Norwegian University of Life Sciences in Norway invites application for vacant PhD and Academic Positions, a public university located in Ås, Norway.

Open positions

Published date: 9 Apr 2024PhD scholarship within modelling of evapotranspiration using remotely sensed data – Deadline: Friday, May 10, 2024PhD scholarship within modelling of evapotranspiration using remotely sensed data – Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management

Published date: 21 Mar 2024Associate professor within Building Physics and sustainability – Deadline: Sunday, May 12, 2024Associate professor within Building Physics and sustainability – Faculty of Science and Technology

Published date: 18 Apr 2024PhD fellowship in reindeer genomics: the role of prion gene haplotypes on CWD resistance – Deadline: Sunday, May 12, 2024PhD fellowship in reindeer genomics: the role of prion gene haplotypes on CWD resistance – Faculty of Veterinary Medicine

Published date: 16 Apr 2024Adjunct associate professor within Ethical and Legal aspects of Digitalization – Deadline: Monday, May 13, 2024Adjunct associate professor within Ethical and Legal aspects of Digitalization – Faculty of Science and Technology

Published date: 18 Apr 2024Adjunct associate professor in Data Science – Deadline: Monday, May 13, 2024Adjunct associate professor in Data Science – Faculty of Science and Technology

Published date: 10 Apr 2024PhD position in modelling of Porous Electrode Charging – Deadline: Monday, May 20, 2024PhD position in modelling of Porous Electrode Charging – Faculty of Science and Technology

Published date: 23 Apr 2024PhD scholarship within nutrition, immunology and cancer – Deadline: Tuesday, May 21, 2024PhD scholarship within nutrition, immunology and cancer – Faculty of Veterinary Medicine

Published date: 6 May 2024PhD scholarship in plant pathology and metabolic modeling – Deadline: Wednesday, May 29, 2024PhD scholarship in plant pathology and metabolic modeling – Faculty of Biosciences

Published date: 9 Apr 2024PhD position within second life prospect of degraded Lithium-Ion batteries – Deadline: Friday, May 31, 2024PhD position within second life prospect of degraded Lithium-Ion batteries – Faculty of Science and Technology

Published date: 10 Apr 2024Associate professor: Plant-soil interactions – Deadline: Friday, May 31, 2024Associate professor: Plant-soil interactions – Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management

Published date: 10 Apr 2024Associate professor: Soil chemistry – Deadline: Friday, May 31, 2024Associate professor: Soil chemistry – Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management

Published date: 23 Apr 2024PhD scholarship in aquatic ecology – Deadline: Friday, May 31, 2024PhD scholarship in aquatic ecology – Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management

Published date: 23 Apr 2024Postdoctoral fellow within Environmental Radioactivity/Radioanalytical Chemistry – Deadline: Friday, May 31, 2024Postdoctoral fellow within Environmental Radioactivity/Radioanalytical Chemistry – Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management

Published date: 23 Apr 2024Associate professor radiochemistry/nuclear chemistry – Deadline: Friday, May 31, 2024Associate professor radiochemistry/nuclear chemistry – Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management

Published date: 25 Apr 2024PhD scholarship within environmental radiochemistry – Deadline: Friday, May 31, 2024PhD scholarship within environmental radiochemistry – Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management

Published date: 25 Apr 2024PhD scholarship on atmospheric transport modelling of radionuclides – Deadline: Friday, May 31, 2024PhD scholarship on atmospheric transport modelling of radionuclides – Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management

Published date: 8 May 2024PhD scholarship within plant molecular biology and the effect of temperature on plant development – Deadline: Wednesday, June 5, 2024PhD scholarship within plant molecular biology and the effect of temperature on plant development – Faculty of Biosciences

Lærlingplasser ved NMBU fra høsten 2024 – Søknadsfrist: LøpendeLærlingplasser ved NMBU fra høsten 2024 – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Publisert dato: 23. apr. 2024Seksjonssjef innen økonomi – Søknadsfrist: tirsdag 14. mai 2024Seksjonssjef innen økonomi – Veterinærhøgskolen

Publisert dato: 23. apr. 2024Førsteamanuensis II innen uorganisk kjemi – Søknadsfrist: onsdag 15. mai 2024Førsteamanuensis II innen uorganisk kjemi – Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Publisert dato: 23. apr. 2024Stipendiat innen bruk av fjernmåling for vurdering av egnethet for lukket hogst – Søknadsfrist: onsdag 15. mai 2024Stipendiat innen bruk av fjernmåling for vurdering av egnethet for lukket hogst – Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Publisert dato: 18. apr. 2024Laboratorieleder innen medisinsk biokjemi (klinisk patologi) – Søknadsfrist: torsdag 16. mai 2024Laboratorieleder innen medisinsk biokjemi (klinisk patologi) – Veterinærhøgskolen

Publisert dato: 25. apr. 2024Økonomirådgiver (controller) – Søknadsfrist: mandag 20. mai 2024Økonomirådgiver (controller) – Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Publisert dato: 23. apr. 2024Stipendiat innen ernæring, immunologi og kreft – Søknadsfrist: tirsdag 21. mai 2024Stipendiat innen ernæring, immunologi og kreft – Veterinærhøgskolen

Publisert dato: 24. apr. 2024Stipendiat innen forskning på sykdomsforekomst hos hunder med bruk av store registerdata – Søknadsfrist: onsdag 22. mai 2024Stipendiat innen forskning på sykdomsforekomst hos hunder med bruk av store registerdata – Veterinærhøgskolen

Publisert dato: 3. mai 2024Leder for infrastruktur ved fakultet for biovitenskap  – Søknadsfrist: torsdag 23. mai 2024Leder for infrastruktur ved fakultet for biovitenskap  – Fakultet for biovitenskap

Publisert dato: 30. apr. 2024Spesialbibliotekar / universitetsbibliotekar – Søknadsfrist: fredag 24. mai 2024Spesialbibliotekar / universitetsbibliotekar – Universitetsbiblioteket, Ås

Publisert dato: 6. mai 2024Arbeidsleder – Søknadsfrist: søndag 26. mai 2024Arbeidsleder – Avdeling for forskning, innovasjon og eksternt samarbeid

Publisert dato: 3. mai 2024Førsteamanuensis i produksjonsdyrmedisin – Søknadsfrist: torsdag 30. mai 2024Førsteamanuensis i produksjonsdyrmedisin – Veterinærhøgskolen

Publisert dato: 8. mai 2024Universitetslektor i tverrfaglig konsekvensanalyse – Søknadsfrist: lørdag 1. juni 2024Universitetslektor i tverrfaglig konsekvensanalyse – Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Leave a Reply

Your email address will not be published.