PhD and Academic Positions at The University of Groningen, a public research university in the city of Groningen in the Netherlands

PhD position in Dynamic single-cell analysis (1.0 FTE)Department: Faculty of Science and EngineeringHours: 38Apply before: July 05, 2022

Applications are invited for a 4-year PhD study, starting as soon as possible, in the research group of Prof. Matthias Heinemann, (https://www.heinemannlab.eu) at the Groningen Biomolecular Sciences and Biotechnology Institute. Please see the position as a postdoc in Dynamic single-cell analysis

The eukaryotic cell cycle is a fascinating research topic. While we know many of the cell biological changes and biochemical control mechanisms, it turns out that there is still so much that we do not understand. For instance, we just recently showed that also metabolism is dynamic during the cell cycle, and a metabolic oscillator might even exert cell cycle control (Papagiannakis et al, 2017, Molecular Cell; Litsios et al, 2019, Nature Cell Biology).

Post-doc in Dynamic single-cell analysis (1.0 FTE)Department: Faculty of Science and EngineeringHours: 38Apply before: July 05, 2022

Applications are invited for a 3-year postdoctoral research position, starting as soon as possible, in the research group of Prof. Matthias Heinemann, (https://www.heinemannlab.eu) at the Groningen Biomolecular Sciences and Biotechnology Institute. We have a PhD position in Dynamic single-cell analysis as well: https://www.rug.nl/(…)ils=00347-02S000984P

The eukaryotic cell cycle is a fascinating research topic. While we know many of the cell biological changes and biochemical control mechanisms, it turns out that there is still so much that we do not understand. For instance, we just recently showed that also metabolism is dynamic during the cell cycle, and a metabolic oscillator might even exert cell cycle control (Papagiannakis et al, 2017, Molecular Cell; Litsios et al, 2019, Nature Cell Biology).

PhD in Protein and RNA structural changing during the eukaryotic cell cycleDepartment: Faculty of Science and EngineeringHours: 38Apply before: July 05, 202

Applications are invited for a 4-year PhD study, starting as soon as possible, in the research group of Prof. Matthias Heinemann, (https://www.heinemannlab.eu) at the Groningen Biomolecular Sciences and Biotechnology Institute. We have a position as a postdoc in Protein and RNA structural changing during the eukaryotic cell cycle as well: https://www.rug.nl/(…)ils=00347-02S000987P

The eukaryotic cell cycle is a fascinating research topic. While we know many of the cell biological changes and biochemical control mechanisms, it turns out that there is still so much that we do not understand. For instance, we just recently showed that also metabolism is dynamic during the cell cycle, and a metabolic oscillator might even exert cell cycle control (Papagiannakis et al, 2017, Molecular Cell; Litsios et al, 2019, Nature Cell Biology).

Post-doc in Protein and RNA structural changing during the eukaryotic cell cycleDepartment: Faculty of Science and EngineeringHours: 38Apply before: July 05, 2022

Applications are invited for a 4-year PhD student or a 3-year postdoctoral research position, starting as soon as possible, in the research group of Prof. Matthias Heinemann, (https://www.heinemannlab.eu) at the Groningen Biomolecular Sciences and Biotechnology Institute. We have a PhD position in Protein and RNA structural changing during the eukaryotic cell cycle as well: https://www.rug.nl/(…)ils=00347-02S000986P

The eukaryotic cell cycle is a fascinating research topic. While we know many of the cell biological changes and biochemical control mechanisms, it turns out that there is still so much that we do not understand. For instance, we just recently showed that also metabolism is dynamic during the cell cycle, and a metabolic oscillator might even exert cell cycle control (Papagiannakis et al, 2017, Molecular Cell; Litsios et al, 2019, Nature Cell Biology).

Promovendus Information technology to support long-term health behaviour changeDepartment: Faculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenHours: 38Apply before: July 06, 2022

De promotieplaats is onderdeel van het door het NWO gefinancierde onderzoeksproject “Healthy living as a service”. Het doel van dit grotere project is het genereren van kennis over hoe mensen hun leefstijl blijvend kunnen verbeteren met behulp van informatie- en sensortechnologie. Om blijvende leefstijlveranderingen te realiseren worden persoonlijke factoren, maar ook de woon-, leef- en sociale omgeving meegenomen in verschillende deelprojecten. Mensen uit verschillende gebieden (fieldlabs) in het Noorden van Nederland, realiseren samen met onderzoekers, kunstenaars en industrie, een hypermoderne maar vriendelijke en gezonde technologische omgeving. Slimme technologie en Artificiële Intelligence (AI) waarmee gezondheid en leefomgeving gemonitord worden, zal mensen ook ondersteunen en coachen bij het verbeteren van hun leefstijl en motiveren om dit langdurig vol te houden.

Junior Researcher in Economic Geography (0.8-1.0 FTE)Department: Faculty of Spatial SciencesHours: 38Apply before: July 08, 2022

The department of Economic Geography in the Faculty of Spatial Sciences is looking for a versatile junior researcher. The junior researcher will contribute to ongoing research projects in the department of Economic Geography, often commissioned by regional or national governments. The projects can vary thematically but they are typically related to issues of regional socio-economic development, entrepreneurship and labour market dynamics. The main tasks will be gathering, preparing, managing and analyzing empirical data used in these projects. In addition, the junior researcher may participate in the write-up and presentation of the project outcomes. These may be in the form of presentations, research reports, but can also be scientific publications.

SCOOP – PhD position at the (Sub)Department of Social Psychology (1.0 FTE)Department: Faculty of Behavioural and Social SciencesHours: 38Apply before: July 08, 2022

Online communication is often regarded as promoting conflict rather than cooperation: people are disinhibited (Suler, 2004), disagreements escalate very easily (Roos et al., 2020), and bipolarization seems inevitable (Kiesler et al., 1984). In these studies, however, it is often very difficult to disentangle which factor causes this: structural and strategic factors are intertwined with conversational factors, both of which can be related to the affordances and limitations of the medium. Features of online communication (e.g., isolation, anonymity) can result in reduced accountability and more direct and disinhibited communication (strategic factors; see the SIDE model; Spears & Lea, 1994; Spears, Lea & Postmes, 2001) with deleterious consequences (disinhibition, flaming, trolling, etc.). At the same time aspects of the online medium, even when virtual rather than text-based, can disrupt conversational flow (e.g., due to time lags), undermining the normal nuances of FtF communication (Koudenburg et al., 2013; 2017; Roos et al., 2020). 

Junior Docent Onderwijswetenschappen (0,6 fte)Department: Faculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenHours: 23Apply before: July 08, 2022

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is op zoek naar een junior docent Onderwijswetenschappen. Deze positie is binnen de basiseenheid GION Onderwijs/Onderzoek van de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen (PedOn). De functie bestaat voor 100% uit onderwijstaken. Je krijgt een tijdelijke aanstelling van 12 maanden en bij gebleken geschiktheid en ongewijzigde omstandigheden kan het dienstverband voortgezet worden met 24 maanden.

De voornaamste taak betreft de begeleiding van practica (onderzoeksmethoden, statistiek, academisch schrijven e.d.) en het verzorgen van hoor- en werkcolleges onder verantwoordelijkheid van een cursuscoördinator. Daarnaast is het (mede)begeleiden van zowel Bachelor- als Masterstudenten bij hun thesis mogelijk ook onderdeel van de functie.

Onderzoeker werkplaats onderwijskansen (0,3 fte)Department: Faculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenHours: 11Apply before: July 08, 2022

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is op zoek naar een schoolbegeleider/onderzoeker voor het project Werkplaats Onderwijskansen Noord-Nederland. Deze positie is binnen de basiseenheid GION Onderwijs/Onderzoek van de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen (PedOn). Het betreft een tijdelijk dienstverband van 6 maanden voor 0.3 fte.

Onderzoeker Tutoring in het basisonderwijs (0,5 fte)Department: Faculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenHours: 19Apply before: July 08, 2022

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is op zoek naar een onderzoeker voor het project Tutoring with the Lightning Squad. Deze positie is binnen de basiseenheid GION Onderwijs/Onderzoek van de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen (PedOn). Het betreft een tijdelijk dienstverband van 12 maanden voor 0.5 fte.

De functie betreft werkzaamheden voor het onderzoeksproject Tutoring with the Lightning Squad (TWLS). De interventie TWLS is een digitaal tutoringprogramma waarin leerlingen in de middenbouw (groep 3/4/5) van het basisonderwijs samen werken in tweetallen onder begeleiding van een volwassen tutor. Het doel van het programma is het op een effectieve en efficiënte wijze verbeteren van de leesvoorwaarden en uiteindelijke leesvaardigheden van kinderen met leesproblemen, zodat zij vaardige lezers worden. Het project TWLS start op 1 september 2022 en heeft een looptijd van 2 jaar. Voor de opstart van het project zoeken wij naar een aanvulling op het projectteam, met name voor projectcoördinatie en opstart van de projectwerkzaamheden (onder begeleiding van de projectleider).

Teacher in Ancient Philosophy (0.35 FTE)Department: Faculty of PhilosophyHours: 13Apply before: July 11, 2022

Assistant Professor Technology Law (3.0 FTE)Department: Faculty of LawHours: 38Apply before: July 11, 2022

The prospective Assistant Professor(s) will have the following primary responsibilities:

  • teach topics in the area of technology law in the bachelor and master programmes
  • develop new courses in evolving areas of technology law such as artificial intelligence
  • supervising bachelor and master theses
  • contributing to project-based research
  • conduct research in areas of technology law
  • engage in the development of research projects.

This position is open for person(s), preferably with an interdisciplinary background, able to teach in different areas of Technology Law and having a very good understanding of technology itself. The candidate(s) must be willing and able to teach technological concepts to legal students in an accessible manner.

Afdelingshoofd Afdeling Onderwijsstrategie (1,0 fte)Department: Bureau van de UniversiteitHours: 38Apply before: July 12, 2022

U levert in samenwerking met het team en andere afdelingen en faculteiten een bijdrage aan het universitaire onderwijsbeleid en -strategie. U draagt zorg voor de organisatorische en personele aansturing van de afdeling. U informeert medewerkers over de voor de afdeling te realiseren doelstellingen, bewaakt en bevordert goede communicatie en samenwerking binnen de afdeling, met overige afdelingen en met faculteiten. Het team bestaat uit ervaren professionals die werken aan beleidsontwikkeling rondom de onderwijsthema’s die voortkomen uit het strategisch plan en de daaraan gekoppelde facultaire strategieplannen. U bent op de hoogte van nationale als internationale ontwikkelingen, veranderende wet- en regelgeving en weet deze te vertalen naar beleid en het systeem van kwaliteitszorg op het gebied van Onderwijs. U vertegenwoordigt de RUG in nationale en internationale netwerken en legt verantwoording af aan de clusterdirecteur Onderwijs en Studenten.

SCOOP – PhD position at the Department of Sociology (0.8 – 1.0 FTE)Department: Faculty of Behavioural and Social SciencesHours: 38Apply before: July 13, 2022

We are seeking a candidate for a PhD project titled “Consensual bargaining strategies: The Road to Sustainable Industrial Relations in an Era of Liberalization and Precarization?”.

The project starts from the observation that in recent decades precarious work has been increasing across European labour markets enhanced by developments such as labour market flexibilization and the raise of platform work. This project first seeks to uncover variation in the development of the different dimensions of precarious work across European economies and over time in relation to collective labor arrangements and declining trade union membership rates. Second, it aims to explore to what extent different types of bargaining strategies for sectorial collective labor agreements might be more or less effective in addressing the issue of precarious work. The project brings together historical and sociological insights using a combination of quantitative and qualitative empirical strategies. 

Technicus in de groep Dynamics and Vibration (1,0 fte)Department: Faculty of Science and EngineeringHours: 38Apply before: July 18, 2022

De onderzoeksgroep Dynamics and Controle heeft een vacature voor een technicus die ondersteuning zal bieden bij experimentele onderzoeksactiviteiten in dynamica en controle gerelateerde projecten. Dit omvat technische ondersteuning van promovendi en postdocs en begeleiding van zowel bachelor- als masterstudenten van Industrial Engineering Management en Werktuigbouwkunde.

Technician in Dynamics and Vibration Group (1.0 FTE)Department: Faculty of Science and EngineeringHours: 38Apply before: July 18, 2022

The Dynamics and Control research group has a vacancy for a technician who will support in experimental research activities in dynamics and control related projects. This includes technical supports for PhD students and postdoc staffs and supervision of both Bachelor and Master students from Industrial Engineering Management and Mechanical Engineering.

Management/Office-assistent Faculteit der Letteren (0,6-0,8 fte)Department: Faculteit der LetterenHours: 30Apply before: July 18, 2022

PhD Lower-limb prostheses: optimal human-in-the-loop co-adaptation (1.0 FTE)Department: Faculty of Science and EngineeringHours: 38Apply before: July 26, 2022

This 4 years PhD position is a joint appointment between the research group of Prof. Raffaella Carloni (Robotics Lab, Dept. Artificial Intelligence, Faculty of Science and Engineering, University of Groningen) and the research group of Prof. Han Houdijk (Department Human Movement Sciences – Section Rehabilitation, University Medical Center Groningen).

The PhD position is funded by HTRIC (Health Technology Research and Innovation Cluster) and it is framed within the research project CoAdapt. Given the great challenge of providing people with lower limb amputation with an artificial limb that can mimic the behavior of its biological counterpart, the CoAdapt project aims at developing a human-in-the-loop approach in which the user and the (control settings and mechanical parameters of the) prosthesis co-adapt to each other in an optimization process.

Coördinator Bedrijfsvoering (1,0 fte)Department: Faculty of Science and EngineeringHours: 38Apply before: August 01, 2022

De coördinator bedrijfsvoering heeft een belangrijke rol in de bedrijfsvoering van het instituut.

Tot het takenpakket behoren:

● de uitvoering van het beleid op het gebied van bedrijfsvoering (financiën, personeel en huisvesting) zoals bijvoorbeeld het beheer en de bewaking van de formatie en financiën en op personeelsvlak het uitvoeren van het HRM-beleid van de universiteit/faculteit
● bijdragen aan de ontwikkeling van dit beleid: o.a. het verzamelen en analyseren van relevante informatie, opstellen van begrotingen en interne procedures
● adviseren en ondersteunen van de directeur, het bestuur en medewerkers van het instituut m.b.t. de diverse bedrijfsvoeringsprocessen
● ondersteunen en beheren van 1ste, 2de en 3de-geldstroom onderzoek zoals bijvoorbeeld het ondersteunen van projectleiders bij projectaanvragen en het opstellen van contracten, het adviseren over contractvoorwaarden en gerelateerde financiële aspecten, overleggen met partners en financiers en monitoring van de gefinancierde projecten.

PhD positions Constitutive material behavior in metal forming (2.0 FTE)Department: Faculty of Science and EngineeringHours: 38Apply before: August 01, 2022

PhD position 1: Subcritical annealing of martensitic chromium steel on metal forming
Metal forming is a widely used method to form steel products efficient in mass manufacturing. As steel is highly recyclable its usage helps in creating a more sustainable world. A special group of steels are the martensitic stainless steels. This material is used for metal parts that need to be strong, corrosion and wear resistant. Current trend in metal forming is to form more and smaller details in a robust way by using multiple metal forming steps. Especially in small (micro) parts where the relation between material thickness and product size is large, the use of additional annealing steps give possibilities to extend the metal forming borders. The forming characteristics of the material after annealing are dependent on temperature, time and strains applied in the first steps. Yield strength, strain hardening behavior and anisotropy are all material parameters that are influencing the forming process. A thorough understanding of the material behavior and its sensitiveness is essential to predict the interaction of metal forming steps with the Finite Element Method and to design a robust metal forming process. This project will focus on the material behavior itself. Parallel to this project a second project is defined to create an implementation of the constitutive material model for the use in an industrial environment.

Research Technician Chemistry (1.0 FTE)Department: Faculty of Science and EngineeringHours: 38Apply before: August 08, 2022

The Stratingh Institute for Chemistry is looking for a motivated research technician to support the laboratory operations of several of its Organic Chemistry groups.

The Research Technician Organic Chemistry will support the (PhD)-students and Post Docs by facilitating their research. This comprises general lab management including electronic lab journals, safety management and handling chemicals, and technical assistance in experimental chemistry. It includes also the purchase and installation of new laboratory equipment, maintaining contacts with suppliers as well as taking responsibility for laboratory equipment maintenance. The introduction of (PhD)-students to equipment is part of the tasks.

Assistant Professor in Popular Music (1.0 FTE)Department: Faculty of ArtsHours: 38Apply before: August 15, 2022

Popular Music Studies within Arts, Culture and Media
Popular Music Studies is a core emphasis of research and teaching within the music track of the Arts, Culture and Media (ACM) program. This track offers BA courses in music and popular music history and theory as well as interarts courses which foreground the prominent role of (popular) music and media practices within culture and society. MA seminars highlight popular music within a variety of contexts and fields such as music and politics, gender and sexuality, technology, sound design, mobility studies, and globalization. The BA program in Arts, Culture and Media attracts some 100 to 150 students each year from all over the world. Students combine an arts specialization within music, film or theatre with a secondary arts specialization and with a professional framework of analysis and criticism or arts policy and cultural entrepreneurship. Our innovative interdisciplinary and interarts framework attracts forward thinking students interested in exploring the interconnections between various arts worlds and practices. Our popular music staff research topics range from European popular music within music video and film, to jazz performance and curatorial practices within digital media, to popular music, national identity and populism, to the unorthodox aesthetic affordances of music technology, and the role of the voice and sound design within music and theatre.

TT Assistant Professor with education profile Sustainable Drug DevelopmentDepartment: Faculty of Science and EngineeringHours: 38Apply before: August 22, 2022

We are looking for an early-career academic who is interested to start a tenure track that focuses on education and who can strengthen our teaching and research in the field of sustainable drug development. The discipline of sustainable drug development aims to train students in drug development based on Green Chemistry principles. This is needed because ageing of the population brings about increased drug use, which stresses the eco-system and may adversely impact our long-term health, e.g. due to resistance to antibiotics. The candidate will incorporate Green Chemistry elements into relevant Bachelor and Master courses, enabling pharmacy students to gain knowledge not only about conventional chemical reactions, drug design and production, but also on how to modify these to reduce their eco-toxicity and enhance sustainability. The candidate’s research may support current research lines in the area of Green Chemistry within the research group Chemical and Pharmaceutical Biology (GRIP) and may lead to an independent research line focusing on, for instance, computational chemistry and engineering, artificial intelligence in drug discovery or engineering, or green and sustainable pharmaceutical production.

Tenure Track Assistant Professor Interprofessional education in PharmacyDepartment: Faculty of Science and EngineeringHours: 38Apply before: August 29, 2022

We are looking for an early-career academic who is interested to start a tenure-track that focuses on education and who can strengthen our teaching and research in the field of interprofessional education. The discipline of interprofessional education in pharmacy aims to prepare students to enter the health workforce with the essential competences of teamwork and collaboration. This is needed in an increasingly complex healthcare system of an ageing society with limited financial resources where health professionals need to collaborate with each other to accomplish good patient care. A focus of teaching will be strengthening interprofessional education in the internships in the master of pharmacy. Interprofessional education also needs to be incorporated throughout the curriculum of the master and the bachelor of pharmacy. This means that interprofessional education with medical students should be strengthened, and collaboration with allied health professionals such as nurses, nurse-specialists, physiotherapists, dieticians, as well as others should be established. The candidate will join the research group PharmacoTherapy, -Epidemiology & -Economics (PTEE) and is expected to contribute to existing research lines with a strong emphasis on pharmacotherapy, pharmacy health services research and clinical pharmacy, focusing on the interprofessional aspects in health care.

TT Assistant Professor with education profile Pharma Data Sciences & StatisticsDepartment: Faculty of Science and EngineeringHours: 38Apply before: August 29, 2022

We are looking for an early-career academic who is interested to start a tenure-track with a focus on education, and who can strengthen our teaching and research in the field of Pharmaceutical Data Sciences & Statistics. The candidate will teach and study contemporary approaches to retrieve, store, combine and analyze big health care data, as well as smaller data sets from laboratory experiments from various sources. Both causal and predictive analytical modelling will be applied in an unstructured hypothesis-free way by using machine learning techniques as well as in using pharmaceutically informed hypothesis testing and risk estimation. Examples of data science applications in pharmacy include the analysis of experimental data as well as construction of observed dynamic drug treatment pathways and its relation to drug intended and unintended effects; reconstruction of genomic and metabolic data in the causal pathway to disease and modification of drug effects, as well as machine learning approaches supporting diagnosis and prognosis estimations.

Hoofdopleider GZ-opleiding V&O bij PPO (0,4 fte)Department: Faculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenHours: 15Apply before: August 31, 2022

Verantwoordelijkheden en taken van de (waarnemend) hoofdopleider

De hoofdopleider is samen met de collega-hoofdopleider(s) integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleiding, zowel met betrekking tot cursorische- als praktijkonderdelen. De hoofdopleiders geven daarmee samen vorm aan de opleiding van een nieuwe generatie collega’s.

De hoofdopleiders hebben een sleutelpositie in de samenwerking tussen PPO en de afdeling Psychologie van de Faculteit Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Formeel is de hoofdopleider binnen de opleidingsinstelling verantwoordelijk voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en als zodanig door de CRT erkend. De waarnemend hoofdopleider is degene die door de CRT erkend is als waarnemend hoofdopleider en gedurende de afwezigheid van de hoofdopleider in diens taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden treedt (zie fgzpt.nl).


PhD position on ‘The Fair Status Quo Bias’ in the SCOOP program (1.0 FTE)
Department: Faculty of PhilosophyHours: 38Apply before: July 01, 2022

We are seeking candidates for a PhD project entitled The Fair Status-Quo Bias, which is part of the larger project Cooperation in the Face of Inequality.

This position is located at the Faculty of Philosophy. It is embedded in a collaboration between social psychologists and philosophers. The PhD candidate is expected to coordinate their efforts with the other subproject Dealing with Disadvantage.

Management/Office-assistent vakgroep Transboundary Legal Studies (0,8-1,0 fte)Department: Faculteit RechtsgeleerdheidHours: 38Apply before: July 01, 2022

Gezocht wordt een efficiënte Management assistent die graag diverse administratieve en secretariële taken oppakt. Deze vacature is opengesteld bij de vakgroep Transboundary Legal Studies (TLS) binnen de faculteit Rechtsgeleerdheid.

Frontoffice Medewerker Studenten Informatie en Administratie (1,0 fte)Department: Bureau van de UniversiteitHours: 38Apply before: July 04, 2022

De frontoffice helpt zowel nationale als internationale studenten via e-mail en telefoon of via de balie met vragen over aanmelding en toelating, in- en uitschrijving, collegegeld en alle wet- en regelgeving rondom deze kwesties. Wij zijn op zoek naar een aanpakker die ons helpt met het beantwoorden van jaarlijks zo’n 70.000 vragen van studenten. De frontoffice staat in nauw contact met de verschillende backoffices binnen SIA en met de onderwijsbalies van de faculteiten om de studenten effectief te helpen.

Studieadviseur / Medewerker International Office (2,0 fte)Department: Faculteit RechtsgeleerdheidHours: 38Apply before: July 04, 2022

Wil jij internationale studenten informeren, begeleiden en adviseren op het gebied van studiekeuzes, -planning, -voortgang en (on)mogelijkheden? Word jij een belangrijke schakel in de ontwikkeling, het welzijn en de tevredenheid van onze juristen in spe? Het International Office van de faculteit Rechtsgeleerdheid zoekt een studieadviseur.

De Dienst Onderwijs en Studiebegeleiding (DOS) van de Faculteit Rechtsgeleerdheid zoekt voor het team International Office een studieadviseur voor de Engelstalige programma’s.

Study advisor / Staff member International Office (2.0 FTE)Department: Faculteit RechtsgeleerdheidHours: 38Apply before: July 04, 2022

Do you want to inform, advise and support international students when it comes to study choices, study planning, study progress and (im)possibilities? Will you be an important link in the development, the well-being and the satisfaction of our future lawyers? The International Office of the Faculty of Law is looking for a study adviser.

The team International Office is looking for a (temporary) study adviser for the English-taught programmes.

Post-Doc in Cardiovascular Modeling and Inverse Problems (1.0 FTE)Department: Faculty of Science and EngineeringHours: 38Apply before: July 04, 2022

The Computational Mathematics group of the University of Groningen has one post-doc position on imaged-based numerical modeling of the cardiovascular system. The position is embedded in the project “CardioZoom: High-Fidelity Cardiovascular Modeling from super-fast Magnetic Resonance Imaging”, a 1.5M Euro, 5-year ERC-Starting Grant awarded to Prof. Cristóbal Bertoglio by the European Research Council Therefore, the post-doc will join a vibrant and collaborative research group, with access to a wide (inter-)national and multidisciplinary scientific network.

Teamleider Beheertechnici + (1,0 fte)Department: Facilitair BedrijfHours: 38Apply before: July 04, 2022

Voor onze afdeling Beheer en Onderhoud (B&O) van de Vastgoedorganisatie i.o. zoeken wij een teamleider voor ons team van beheerstechnici. De beheerstechnici zijn onderdeel van het team beheer en onderhoud waarin circa 35 medewerkers werkzaam zijn die vanuit de eigen teams en/ of disciplines samenwerken en verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van het vastgoed van de RUG. Dit alles zodat onderzoek en onderwijs optimaal kan worden vormgegeven en er op een hoog niveau kan worden gepresteerd.

Als teamleider beheertechnici ben je het aanspreekpunt voor de organisatie en de beheertechnici. Je bouwt verder aan de professionalisering en positionering van het team. Dit doe je op verschillende gebieden. Op individueel niveau door te sturen op het uitvoeren van de rol zoals deze omschreven staat in het handboek. Op teamniveau door het team te sturen op een eenduidige werkwijze. Je maakt hierbij gebruik van je motiverend vermogen en algemene technische kennis. Het is hierbij van belang dat je aansluit bij de bestaande processen en werkwijzen die binnen B&O, Vastgoed en de overige stakeholders van de RUG gehanteerd worden.

Roosteraar (0,6 fte)Department: Faculteit der LetterenHours: 23Apply before: July 04, 2022

De volgende werkzaamheden zijn onder meer van toepassing:

● roostering van bachelor en master onderwijs Faculteit der Letteren en Honours College
● afstemming rooster met onderwijscoördinatoren en clustercoördinatoren
● overleg met vakdocenten en vakcoördinatoren over invulling van het rooster
● verzamelen van roosterwensen en randvoorwaarden ten aanzien van docenten
● verzamelen van mogelijkheden en randvoorwaarden ten aanzien van zalen
● signaleren van knelpunten en verbeterpunten binnen de roosters, alsook binnen het roosterproces
● werkzaamheden verrichten in het studentinformatiesysteem Progress.net, zoals standaard onderwijsprogramma’s actualiseren en rapporten genereren
● op basis van wensen van facultaire medewerkers standaardrapportages in BI portal actualiseren en aanmaken
● beantwoorden van vragen per mail, telefoon en bezoek over de roostering van de zalen in de binnenstad en afhandeling van urgente roosterknelpunten.

Assistent Controller Faculteit Rechtsgeleerdheid (0,5-0,8 fte)Department: Faculteit RechtsgeleerdheidHours: 30Apply before: July 04, 2022

Als Assistent Controller werk je in het financiële hart van de faculteit Rechtsgeleerdheid. Je valt hiërarchisch onder de Management Controller van de faculteit en werkt veel met de Management Controller en de andere controllers binnen de faculteit samen, te weten de Financial Controller en de Project Controller. Daarnaast werk je samen met financiële experts in RUG-brede afdelingen, zoals het Financial Shared Service Centre (FSSC) en Corporate Control (CC).

De faculteit heeft de laatste jaren een sterke groei doorgemaakt in studentenaantallen en onderzoek. Hierdoor is extra ondersteuning noodzakelijk en zijn we op zoek naar jou!

Wetenschappelijk coördinator Wubbo Ockels School (1,0 fte)Department: Faculteit RechtsgeleerdheidHours: 38Apply before: July 04, 2022

Energie en klimaat zijn een kernthema binnen onderzoek en onderwijs van de RUG. Wetenschappers, docenten en studenten van verschillende faculteiten van de RUG werken met elkaar samen rond dit thema in de Wubbo Ockels School voor Energie en Klimaat.

Met de Wubbo Ockels School wil de RUG haar bijdrage aan de energietransitie een extra impuls geven. De Wubbo Ockels School faciliteert en ondersteunt het ontwikkelen van interdisciplinaire onderzoek en onderwijs op het brede spectrum van energie en klimaat. Onderwijs, onderzoek, impact en publieke betrokkenheid floreren in een omgeving die de ontmoetingen tussen studenten, onderzoekers, externe partijen en belangstellenden stimuleert. Verder bouwen aan een gemeenschap is daarom onderdeel van alle activiteiten van de school.

Scientific coordinator of the Wubbo Ockels School (1.0 FTE)Department: Faculty of LawHours: 38Apply before: July 04, 2022

Energy and climate form a key theme in the research and teaching at the UG. The Wubbo Ockels School for Energy and Climate brings together academics, lecturers, and students from various UG faculties to work together on this theme.

The Wubbo Ockels School is a way for the UG to boost its contribution towards the energy transition. The Wubbo Ockels School facilitates and supports the development of interdisciplinary research and teaching within the broad spectrum of energy and climate. Teaching, research, impact, and public involvement thrive in an environment that encourages students, researchers, external parties, and interested parties to meet up and talk. So, expanding a community is part of the programme of activities of the School.

PhD Promoting circular consumption (1.0 FTE)Department: Faculty of Behavioural and Social SciencesHours: 38Apply before: July 04, 2022

The Environmental Psychology group at the University of Groningen offers a PhD position in the project “CircEUlar: Developing circular pathways for an EU low-carbon transition”. The project aims to advance scientific and policy understanding of circular economy measures and strategies in the context of climate change mitigation.

Environmental Psychology at the University of Groningen has a national and international reputation for excellence. Research within the Environmental Psychology group focuses on a wide range of topics, including understanding which factors affect sustainable behaviours (such as energy use, car use, food consumption, and participation in environmental groups); understanding how people and groups cope with environmental and climate risks; understanding the effectiveness of strategies to promote sustainable behaviour; understanding the acceptability environmental policies and changes; and the effects of climate change and sustainable behaviour on wellbeing.

PhD Promoting sustainable behaviour in organisations (1.0 FTE)Department: Faculty of Behavioural and Social SciencesHours: 38Apply before: July 04, 2022

The Environmental Psychology group at the University of Groningen offers a PhD position in the project “Promoting sustainable behaviour in organisations”. The project aims to investigate what factors cause pro-environmental behaviour in organisations, and how organizational leaders and employees can be encouraged to reduce their environmental impact at work.

Environmental Psychology at the University of Groningen has a national and international reputation for excellence. Research within the Environmental Psychology group focuses on a wide range of topics, including understanding which factors affect sustainable behaviours (such as energy use, car use, food consumption, and participation in environmental groups); understanding how people and groups cope with environmental and climate risks; understanding the effectiveness of strategies to promote sustainable behaviour; understanding the acceptability environmental policies and changes; and the effects of climate change and sustainable behaviour on wellbeing.

Post-doctoral position on Therapeutically-Relevant RNA Targets (1.0 FTE)Department: Faculty of Science and EngineeringHours: 38Apply before: July 05, 2022

Applications are invited for a postdoctoral research position in the research group of Dr Danny Incarnato (http://www.incarnatolab.com), Molecular Genetics (http://www.molgenrug.nl), GBB (http://www.rug.nl/gbb). The successful applicant will work on a project aimed at identifying functionally-relevant RNA structure elements playing a role in the post-transcriptional control of disease-relevant genes. The results will assist the characterization of therapeutically-relevant RNA targets for the development of small molecule drugs.

Programme.Administratief Medewerker Onderwijsbalie en -administratie (0,8-1,0 fte)Department: Faculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenHours: 38Apply before: June 29, 2022

De onderwijsbalie is het aanspreekpunt voor vragen van studenten over de opzet en organisatie van het onderwijs. Binnen de afdeling onderwijsbalie en –administratie heb je te maken met verschillende werkzaamheden die voor een deel afhankelijk zijn van de periode in het jaar. Je werkt voornamelijk in de backoffice en bent flexibel inzetbaar binnen de onderwijsbalie en -administratie.

Administrateur team Grootboek (0,8-1,0 fte)Department: Bureau van de UniversiteitHours: 38Apply before: June 29, 2022

Voor het team General Ledger zoeken wij een enthousiaste en leergierige collega. Binnen dit team houden we ons bezig met het verwerken van diverse financiële mutaties en het uitvoeren van diverse taken en controles bij de maand-, kwartaal en jaarafsluitingen.

Teacher in Ethics, Social and Political Philosophy (0.5 FTE)Department: Faculty of PhilosophyHours: 19Apply before: June 29, 2022

We are searching for a lecturer in the department of Ethics, Social and Political Philosophy who can teach:

(1) an existing course on Social and Political Philosophy for first year students in the bachelor programme Philosophy;
(2) a new and more advanced course on Ethics, Social and/or Political Philosophy for bachelor students enrolled in the Honours programme in philosophy;
(3) a new master course on Ethics, Social and/or Political Philosophy;
(4) a skills course on writing a philosophical essay or thesis;
(5) bachelor thesis supervision.

Management/Office-assistent FSE – cluster Engineering (0,8 fte)Department: Faculty of Science and EngineeringHours: 30Apply before: June 30, 2022

Bij het cluster Engineering van de School of Science & Engineering (SSE) komt een management assistent positie beschikbaar voor de ondersteuning van de bachelor- en masteropleiding Biomedical Engineering.

De management assistent maakt deel uit van een clusterteam dat gezamenlijk, met opleidingscoördinatoren, management assistenten en studieadviseurs, de opleidingen in het cluster ondersteunt. De management assistent werkt nauw samen met de andere medewerkers van het cluster Engineering en de SSE. Het clusterteam wordt aangestuurd door een teamhoofd.

Vakdidacticus Spaans (0,2 fte)Department: Faculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenHours: 8Apply before: June 30, 2022

In verband met het vertrek van één van onze collega’s zoeken wij een deskundige en enthousiaste vakdidacticus Spaans. De belangrijkste taak is het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het vakdidactiekonderwijs Spaans in de educatieve master-opleidingen, in afstemming met collega-opleiders uit het talencluster. Daarnaast gaat het om het verrichten van periodieke lesobservaties bij studenten tijdens hun schoolstage en het onderhouden van voor de functie relevante contacten met de Faculteit der Letteren, met het onderwijsveld en met vakgenoten elders in het land.

PhD positions: Bird flight research & Aerial robot design (2.0 FTE)Department: Faculty of Science and EngineeringHours: 38Apply before: July 01, 2022

Are you passionate about discovering how animals fly to improve aerial robot design? Applications are invited for two fully funded PhD positions with Prof. David Lentink in the Biomimetics Group at Groningen. You will study how birds dynamically shape-shift their body to fly in turbulence as inspiration for developing advanced biomimetic aerial robots:

PhD 1 studies bird flight to unravel the aeromechanics and biomechanics of flapping bird wings and tails in a high turbulence wind tunnel.
PhD 2 studies bird-inspired aerial robot design and control to develop of a new flapping and morphing robot that flies in turbulence.

PhD position on the numerical modelling of perovskite solar cells (1.0 FTE)Department: Faculty of Science and EngineeringHours: 38Apply before: July 01, 2022

To enable the development of new, superior perovskite materials and solar cells, the successful candidate will develop advanced numerical simulation modelling software to quantitatively study the electrical characteristics of state-of-the-art perovskite solar cells.

With the rise of perovskite semiconductors, a new approach using metal halide perovskites as wide bandgap absorber on top of state-of-the-art silicon bottom cells has emerged, promising power conversion efficiencies (PCE) well over 30 %. Such tandem cells are envisaged as one of the most promising applications of these fascinating new materials. The development of suitable, highly efficient perovskite sub-cells is a challenge and requires a thorough understanding of the workings of perovskite devices.

BBL-leerling Management assistent Onderwijsinstituut GMW (0,8 fte)Department: Faculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenHours: 30Apply before: July 01, 2022

Jouw werkzaamheden/taken zijn gericht op/ bestaan uit:

• agendabeheer (digitaal): afspraken maken, wijzigingen
• communicatie: verzorgen van (mail) correspondentie (NL en ENG)
• secretariële en administratieve ondersteuning
• archiefwerkzaamheden (voornamelijk digitaal)
• op een klantvriendelijke wijze medewerkers, studenten, externe relaties te woord staan en eventueel doorverwijzen
• kopieerwerkzaamheden
• voorbereiden, organiseren en notuleren van vergaderingen.

De werkzaamheden kunnen langzamerhand uitgebreid worden. Dit is afhankelijk van je kennis, vaardigheden en gedrag.

Afdelingsspecifieke werkzaamheden / taken:

• informeren van medewerkers en studenten zowel telefonisch als aan de balie
• het inplannen van afspraken
• inschrijven van studenten voor cursussen
• cijferadministratie
• het beheren van verschillende mailboxen
• aanmaken en versturen van cijferlijsten
• ondersteuning organisatie buluitreikingen
• maken van diploma supplementen
• digitaal studentenarchief
• notuleren van overleggen

Post-doc Electrocatalysis in alkaline cells for green hydrogen productionDepartment: Faculty of Science and EngineeringHours: 38Apply before: July 01, 2022

In the Chemical Engineering group of ENTEG at the University of Groningen, we are looking for a talented and motivated postodoctoral researcher on alkaline water electrolysis. The position is part of the WaviatER, which is a consortium between University of Groningen, DEMCON and several other industrial partners. This project is partially funded by Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) and the European Union, aiming to the development of a highly efficient and stable mid-scale alkaline electrolyser to be demonstrated at the Eelde Airport, Groningen. The WaviatER project is expected to play a crucial role for the transformation of the Northern Netherlands to a key region for green hydrogen production. In this context, the postdoc will work at the University of Groningen but in close collaboration with DEMCON, focusing on electrocatalytic materials development, cell validation and characterization as well as evaluation of possible degradation phenomena.

PhD position Decision support for a healthy lifestyle (1.0 FTE)Department: Faculty of Science and EngineeringHours: 38Apply before: July 01, 2022

The goal of “Healthy Living as a Service” is to improve people’s lifestyle. To enable this users are supported by smart technologies which allow tracking of the own health status as well as environmental variables that might influence health. To support long lasting lifestyle changes the project will take an integrated approach including personal factors, the living environment, and the social context. Citizens from different areas of the Northern Netherlands (field labs), reasearchers, artists and industry are working in close collaboration within “Healthy Living as a Service”. Smart sensors and artificial intelligence (AI) used to monitor health and the living environment will support and motivate the users to make healthy choices and make lifestyle changes sustainable. Participants will become aware about the risks and benefits of using technology and data for health monitoring. This will enable them to make their own choices.

BBL-leerling Proefdierverzorger FDD (0,8 fte)Department: Faculty of Science and EngineeringHours: 30Apply before: July 01, 2022

• je zorgt voor adequate huisvesting en verzorging van proefdieren en verricht waarnemingen ten behoeve van gezondheids- en welzijnsbewaking
• je voert administratieve werkzaamheden uit in het kader van gezondheids- en welzijnsregistratie van proefdieren
• je reinigt en desinfecteert dierverblijven en materialen.

PhD position in the SCOOP Program on Identities and Networks #2 (1.0 FTE)Department: Faculty of Behavioural and Social SciencesHours: 38Apply before: July 01, 2022

Full title: PhD position in the SCOOP Program on Identities and Networks #2 How psychological processes relating to social identities and social networks interact to sustain cooperation” at the (Sub)Department of Social Psychology of the University of Groningen. (1.0 FTE)

Leave a Reply

Your email address will not be published.