Säkerhetsspecialist fysisk säkerhet till KTH
StockholmKungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH2024-03-15
Forskningsingenjör inom AntropocenhistoriaStockholmSkolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH2024-03-15
Säkerhetsanalytiker till KTHStockholmVerksamhetsstödet vid KTH2024-03-15
CISO – Informationssäkerhetsspecialist till KTHStockholmVerksamhetsstödet vid KTH2024-03-15
Doktorand inom BiofysikStockholmKungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap2024-03-15
Doktorander inom musik- och ljudbehandlingStockholmKungliga Tekniska högskolan, EECS2024-03-15
Doktorand inom teoretisk kemiStockholmKungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa2024-03-15
Doktorand inom Tryckt ElektronikStockholmKungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap2024-03-15
Övningsassistenter till institutionen för matematikStockholmSkolan för teknikvetenskap vid KTH2024-03-15
PostdoktorSolnaSkolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH2024-03-14


Postdoktor inom oxyfuel-förbränningstekniker och CCUS
StockholmSkolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH2024-03-14

Doktorand inom Polymera Material i KärnkraftverkStockholmKungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa2024-03-14

BibliotekarieStockholmKungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH2024-03-13

Forskningsingenjör till urbana och regionala studierStockholmSkolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH2024-03-13

Doktorand inom balansering av elsystem med mycket förnybar elproduktionStockholmSkolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH2024-03-11

Leave a Reply

Your email address will not be published.