جمع

Divide the whole column in excel on one number

July 24, 2017
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

           Divide the whole column in excel on one number .

Read More

Add a Number to numbers in whole column in Excel

July 24, 2017
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

           Add a Number to numbers in whole column in Excel .

Read More