The Arctic University of Norway invites application for vacant PhD, Postdoc and Academic Positions, a Norwegian state institution of higher education, in the city of Harstad which is located in Harstad Municipality in Troms og Finnmark county, Norway.

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 IT-medarbeider innen operativ sikkerhet

Ved UiT Norges arktiske universitet, Avdeling for IT, er det ledig en fast 100% stilling som IT-medarbeider ved Seksjon for digitale …

Multiple

Heltid

29.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Universitetslektor innen vann- og avløpsteknologi (VA)

Ved Institutt for bygg-, energi- og materialteknologi er det ledig fast, 100% stilling som universitetslektor innen fagområdet vann- og …

Narvik

Heltid

31.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Studierådgiver/seniorrådgiver ved Kunstakademiet

Ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK) er det ledig en 100% fast stilling som studierådgiver/seniorrådgiver. …

Tromsø

Heltid

28.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Informasjonsrådgiver ved NAFKAM

Ved Nasjonalt forskningssenter for komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) er det ledig en fast 100 % stilling som …

Tromsø

Heltid

28.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 PhD Fellow in the development of a combined heat & power system based on Fuel cell

A PhD position is available at the Department of Building, Energy and Material Technology, Faculty of engineering science and …

Narvik

Heltid

04.08.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Stipendiat i markedsføring

Ved Handelshøgskolen ved UiT, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) er det en ledig stilling som stipendiat i markedsføring. …

Tromsø

Heltid

26.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 PhD Fellow in Deep Learning and statistics for heterogeneous data

A PhD position is available at the Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Science and Technology and focuses on developing …

Tromsø

Heltid

12.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Verksmester ved Kunstakademiet

Ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag er det ledig 100% stilling som verksmester. 50% av stillingen er fast og 50% …

Tromsø

Heltid

26.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Post Doctoral Research Fellow in glacially induced fluid transport processes on continental margins

A Postdoctoral Research Fellow position is available at the Department of Geoscience, Faculty of Science and Technology with the research …

Tromsø

Heltid

14.06.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Postdoctoral Research Fellow in  Modelling the impact of Antarctic Ice Sheet change 

A Postdoctoral Research Fellow position is available at the Department of Geoscience, Faculty of Science and Technology. The position is …

Tromsø

Heltid

05.06.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Førsteamanuensis i statistikk, fast stilling

Ved Institutt for matematikk og statistikk (IMS) er det en ledig, fast stilling som førsteamanuensis i statistikk. Stillingen …

Tromsø

Heltid

16.06.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Førsteamanuensis innen industriell teknologi

Ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for industriell teknologi er det ledig fast stilling som førsteamanuensis innen …

Narvik

Heltid

22.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Stipendiat innen helsevitenskap

Ved Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, er det ledig en stilling som stipendiat i helsevitenskap for søkere …

Tromsø

Heltid

23.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Førstekonsulent ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) er det ved Institutt for …

Multiple

Heltid

22.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 PhD Fellowship in Environmental Epidemiology

A PhD position is available at the Department of Community Medicine, The Faculty of Health Sciences with the research group Systems …

Tromsø

Heltid

21.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Postdoctoral Fellow in organic chemistry related to research on carbon capture

A Postdoctoral Research Fellow position is available at the Department of Chemistry, Faculty of Science and Technology in organic chemistry …

Tromsø

Heltid

28.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Førsteamanuensis i klinisk psykologi

Ved Institutt for psyologi er det ledig 1 -2 100% stillinger som førsteamanuensis i klinisk psykologi. Vi søker engasjerte og dyktige …

Tromsø

Heltid

21.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 PhD Fellow in the intersection of information theory and deep learning

A PhD position is available at the Department of Physcis and Technology, Faculty of Science and Technology The SFF Integreat announces one …

Tromsø

Heltid

28.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 PhD Fellow in Computer Science

An exciting PhD position is available at the Department of Computer Science at UiT The Arctic University of Norway. The position is …

Tromsø

Heltid

28.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Postdoctoral Research Fellow in biomedicine on cellular mechanisms of venous thromboembolism

A Postdoctoral Research Fellow position is available at the Department of Medical Biology, Faculty of Health Sciences with the Immunology …

Tromsø

Heltid

21.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 PhD Fellow in Translational Cancer Research

A PhD position is available at the Department of Medical Biology, Faculty of Health Sciences with the Translational Cancer Research Group. …

Tromsø

Heltid

21.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

  Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i kreftsykepleie

Ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) er det ledig 50-100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i …

Tromsø

Heltid

21.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i fysioterapi

Ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) er det ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i …

Tromsø

Heltid

21.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i anestesisykepleie

Ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) er det ledig fast 50 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i …

Tromsø

Heltid

21.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Universitetslektor i pedagogikk

Ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk er det ledig et vikariat som universitetslektor i pedagogikk. Stillingen er tilknyttet …

Tromsø

Heltid

26.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Rådgiver innen personal og organisasjon

Ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT), er det ledig en fast 100% – stilling som rådgiver/seniorrådgiver i faggruppe …

Narvik

Heltid

21.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Over-/senioringeniør ved Kjernefasilitet Biobank, treårig prosjektstilling

Ved Institutt for samfunnsmedisin (ISM), Det helsevitenskapelige fakultet, er det ledig en treårig 100% prosjektstilling som …

Tromsø

Heltid

23.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Stipendiat i rettsvitenskap

Ved UiT Norges arktiske universitet, Det juridiske fakultet, er det ledig en stilling som stipendiat for søkere som ønsker å ta graden …

Tromsø

Heltid

07.07.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Stipendiat i rettsvitenskap – Menneskerettigheter og EU/EØS-rett

Ved UiT Norges arktiske universitet, Det juridiske fakultet, er det ledig en stilling som stipendiat for søkere som ønsker å ta graden …

Tromsø

Heltid

07.07.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) er det ledig åremålsstilling som …

Tromsø

Heltid

20.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Klima- og miljørådgiver

Norges arktiske universitet (UiT) har et spesielt ansvar for bærekraftig utvikling i Arktis. Vi utdanner dagens og fremtidens generasjoner …

Multiple

Heltid

09.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Universitetslektor (psykologspesialist), RKBU Nord

Ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord, Det helsevitenskapelige fakultet, er det ledig fast 100 % stilling som …

Tromsø

Heltid

28.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Saksbehandler knyttet til  HR-rekruttering, 100 % stilling – vikariat

Vi ønsker oss en vikar som kan bidra inn i Rekrutteringstjenesten for hele UiT og som har interesse og engasjement for …

Tromsø

Heltid

12.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Universitetslektor/høgskolelærer innen droneteknologi

Ved Institutt for teknologi og sikkerhet er det ledig fast, 100% undervisningsstilling som universittslektor/høgskolelærer innen …

Tromsø

Heltid

12.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 PhD Fellow in Computational Geometry and Simulations

A PhD position is available at the Department of Computer Science and Computational Engineering, Faculty of Engineering Science and …

Narvik

Heltid

02.06.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 PhD Fellow in Translational Vascular Research – Plasma Biomarkers for CVD Risk Prediction

A PhD position is available at the Department of Clinical Medicine (IKM), Faculty of Health Sciences in the Translational Vascular Research …

Tromsø

Heltid

12.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Vil du bidra til at munn og tannbehandling blir mer bærekraftig? –Stipendiatstilling innen bærekraft

Ved Institutt for klinisk odontologi, Det helsevitenskapelige fakultet er det en ledig stilling som stipendiat tilknyttet prosjektet …

Tromsø

Heltid

26.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Associate professor/Senior Lecturer/Lecturer in aerospace engineering / electronics

A position as Associate Professor/Senior Lecturer/Lecturer is available at the Department of Electrical Engineering (IET) within the field …

Narvik

Heltid

20.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Førsteamanuensis elektroteknologi

Ved Institutt for Elektroteknologi (IET) er det en ledig stilling som førsteamanuensis innen fagområdet elektroteknologi. Stillingen …

Narvik

Heltid

20.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Associate professor/Senior Lecturer/Lecturer in aerospace engineering 

A position as Associate Professor/Senior Lecturer/Lecturer is available at the Department of Electrical Engineering (IET) within the field …

Narvik

Heltid

20.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Avdelings-/overingeniør, elektroteknologi

Liker du å eksperimentere? Da er kanskje elektrolaboratoriene noe for deg?Ved Institutt for elektroteknologi (IET)er det en ledig 100% …

Narvik

Heltid

20.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Avdelings-/overingeniør elektronikk

Liker du å eksperimentere? Da er kanskje elektrolaboratoriene noe for deg?Ved Institutt for elektroteknologi (IET) er det en ledig 100% …

Narvik

Heltid

20.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 To studiekonsulenter

Ved UiT Norges arktiske universitet er det ledig 2 faste stillinger (100%) som studiekonsulent (førstekonsulent). Stillingene er knyttet …

Tromsø

Heltid

12.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 PhD Fellow in Tumor Biology

A PhD position has become available on the project “The oral mucosa as a facilitator of cancer immune escape”. The position is affiliated …

Tromsø

Heltid

15.06.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Postdoctoral Research Fellow Environmental and Natural Resource Economics

At the Faculty of Biosciences, Fishery and Economics (BFE), UiT The Arctic University of Norway has a vacant position as postdoctoral …

Tromsø

Heltid

12.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 PhD fellow in Computer Science

A PhD position is available at the Department of Computer Science at UiT The Arctic University of Norway.The objective of the position is …

Tromsø

Heltid

15.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 PhD Fellow in Optics – Optical Tomography

A PhD position in optical tomography is available at the Department of Physics and Technology within the Ultrasound, Microwaves and Optics …

Tromsø

Heltid

28.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 PhD Fellow in knowledge-driven machine learning

Join Integreat, a Norwegian centre of excellence with a community of ambitious researchers from the fields of machine learning, statistics, …

Tromsø

Heltid

15.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Kombinert stilling som overlege og førsteamanuensis i medisin (barne- og ungdomspsykiatri)

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for klinisk medisin er det ledig en fast 50 % kombinert stilling som førsteamanuensis i …

Tromsø

Fast prosent

12.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Associate Professor in Biomedicine

A position as Associate Professor in Biomedicine is available at the Department of Medical Biology (IMB), Faculty of Health Sciences, UiT …

Tromsø

Heltid

19.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Universitetslektor (50 %) i friluftsliv ved Idrettshøgskolen

Ved Idrettshøgskolen, Det helsevitenskapelige fakultet er det fra 01.08.24 ledig en fast 50 % stilling som universitetslektor i friluftsliv …

Alta

Fast prosent

12.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 1-2 prosjektutviklere

Avdeling for bygg og eiendom (BEA) er UiTs bygningsfaglige ressurs- og kompetansesenter innen forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling …

Tromsø

Heltid

03.06.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Førsteamanuensis i rettsvitenskap

Vil du bli del av Nord-Norges største juristarbeidsplass og et av de ledende forsknings- og undervisningsmiljøene i rettsvitenskap?Ved Det …

Tromsø

Heltid

07.06.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Postdoctoral Research Fellow in Space Physics

The Department for Physics and Technology, at UiT the Arctic University of Norway, announces a vacant position of Postdoctoral Research …

Tromsø

Heltid

16.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Juridisk rådgiver/seniorrådgiver

Vil du jobbe med juridiske problemstillinger innen forskningsetikk, sikkerhet og personvern, ph.d.-forvaltning og innovasjon? Da søker vi …

Tromsø

Heltid

10.05.2024

Arbeidsgiver logo

UiT The Arctic University of Norway

 Feltarkeologer 2024

Universitetsmuseet er en del av UiT Norges arktiske universitet og driver forskning, formidling og innsamling av både naturhistorisk og …

Tromsø

Heltid

Continuously

Leave a Reply

Your email address will not be published.