PhD and Academic Positions at The University of Helsinki, is a university located in Helsinki, Finland. the oldest university in Finland

Some-osaa­ja ja some-tii­min ve­tä­jä

9.5.2022Tule kanssamme varmistamaan tieteen ja koulutuksen näkyvyys sosiaalisessa mediassa sekä tukemaan yliopistolaisia vaikuttamaan sosiaalisen median alustoilla ja kanavissa. Etsimme yliopiston viestintä- ja yhteiskuntasuhteet -toimialalle SOME-OSAAJAA JA SOME-TIIMIN VETÄJÄÄ pysyvään työsuhteeseen…

Fy­sii­kan ja ke­mian pää­toi­mi­nen tun­tio­pet­ta­ja Vii­kin nor­maa­li­kou­luun

10.5.2022Haemme Helsingin yliopiston harjoittelukouluun ensisijaisesti Viikin normaalikouluun perusopetuksen luokille 7-9 ja lukioon KEMIAN jJA FYSIIKAN PÄÄTOIMISTA TUNTIOPETTAJAA määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2022 – 31.7.2023. Toimimme Helsingin yliopiston harjoittelukouluna Viikissä. Toiminta-…

Eri­tyi­so­pe­tuk­sen pää­toi­mi­nen tun­tio­pet­ta­ja

10.5.2022Haemme Helsingin yliopiston harjoittelukouluun ensisijaisesti Viikin normaalikouluun perusopetuksen luokille 6-7 ERITYISOPETUKSEN PÄÄTOIMISTA TUNTIOPETTAJAA määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2022 – 31.7.2023. Toimimme Helsingin yliopiston harjoittelukouluna Viikissä. Toiminta-ajatuksemme mukaisesti…

Käy­tän­nöl­li­nen teo­lo­gia (Us­kon­non­pe­da­go­giik­ka), yli­opis­ton­leh­to­ri

10.5.2022Helsingin yliopisto – Maailman parhaiden joukossa! Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Se on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 15 muulla…

Sai­raa­lae­läin­lää­kä­rei­tä pie­ne­läin­sai­raa­laan

22.5.2022Yliopistollinen eläinsairaala hakee SAIRAALAELÄINLÄÄKÄREITÄ pieneläinsairaalan potilastyöhön vakituisiin ja määräaikaisiin työsuhteisiin. Työtehtävissä on mahdollisuus painottaa yleispraktiikan ja päivystystyöskentelyn lisäksi työskentelyä dermatologian, hammassairauksien, diagnostisen kuvantamisen…

Ko­ti­ta­lou­den si­vu­toi­mi­nen tun­tio­pet­ta­ja Vii­kin nor­maa­li­kou­luun

10.5.2022Haemme Viikin normaalikouluun perusopetuksen luokille 7-9 KOTITALOUDEN SIVUTOIMISTA TUNTIOPETTAJAA määräaikaiseen työsuhteiseen 8.8.2022 – 4.6.2023, tuntimäärä on n. 4 t / vko. Haemme joukkoomme kotitalouden sivutoimista tuntiopettajaa. Sinulta edellytetään aineenopettajan kelpoisuutta, lisäksi…

Ma­te­ma­tii­kan ja tie­to­tek­nii­kan pää­toi­mi­nen tun­tio­pet­ta­ja Vii­kin nor­maa­li­kou­luun

10.5.2022Haemme Helsingin yliopiston harjoittelukouluun ensisijaisesti Viikin normaalikouluun perusopetuksen luokille 7-9 ja lukioon MATEMATIIKAN JA TIETOTEKNIIKAN PÄÄTOIMISTA TUNTIOPETTAJAA määräaikaiseen työsuhteeseen 8.8.2022 – 4.6.2023. Toimimme Helsingin yliopiston harjoittelukouluna Viikissä. Toiminta…

Äidin­kie­len ja kir­jal­li­suu­den pää­toi­mi­nen tun­tio­pet­ta­ja Vii­kin nor­maa­li­kou­luun

10.5.2022Haemme Helsingin yliopiston harjoittelukouluun ensisijaisesti Viikin normaalikouluun perusopetuksen luokille 7-9 ja lukioon ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN PÄÄTOIMISTA TUNTIOPETTAJAA määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2022 – 31.7.2023. Toimimme Helsingin yliopiston harjoittelukouluna Viikissä. Toiminta…

Bio­lo­gian ja maan­tie­don pää­toi­mi­nen tun­tio­pet­ta­ja Vii­kin nor­maa­li­kou­luun

10.5.2022Haemme Helsingin yliopiston harjoittelukouluun ensisijaisesti Viikin normaalikouluun perusopetuksen luokille 7-9 ja lukioon BIOLOGIAN JA MAANTIEDON PÄÄTOIMISTA TUNTIOPETTAJAA määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2022 – 31.7.2023. Toimimme Helsingin yliopiston harjoittelukouluna Viikissä. Toiminta-…

Joh­don coach ja ke­hit­tä­jä

9.5.2022Helsingin yliopisto on inspiroiva ja monimuotoinen työyhteisö, joka työllistää noin 8 000 eri alojen osaajaa opetuksen ja tutkimuksen parissa ja erilaisissa tukitehtävissä. Työskentelemme yhteisten tavoitteiden eteen innostuneesti ja yhteisöllisesti. Haluamme olla paras paikka opiskella ja…

Asia­kas­neu­vo­ja UniS­por­tiin

10.5.2022TARTU KUNNON TYÖHÖN Sykkiikö sydämesi liikunnalle ja hyvinvoinnille? Nautitko asiakaspalvelusta ja työstä ihmisten parissa? Etsimme UniSportiin uutta kokoaikaista asiakasneuvojaa, hae mukaan! Työskentelet UniSportin liikuntakeskuksen asiakaspalvelussa vastaten muun muassa tuotteiden ja palveluiden…

Kes­tä­vyys- ja vas­tuul­li­suus­koor­di­naat­to­ri

8.5.2022Helsingin yliopistolla tehdään töitä suurella sydämellä paremman maailman puolesta. Intohimoiset ja osaavat ihmiset ovat organisaatiomme sydän ja haluamme olla henkilöstöllemme paras paikka työskennellä. Onko kestävämmän maailman rakentaminen sinulle tärkeää ja haluat tehdä töitä Helsingin…

Pro­fes­sor or As­sis­tant/​As­socia­te pro­fes­sor, Evo­lu­tio­na­ry pa­laeon­to­lo­gy

4.5.2022The University of Helsinki is among the leading multidisciplinary research universities in the world. In addition to its 11 faculties, the University includes several independent institutes, some of which are jointly operated with other universities. Some 35,000 students are currently pursuing an…

Post­doc­to­ral Re­searc­her or Doc­to­ral Re­searc­her in Ana­ly­tical/​Bio­ana­ly­tical Che­mi­stry, Facul­ty of Phar­macy

10.5.2022The University of Helsinki is an international scientific community of 40,000 students and researchers. It is one of the leading multidisciplinary research universities in Europe and ranks among the top 100 international universities in the world. The Faculty of Pharmacy is located at Viikki Campus…

Työn­te­ki­jä­pal­ve­lui­den pääl­lik­kö

9.5.2022Helsingin yliopisto ratkoo ongelmia, jotka koskettavat meistä jokaista. Etsimme vastauksia ilmastonmuutokseen, ravinnon riittävyyteen ja haasteisiin, joihin tarvitaan monitieteistä osaamista. Koulutamme tulevaisuuden tekijöitä, jotka jakavat osaamistaan Suomen ja maailman parhaaksi. Meille…

Asian­tun­ti­ja opis­ke­li­ja­hy­vin­voin­nin ke­hit­tä­mi­seen

8.5.2022Haemme opiskelijoiden hyvinvoinnin kehittämisen asiantuntijaa vakinaiseen tehtävään. Opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijana pääset kehittämään Helsingin yliopiston opiskelijoille tarjottavien hyvinvointipalveluiden kokonaisuutta. Työsi on verkostomaista ja sisältää monialaisten ohjaus- ja…

Luo­kan­ope­tuk­sen pää­toi­mi­nen tun­tio­pet­ta­ja Vii­kin nor­maa­li­kou­luun

6.5.2022LUOKANOPETUKSEN PÄÄTOIMISTA TUNTIOPETTAJAA määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2022 – 31.7.2023. Tehtävä koostuu 16 opetustunnista viikossa pääasiassa luokilla 1-6 seuraavasti: • noin kymmenen tuntia viikossa tiimityöskentelyä luokilla 2-4 yhteisopettajuuden periaatteiden mukaisesti •…

La­bo­ra­to­rio­tek­nik­ko

10.5.2022Professori Iiris Hovatan tutkimusryhmä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Tutkimusohjelmayksiköstä etsii LABORATORIOTEKNIKKOA määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.6.2022 – 30.6.2025. Ryhmämme tutkii ahdistuneisuushäiriöiden geneettistä ja neurobiologista taustaa. Lisätietoa ryhmämme…

Kou­lun­käyn­nin oh­jaa­ja Vii­kin nor­maa­li­kou­luun

6.5.2022Haemme Viikin normaalikoulun perusopetuksen luokille 1-6 KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAA määräaikaiseen työsuhteeseen 8.8.2022 – 30.6.2023 Tehtäviin kuuluu pääasiassa oppilaan henkilökohtaista avustamista koulunpäivän ja iltapäivätoiminnan aikana. Hakijalta vaaditaan tehtävään soveltuvaa koulutusta ja…

Uni­ver­si­ty Lec­tu­rer in Ur­ban Stu­dies and Plan­ning

1.5.2022The University of Helsinki is among the leading multidisciplinary research universities in the world. In addition to its 11 faculties, the University includes several independent institutes, some of which are jointly operated with other universities. It is an academic community of 40 000 students,…

Suur­adio­lo­gian yli­opis­ton­leh­to­rin teh­tä­vä

10.5.2022Lääketieteellinen tiedekunta edistää korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja vastaa tutkimukseen perustuvasta lääketieteen, hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian perusopetuksesta sekä niiden jatko- ja täydennyskoulutuksesta. Tiedekunta vastaa myös translationaalisen lääketieteen (TransMed…

Opin­to­koor­di­naat­to­ri

8.5.2022Oletko kiinnostunut monikielisestä asiakaspalvelusta ja –viestinnästä? Etsimme yliopisto-opiskelijoiden kanssa kansainvälisessä toimintaympäristössä toimivaa OPINTOKOORDINAATTORIA Opintokoordinaattorina pääset tukemaan valtiotieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmia ja opiskelijoita niiden…

Kou­lu­tus­suun­nit­te­li­ja

8.5.2022Haluatko kehittyä yliopistokoulutuksen asiantuntijana kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työyhteisössä? Haemme nyt vakinaiseen tehtävään Valtiotieteellisen tiedekunnan kansainvälisistä koulutusohjelmista vastaavaa KOULUTUSSUUNNITTELIJAA Koulutussuunnittelijana tuet vastuullasi olevien…

Kou­lu­tus­suun­nit­te­li­ja

8.5.2022Oletko opintoasioiden asiantuntija? Etsitkö uutta, kiinnostavaa tehtävää ja haluat eteenpäin urallasi? Haemme nyt vakinaiseen työsuhteeseen lääketieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmista vastaavaan Meilahden opetus- ja opiskelijapalveluiden tiimiin KOULUTUSSUUNNITTELIJAA Koulutussuunnittelijana…

Klii­ni­nen opet­ta­ja si­mu­laa­tio-tai­to­pa­jaan

10.5.2022Lääketieteellinen tiedekunta edistää korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja vastaa tutkimukseen perustuvasta lääketieteen, hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian perusopetuksesta sekä niiden jatko- ja täydennyskoulutuksesta. Tiedekunta vastaa myös translationaalisen lääketieteen (TransMed…

Tie­to­jär­jes­tel­mä­asian­tun­ti­ja, Kan­sal­lis­kir­jas­to, Mik­ke­lin toi­mi­pis­te

8.5.2022Kansalliskirjasto hakee Digitointi- ja IT-palvelujen tiimiin Mikkeliin Tietojärjestelmäasiantuntijaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2022 alkaen (aloitusaika sovittavissa). Kansalliskirjasto on kaikille avoin kulttuuriperintöorganisaatio, joka palvelee valtakunnallisesti kansalaisia…

Tut­ki­mus­hoi­ta­ja

4.5.2022Professori Mikael Knipin PEDIA-tutkimusryhmä Helsingin yliopistossa ja HUSissa etsii TUTKIMUSHOITAJAA määräaikaiseen tehtävään ajalle 16.5.2022 – 31.1.2023. PEDIA-tutkimusryhmässä on käynnissä: – INNODIA-tutkimus, joka on Euroopan laajuinen innovatiivinen tutkimus tyypin 1 diabeteksesta ja sen…

Pro­ject Plan­ner for Ele­ments of AI

9.5.2022The Department of Computer Science of the University of Helsinki is seeking a Project Planner for Elements of AI The Department’s education programmes in computer science and data science have organized MOOC (Massive Open Online Course) courses that are open for everyone since 2013. MOOCs (https://…

Lead De­ve­lo­per in the MOOC Cen­ter

9.5.2022The University of Helsinki (https://www.helsinki.fi/en) is Finland’s largest and oldest academic institution. Since 1640 it has contributed to the establishment of a fair and equal society that is considered the best in the world according a number of indicators. Today this multidisciplinary…

Sil­mä­tau­tien klii­ni­nen opet­ta­ja

10.5.2022Lääketieteellinen tiedekunta edistää korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja vastaa tutkimukseen perustuvasta lääketieteen, hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian perusopetuksesta sekä niiden jatko- ja täydennyskoulutuksesta. Tiedekunta vastaa myös translationaalisen lääketieteen (TransMed…

Open po­si­tions for Re­search As­sis­tant/​Doc­to­ral Re­searc­her and Post­doc­to­ral Re­searc­her in beta cell bio­lo­gy and type 1 dia­be­tes mo­dels

10.5.2022The groups of Research director Mart Saarma and Docent Maria Lindahl at the Institute of Biotechnology, HiLIFE, at the University of Helsinki invite applications for the position of 1) a research assistant/doctoral researcher and 2) a post-doctoral researcher for a fixed term of 2 years starting…

Post­doc­to­ral re­searc­her (lin­guis­tics)

10.5.2022The University of Helsinki is an international scientific community of 40,000 students and researchers. It is one of the leading multidisciplinary research universities and ranks among the top 100 international universities in the world. We are an equal opportunity employer and offer an attractive…

Data Secu­ri­ty Ana­lyst

10.5.2022The Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM) is an international research unit focusing on human genomics and personalised medicine at the Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE) of the University of Helsinki – a leading Nordic university with a strong commitment to life science research…

1-2 Post­doc­to­ral Re­searc­hers in Mac­hi­ne Lear­ning for Ult­ra­so­nics

9.5.2022The University of Helsinki (https://www.helsinki.fi/en) is an international scientific community of 40,000 students and researchers. It is one of the leading multidisciplinary research universities in Europe and ranks among the top 100 international universities in the world. The Department of…

2-3 Doc­to­ral Re­searc­hers in Space Sys­tem Fai­lu­re Pre­dic­tion

9.5.2022The University of Helsinki (https://www.helsinki.fi/en) is an international scientific community of 40,000 students and researchers. It is one of the leading multidisciplinary research universities in Europe and ranks among the top 100 international universities in the world. The Department of…

Me­dical La­bo­ra­to­ry Tech­no­lo­gist (bio­ana­lyy­tik­ko)

30.4.2022Medical Laboratory Technologist (bioanalyytikko) position is immediately available at the Biomedicum Functional Genomics Unit (FuGU) at the HiLIFE Genome Analysis Infrastructure (HGI). The position includes implementation of next-generation sequencing (NGS) and targeted genomics services together…

Post­doc­to­ral Re­searc­her on Social Inequa­li­ties in Po­pu­la­tion Health

3.5.2022The Faculty of Social Sciences invites applications for the position of POSTDOCTORAL RESEARCHER for a fixed term period starting as agreed for the duration of 4 years. The position is part of the ERC Advanced Grant ‘Social inequalities in population health: integrating evidence from longitudinal,…

Uni­ver­si­ty re­searc­her, ex­pe­ri­men­tal x-ray phy­sics in ma­te­rials re­search

8.5.2022The University of Helsinki (UH) is among the leading multidisciplinary research universities in the world. In addition to its 11 faculties, the University includes several independent institutes, some of which are jointly operated with other universities. Some 35,000 students are currently pursuing…

La­bo­ra­to­ry Coor­di­na­tor, Facul­ty of Phar­macy

1.5.2022The University of Helsinki is an international scientific community of 40,000 students and researchers. It is one of the leading multidisciplinary research universities in Europe and ranks among the top 100 international universities in the world. We are an equal opportunity employer and offer an…

Väi­tös­kir­ja­tut­ki­ja, far­ma­seut­ti­nen bio­lo­gia

8.5.2022Helsingin yliopisto on Suomen suurin yliopisto, joka etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Olemme yksi maailman parhaista monitieteellisistä yliopistoista ja yli 8 000 työntekijän yhteisömme tarjoaa laajat urakehitysmahdollisuudet opetuksen ja…

Data Ma­na­ger, Data Science and Ge­ne­tic Epi­de­mio­lo­gy Lab

10.5.2022The University of Helsinki is an international scientific community of 40,000 students and researchers. It is one of the leading multidisciplinary research universities and ranks among the top 100 international universities in the world. The Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM) is an…

La­bo­ra­to­rioin­si­nöö­ri Neu­ro­tie­tei­den tut­ki­mus­kes­kuk­seen

10.5.2022Neurotieteen tutkimuskeskus (NT, https://www.helsinki.fi/en/helsinki-institute-of-life-science/units/neuroscience-center) on kansainvälinen yksikkö Helsingin yliopistossa. Neurotieteen tutkimuskeskuksen tavoitteena on korkeatasoinen aivotutkimus ja tutkimustulosten translaatio aivosairauksien…

Two Open po­si­tions for Post­doc­to­ral re­searc­hers in Stem Cell Bio­lo­gy and Me­ta­bo­lism

10.5.2022The laboratory of Associate Professor Pekka Katajisto at HiLIFE, University of Helsinki, Finland, and the department of Cell and Molecular Biology, Karolinska Institutet, Sweden, is looking for two postdoctoral researchers in the field of Stem Cell Biology and Metabolism. Katajisto group (www…

Doc­to­ral re­searc­her and Post­doc­to­ral re­searc­her, com­pu­ta­tio­nal ma­te­rials phy­sics

30.4.2022Measured in number of students and teachers, the Faculty of Science at the University of Helsinki is the largest science faculty in Finland. There are some 6,000 students taking a basic degree. Out of them, some 1,000 are postgraduates. There are some 500 international students, and over 200…

Avoin haku IT -teh­tä­viin Hel­sin­gin yli­opis­tol­le

8.5.2022Oletko kiinnostunut Helsingin Yliopiston monipuolisista IT-alan tehtävistä? Meillä pääset työskentelemään yhteiskunnallisesti merkittävien palveluiden parissa sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan IT-ratkaisuja huippututkimuksen tarpeisiin. Meillä työ tehdään mukavassa porukassa työaikana ja myös…

Doc­to­ral Re­searc­her (LAW)

11.5.2022The University of Helsinki is among the leading multidisciplinary research universities in the world. In addition to its 11 faculties, the University includes several independent institutes, some of which are jointly operated with other universities. More than 30,000 students are currently pursuing…

Doc­to­ral Re­searc­her (LAW)

11.5.2022The University of Helsinki is among the leading multidisciplinary research universities in the world. In addition to its 11 faculties, the University includes several independent institutes, some of which are jointly operated with other universities. More than 30,000 students are currently pursuing…

Post-doc­to­ral re­searc­her (DE­SIGN RE­SEARCH, UX, HCI)

11.5.2022The University of Helsinki is among the leading multidisciplinary research universities in the world. In addition to its 11 faculties, the University includes several independent institutes, some of which are jointly operated with other universities. More than 30,000 students are currently pursuing…

Tai­de­his­to­rian yli­opis­ton­leh­to­ri

27.4.2022Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja suurin tiedekorkeakoulu, yhteensä 40 000 opiskelijan ja tutkijan kansainvälinen tiedeyhteisö. Kansainvälisissä yliopistovertailuissa Helsingin yliopisto sijoittuu yleensä maailman sadan parhaan yliopiston joukkoon. Helsingin yliopisto etsii ratkaisuja…

So­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den yli­opis­ton­leh­to­rin mää­rä­ai­kai­nen teh­tä­vä, si­jai­suus

30.4.2022Lääketieteellinen tiedekunta edistää korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja vastaa tutkimukseen perustuvasta lääketieteen, hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian perusopetuksesta sekä niiden jatko- ja täydennyskoulutuksesta. Tiedekunta vastaa myös translationaalisen lääketieteen (TransMed…

Leave a Reply

Your email address will not be published.