PhD and Academic Positions at The University of Helsinki, is a university located in Helsinki, Finland. the oldest university in Finland

Post­doc­to­ral re­searc­her (lin­guis­tics)

10.5.2022The University of Helsinki is an international scientific community of 40,000 students and researchers. It is one of the leading multidisciplinary research universities and ranks among the top 100 international universities in the world. We are an equal opportunity employer and offer an attractive…

Pro­ject Plan­ner for Ele­ments of AI

9.5.2022The Department of Computer Science of the University of Helsinki is seeking a Project Planner for Elements of AI The Department’s education programmes in computer science and data science have organized MOOC (Massive Open Online Course) courses that are open for everyone since 2013. MOOCs (https://…

Lead De­ve­lo­per in the MOOC Cen­ter

9.5.2022The University of Helsinki (https://www.helsinki.fi/en) is Finland’s largest and oldest academic institution. Since 1640 it has contributed to the establishment of a fair and equal society that is considered the best in the world according a number of indicators. Today this multidisciplinary…

Kir­jas­to­sih­tee­ri, ke­sä­lo­ma­si­jai­suus, Kan­sal­lis­kir­jas­to

28.4.2022Kansalliskirjasto on kaikille avoin kulttuuriperintöorganisaatio, joka palvelee valtakunnallisesti kansalaisia, tiedeyhteisöjä ja muita yhteiskunnan toimijoita. Turvaamme Suomessa julkaistun tai Suomea koskevan julkaistun kulttuuriperinnön saatavuuden sekä välittämme ja tuotamme tietosisältöjä…

Data Secu­ri­ty Ana­lyst

10.5.2022The Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM) is an international research unit focusing on human genomics and personalised medicine at the Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE) of the University of Helsinki – a leading Nordic university with a strong commitment to life science research…

1-2 Post­doc­to­ral Re­searc­hers in Mac­hi­ne Lear­ning for Ult­ra­so­nics

9.5.2022The University of Helsinki (https://www.helsinki.fi/en) is an international scientific community of 40,000 students and researchers. It is one of the leading multidisciplinary research universities in Europe and ranks among the top 100 international universities in the world. The Department of…

2-3 Doc­to­ral Re­searc­hers in Space Sys­tem Fai­lu­re Pre­dic­tion

9.5.2022The University of Helsinki (https://www.helsinki.fi/en) is an international scientific community of 40,000 students and researchers. It is one of the leading multidisciplinary research universities in Europe and ranks among the top 100 international universities in the world. The Department of…

Me­dical La­bo­ra­to­ry Tech­no­lo­gist (bio­ana­lyy­tik­ko)

30.4.2022Medical Laboratory Technologist (bioanalyytikko) position is immediately available at the Biomedicum Functional Genomics Unit (FuGU) at the HiLIFE Genome Analysis Infrastructure (HGI). The position includes implementation of next-generation sequencing (NGS) and targeted genomics services together…

Some-osaa­ja ja some-tii­min ve­tä­jä

27.4.2022Tule kanssamme varmistamaan tieteen ja koulutuksen näkyvyys sosiaalisessa mediassa sekä tukemaan yliopistolaisia vaikuttamaan sosiaalisen median alustoilla ja kanavissa. Etsimme yliopiston viestintä- ja yhteiskuntasuhteet -toimialalle SOME-OSAAJAA JA SOME-TIIMIN VETÄJÄÄ pysyvään työsuhteeseen…

Post­doc­to­ral Re­searc­her on Social Inequa­li­ties in Po­pu­la­tion Health

3.5.2022The Faculty of Social Sciences invites applications for the position of POSTDOCTORAL RESEARCHER for a fixed term period starting as agreed for the duration of 4 years. The position is part of the ERC Advanced Grant ‘Social inequalities in population health: integrating evidence from longitudinal,…

Tek­ni­nen avus­ta­ja Di­gis­vens­ka hank­kee­seen

28.4.2022Helsingin yliopisto on Suomen suurin yliopisto, joka etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Olemme yksi maailman parhaista monitieteellisistä yliopistoista ja yli 8 000 työntekijän yhteisömme tarjoaa laajat urakehitysmahdollisuudet opetuksen ja…

Uni­ver­si­ty re­searc­her, ex­pe­ri­men­tal x-ray phy­sics in ma­te­rials re­search

8.5.2022The University of Helsinki (UH) is among the leading multidisciplinary research universities in the world. In addition to its 11 faculties, the University includes several independent institutes, some of which are jointly operated with other universities. Some 35,000 students are currently pursuing…

Kok­ki, tvär­min­nen eläin­tie­teel­li­nen asema

24.4.2022Helsingin yliopistoon kuuluva Tvärminnen eläintieteellinen asema (www.helsinki.fi/tvarminne) on Suomenlahden suulla sijaitseva merentutkimusasema Hankoniemellä. Se toimii korkeatasoisen tutkimuksen tukikohtana ja tarjoaa tiloja kenttäkursseille, seminaareille sekä vieraileville ryhmille. Itämereen…

La­bo­ra­to­ry Coor­di­na­tor, Facul­ty of Phar­macy

1.5.2022The University of Helsinki is an international scientific community of 40,000 students and researchers. It is one of the leading multidisciplinary research universities in Europe and ranks among the top 100 international universities in the world. We are an equal opportunity employer and offer an…


Väi­tös­kir­ja­tut­ki­ja, far­ma­seut­ti­nen bio­lo­gia

8.5.2022Helsingin yliopisto on Suomen suurin yliopisto, joka etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Olemme yksi maailman parhaista monitieteellisistä yliopistoista ja yli 8 000 työntekijän yhteisömme tarjoaa laajat urakehitysmahdollisuudet opetuksen ja…

Data Ma­na­ger, Data Science and Ge­ne­tic Epi­de­mio­lo­gy Lab

10.5.2022The University of Helsinki is an international scientific community of 40,000 students and researchers. It is one of the leading multidisciplinary research universities and ranks among the top 100 international universities in the world. The Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM) is an…

Two Open po­si­tions for Post­doc­to­ral re­searc­hers in Stem Cell Bio­lo­gy and Me­ta­bo­lism

10.5.2022The laboratory of Associate Professor Pekka Katajisto at HiLIFE, University of Helsinki, Finland, and the department of Cell and Molecular Biology, Karolinska Institutet, Sweden, is looking for two postdoctoral researchers in the field of Stem Cell Biology and Metabolism. Katajisto group (www…

La­bo­ra­to­rioin­si­nöö­ri Neu­ro­tie­tei­den tut­ki­mus­kes­kuk­seen

10.5.2022Neurotieteen tutkimuskeskus (NT, https://www.helsinki.fi/en/helsinki-institute-of-life-science/units/neuroscience-center) on kansainvälinen yksikkö Helsingin yliopistossa. Neurotieteen tutkimuskeskuksen tavoitteena on korkeatasoinen aivotutkimus ja tutkimustulosten translaatio aivosairauksien…

Fron­tend De­ve­lo­per/​Se­nior De­ve­lo­per, Fin­na-pal­ve­lut

24.4.2022Haemme Kansalliskirjastoon Finna-palveluihin kolmea uutta tietojärjestelmäasiantuntijaa vahvistamaan aikaansaavaa Finna-tiimiä FRONTEND DEVELOPER / SENIOR DEVELOPER / SENIOR FRONTEND DEVELOPER tehtäviin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteisiin. Tehtävissä pääset osallistumaan osana Finna-tiimiä…

Doc­to­ral re­searc­her and Post­doc­to­ral re­searc­her, com­pu­ta­tio­nal ma­te­rials phy­sics

30.4.2022Measured in number of students and teachers, the Faculty of Science at the University of Helsinki is the largest science faculty in Finland. There are some 6,000 students taking a basic degree. Out of them, some 1,000 are postgraduates. There are some 500 international students, and over 200…

Avoin haku IT -teh­tä­viin Hel­sin­gin yli­opis­tol­le

8.5.2022Oletko kiinnostunut Helsingin Yliopiston monipuolisista IT-alan tehtävistä? Meillä pääset työskentelemään yhteiskunnallisesti merkittävien palveluiden parissa sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan IT-ratkaisuja huippututkimuksen tarpeisiin. Meillä työ tehdään mukavassa porukassa työaikana ja myös…

Pro­jek­ti­pääl­lik­kö Glo­bal Cam­pus -hank­kee­seen

25.4.2022Helsingin yliopiston Global Campus on yliopistoon muodostettava uusi, täysin virtuaalinen kampus, joka tarjoaa kansainvälisesti kilpailukykyisiä, laadukkaita verkkokursseja ja mikro-osaamiskokonaisuuksia globaaleille opiskelijoille. Järjestettävä opetus on englanninkielistä ja pääosin maksullista…

Uni­ver­si­ty Ser­vices In­ter­na­tio­nal Trai­nees

24.4.2022The University of Helsinki is one of the leading universities in the world. By working at the University of Helsinki you can contribute to science, teaching, learning and society. The University of Helsinki is a responsible employer and offers a variety of beneftis to its staff. It constitutes an…

Uni­ver­si­ty Lec­tu­rer in Ur­ban Stu­dies and Plan­ning

1.5.2022The University of Helsinki is among the leading multidisciplinary research universities in the world. In addition to its 11 faculties, the University includes several independent institutes, some of which are jointly operated with other universities. It is an academic community of 40 000 students,…

Trai­nee, Hel­sin­ki Uni­ver­si­ty Libra­ry

24.4.2022The University of Helsinki is one of the leading universities in the world. By working at the University of Helsinki you can contribute to science, teaching, learning, and society. The University of Helsinki is a responsible employer and offers a variety of benefits to its staff. It constitutes an…

Doc­to­ral Re­searc­her (LAW)

11.5.2022The University of Helsinki is among the leading multidisciplinary research universities in the world. In addition to its 11 faculties, the University includes several independent institutes, some of which are jointly operated with other universities. More than 30,000 students are currently pursuing…

Doc­to­ral Re­searc­her (LAW)

11.5.2022The University of Helsinki is among the leading multidisciplinary research universities in the world. In addition to its 11 faculties, the University includes several independent institutes, some of which are jointly operated with other universities. More than 30,000 students are currently pursuing…

Post-doc­to­ral re­searc­her (DE­SIGN RE­SEARCH, UX, HCI)

11.5.2022The University of Helsinki is among the leading multidisciplinary research universities in the world. In addition to its 11 faculties, the University includes several independent institutes, some of which are jointly operated with other universities. More than 30,000 students are currently pursuing…

TRAI­NEE for Hi­LI­FE, To­tah re­search group

24.4.2022The University of Helsinki is one of the leading universities in the world. By working at the University of Helsinki you can contribute to science, teaching, learning and society. The University of Helsinki is a responsible employer and offers a variety of benefits to its staff. It constitutes an…

TRAI­NEE in Hi­LI­FE, Mä­hö­nen group

24.4.2022The University of Helsinki is one of the leading universities in the world. By working at the University of Helsinki you can contribute to science, teaching, learning and society. The University of Helsinki is a responsible employer and offers a variety of benefts to its staff. It constitutes an…

In­te­graa­tio­asian­tun­ti­ja, Tie­to­tek­niik­ka­kes­kus

18.4.2022Tule asiantuntevaan tiedonhallintaryhmäämme INTEGRAATIOASIANTUNTIJAKSI Ensisijaiset tehtäväsi ovat palveluväylälle toteuttavien integraatioiden ja rajapintojen suunnittelun sekä määrittelyn koordinointi ja asiakkaiden tukeminen. Koska työtä tehdään ryhmässä, lopullinen tehtävänkuva muotoutuu…

Yli­opis­ton­leh­to­ri, ra­vit­se­mus­tie­de (ra­vit­se­mus­fy­sio­lo­gia)

25.4.2022Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta hakee RAVITSEMUSTIETEEN YLIOPISTONLEHTORIA (RAVITSEMUSFYSIOLOGIA) 1.9.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Helsingin yliopisto on Suomen suurin yliopisto, joka etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo…

Yli­opis­ton­leh­to­ri, ra­vit­se­mus­tie­de (kan­san­ra­vit­se­mus)

25.4.2022Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta hakee RAVITSEMUSTIETEEN YLIOPISTONLEHTORIA (KANSANRAVITSEMUS) 1.8.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Helsingin yliopisto on Suomen suurin yliopisto, joka etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista…

Tie­to­asian­tun­ti­ja, Kir­jas­to­verk­ko­pal­ve­lut

17.4.2022Kiinnostaako sinua kulttuuriperintöaineistojen saatavuuden parantaminen ja kuvailun kehittäminen? Kaksivuotisessa hankkeessa kehitetään pohjoissaamen tukea Kansalliskirjaston hallinnoimissa digitaalisissa palveluissa. Tätä kautta pyritään edistämään kielellistä yhdenvertaisuutta Suomessa. Haemme…

Tai­de­his­to­rian yli­opis­ton­leh­to­ri

27.4.2022Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja suurin tiedekorkeakoulu, yhteensä 40 000 opiskelijan ja tutkijan kansainvälinen tiedeyhteisö. Kansainvälisissä yliopistovertailuissa Helsingin yliopisto sijoittuu yleensä maailman sadan parhaan yliopiston joukkoon. Helsingin yliopisto etsii ratkaisuja…

Apu­lais­pro­fes­so­ri /pro­fes­so­ri (kä­si­työ­tie­de ja kä­si­työn pe­da­go­giik­ka)

28.4.2022Helsingin yliopisto on Suomen suurin yliopisto, joka etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Olemme yksi maailman parhaista monitieteellisistä yliopistoista ja yli 8 000 työntekijän yhteisömme tarjoaa laajat urakehitysmahdollisuudet opetuksen ja…

TRAI­NEE at the Uni­ver­si­ty of Hel­sin­ki Lan­gua­ge Cent­re

24.4.2022The University of Helsinki is one of the leading universities in the world. By working at the University of Helsinki you can contribute to science, teaching, learning and society. The University of Helsinki is a responsible employer and offers a variety of benefits to its staff. It constitutes an…

Pro­fes­sor or As­sis­tant/​As­socia­te pro­fes­sor, Evo­lu­tio­na­ry pa­laeon­to­lo­gy

4.5.2022The University of Helsinki is among the leading multidisciplinary research universities in the world. In addition to its 11 faculties, the University includes several independent institutes, some of which are jointly operated with other universities. Some 35,000 students are currently pursuing an…

Trai­nee in Plant De­ve­lop­men­tal Bio­lo­gy

24.4.2022The University of Helsinki is one of the leading universities in the world. By working at the University of Helsinki you can contribute to science, teaching, learning and society. The University of Helsinki is a responsible employer and offers a variety of benefits to its staff. It constitutes an…

Ke­hi­tysp­sy­ko­lo­gian yli­opis­ton­leh­to­rin mää­rä­ai­kai­nen teh­tä­vä

19.4.2022Lääketieteellinen tiedekunta edistää korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja vastaa tutkimukseen perustuvasta lääketieteen, hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian perusopetuksesta sekä niiden jatko- ja täydennyskoulutuksesta. Tiedekunta vastaa myös translationaalisen lääketieteen (TransMed…

So­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den yli­opis­ton­leh­to­rin mää­rä­ai­kai­nen teh­tä­vä, si­jai­suus

30.4.2022Lääketieteellinen tiedekunta edistää korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja vastaa tutkimukseen perustuvasta lääketieteen, hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian perusopetuksesta sekä niiden jatko- ja täydennyskoulutuksesta. Tiedekunta vastaa myös translationaalisen lääketieteen (TransMed…

Iho­tau­tien ja al­ler­go­lo­gian apu­lais­pro­fes­so­ri / pro­fes­so­ri

21.4.2022Lääketieteellinen tiedekunta edistää korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja vastaa tutkimukseen perustuvasta lääketieteen, hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian perusopetuksesta sekä niiden jatko- ja täydennyskoulutuksesta. Tiedekunta vastaa myös translationaalisen lääketieteen (TransMed…

Uni­ver­si­ty Lec­tu­rer, Geoin­for­ma­tics and Spa­tial Ana­ly­sis

15.4.2022Faculty of Science https://www.helsinki.fi/en/faculty-science is founded on basic scientific research applied and complemented by the disciplines of geography and geology. Among the Faculty’s strengths are also our wide-ranging study opportunities. We offer 8 bachelor’s programmes, 13 master’s…

Doc­to­ral Re­searc­her in the field of Sys­tems Bio­lo­gy

15.4.2022The University of Helsinki is one of the world’s leading universities for multidisciplinary research. HiLIFE Helsinki Institute of Life Science is a research institute that supports high quality life science research across the University campuses and faculties. The research activities at the…

Post­doc­to­ral re­searc­her, Nam­ba group, Neu­roscience Cen­ter

15.4.2022The Neuroscience Center of HiLIFE Helsinki Institute of Life Science https://www.helsinki.fi/en/hilife-neuroscience-center (HiLIFE-NC) invites applications for a Postdoctoral researcher in Dr. Takashi Namba group. The position is part of a research program that aims to understand the mechanisms of…

Leave a Reply

Your email address will not be published.