KTH Royal Institute of Technology in Sweden invites application for vacant PhD, Postdocs and Faculty Positions, a workplace that has a strong sense of fellowship, Sweden

VacancyCityDepartmentApplication deadline
Postdoc in mathematicsStockholmSchool of Engineering Sciences at KTH10.Jan.2023
Postdoc in AstrophysicsStockholmSchool of Engineering Sciences at KTH20.Dec.2022
Postdocs in CombinatoricsStockholmSchool of Engineering Sciences at KTH15.Dec.2022
Postdoc in Geometric Analysis and Differential GeometryStockholmSchool of Engineering Sciences at KTH09.Dec.2022
Postdoc in Extracting Signal Content using Spline Filtering TechniquesStockholmSchool of Engineering Sciences at KTH02.Dec.2022
Doctoral students in Networked Systems SecurityStockholmSchool of Electrical Engineering and Computer Science at KTH01.Dec.2022
Gruppchef arkiv o registratur på KTHStockholmGemensamt verksamhetsstöd vid KTH30.Nov.2022
Gruppchef Utveckling ITStockholmKungliga Tekniska högskolan, Gemensamt verksamhetsstöd21.Nov.2022
Postdoc in synthetic biology for enhancing CO2 uptake in bacteria.SolnaSchool of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health at KTH15.Nov.2022
Doctoral student in Deep Generative Models for Reconstruction from Sparse MeasurementsStockholmSchool of Electrical Engineering and Computer Science at KTH14.Nov.2022
Postdoc in sustainable development with a specialization in systems analysisStockholmSchool of Architecture and Built Environment at KTH14.Nov.2022
Postdoc in digitalization and climate impactsStockholmSchool of Architecture and Built Environment at KTH14.Nov.2022
Postdoc in Numerical models of interfacial fluxes in fluid flowsStockholmSchool of Engineering Sciences at KTH10.Nov.2022
Postdoc in miniaturized microbiology & microfluidicsStockholmSchool of Electrical Engineering and Computer Science at KTH08.Nov.2022
Postdoc in Computational Chemistry with Specialization in ElectrocatalysisStockholmSchool of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health at KTH07.Nov.2022

Postdoc in resilient learning for edge computingStockholmSchool of Electrical Engineering and Computer Science at KTH07.Nov.2022
Ph.D. In Information theory for stochastic decision problemsStockholmSchool of Electrical Engineering and Computer Science at KTH04.Nov.2022
Ph.D. In algorithms and architectures for high-performance machine-learningStockholmSchool of Electrical Engineering and Computer Science at KTH03.Nov.2022
Postdoc at WWSC in biorefinery pulping & electrochem. hydrogen productionStockholmSchool of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health at KTH03.Nov.2022
Doctoral student in WWSC: Wood-based barriers for wood-based materialsStockholmSchool of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health at KTH03.Nov.2022
Doctoral student in WWSC: Sustainable biotech to circularise forest wasteStockholmSchool of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health at KTH03.Nov.2022
Doctoral student in WWSC: wood nanotech for sustainable energy harvestingStockholmSchool of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health at KTH03.Nov.2022
Doctoral student in WWSC: Green Chemical Modification of Cellulose in WaterStockholmSchool of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health at KTH03.Nov.2022
Doctoral student in WWSC: Hemicelluloses for fibre enzymatic modificationStockholmSchool of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health at KTH03.Nov.2022
Doctoral student in WWSC: Modeling of cellulose-water interactionsStockholmSchool of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health at KTH03.Nov.2022
Postdoc in WWSC: Colloidal interactions between cellulose nanofibrilsStockholmSchool of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health at KTH03.Nov.2022
Doctoral student in WWSC: wood-based energy storage materialsStockholmSchool of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health at KTH03.Nov.2022
Doctoral student in WWSC: Structure and properties of lignin materialsStockholmSchool of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health at KTH03.Nov.2022
Doctoral student in WWSC: Lignin biorefining and valorizationStockholmSchool of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health at KTH03.Nov.2022

Doctoral student in WWSC: Nanolignin as platform for sustainable materialsStockholmSchool of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology at KTHand Health03.Nov.2022
Doctoral student in WWSC: Biodegradability of modified wood biopolymersStockholmSchool of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health at KTH03.Nov.2022
Doctoral student in WWSC: Cellulose for high performance derivatesStockholmSchool of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health at KTH03.Nov.2022
Doctoral student in WWSC: Fabrication processes for biobased nanomaterialsStockholmSchool of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health at KTH03.Nov.2022
Doctoral student in WWSC: Wood-based polymers for surface engineeringStockholmSchool of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health at KTH03.Nov.2022
Doktorand inom Produkt- och tjänstedesign för delade boendeformerStockholmSkolan för industriell teknik och management vid KTH03.Nov.2022
Doctoral student in large scale machine learning for robotic manipulationStockholmSchool of Electrical Engineering and Computer Science at KTH03.Nov.2022
Postdoc in Computational ScienceStockholmSchool of Electrical Engineering and Computer Science at KTH03.Nov.2022
KTH söker nu två domänarkitekter till IT-avdelningen!StockholmKungliga Tekniska högskolan, Gemensamt verksamhetsstöd02.Nov.2022
Doctoral student in Organic Redox Flow BatteriesStockholmSchool of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health at KTH01.Nov.2022
Doctoral student in Power ElectronicsStockholmSchool of Electrical Engineering and Computer Science at KTH01.Nov.2022
Doctoral student in Power ElectronicsStockholmSchool of Electrical Engineering and Computer Science at KTH01.Nov.2022
Postdoctoral researcher in tribology of wave energy convertorsStockholmSchool of Industrial Engineering and Management at KTH31.Oct.2022
Doctoral student in Biocatalysis: Scale-up for sustainable enzyme chemistryStockholmSchool of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health at KTH31.Oct.2022

Doctoral student in high-speed datacenter networkingStockholmSchool of Electrical Engineering and Computer Science at KTH31.Oct.2022
Doctoral student in Intensified production process of AAV for gene therapyStockholmSchool of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health at KTH31.Oct.2022
Doctoral student in process metallurgyStockholmSchool of Industrial Engineering and Management at KTH31.Oct.2022
Researcher in vehicle-to-grid design and controlStockholmSchool of Electrical Engineering and Computer Science at KTH31.Oct.2022
Postdoc in Theoretical Particle PhysicsStockholmKTH Royal Institute of Technology, School of Engineering Sciences31.Oct.2022
Doctoral students in aging of Automotive BatteriesStockholmSchool of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health at KTH28.Oct.2022
Doctoral student in Wireless CommunicationsStockholmSchool of Electrical Engineering and Computer Science at KTH28.Oct.2022
Postdoc in Assembly, mechanics and growth of plant cell wallsStockholmSchool of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health at KTH28.Oct.2022
Postdoc in advanced semiconductor spectroscopyStockholmSchool of Engineering Sciences at KTH28.Oct.2022
Licentiate in Machine Learning for Aerial ImageryStockholmSchool of Electrical Engineering and Computer Science at KTH28.Oct.2022
Postdoc in BiophysicsStockholmSchool of Engineering Sciences at KTH28.Oct.2022
Doktorand inom sidokanalanalys av post-kvantkryptografiska algoritmer.StockholmSkolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH27.Oct.2022
Doctoral student in phase contrast medical imagingStockholmSchool of Engineering Sciences at KTH27.Oct.2022
Tentamensvakter till KTHStockholm ( Flemingsberg/Kista/Södertälje/Östermalm)Kungliga Tekniska högskolan, Gemensamt verksamhetsstöd27.Oct.2022
Handläggare / Koordinator till utbildningskansliet på EECSStockholmSkolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH26.Oct.2022

Doktorander inom intelligenta framtida elnätStockholmSkolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH26.Oct.2022
Teaching assistant in Vehicle Engineering at Engineering MechanicsStockholmKTH Royal Institute of Technology, School of Engineering Sciences25.Oct.2022
Postdoc in Phenomenological Neutrino Physics.StockholmKTH Royal Institute of Technology, School of Engineering Sciences24.Oct.2022
Researcher in computational biophysicsStockholmSchool of Engineering Sciences at KTH24.Oct.2022
Forskarutbildningshandläggare till KTHStockholmKungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa21.Oct.2022
Doctoral student in Joint Radio and CommunicationsStockholmSchool of Electrical Engineering and Computer Science at KTH21.Oct.2022
Python software engineer in cybersecurity and network managementStockholmSchool of Electrical Engineering and Computer Science at KTH21.Oct.2022
Handläggare/Koordinator till Utbildningskansliet på KTHStockholmSkolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH21.Oct.2022
Research assistant in physicsStockholmKTH Royal Institute of Technology, School of Engineering Sciences21.Oct.2022
Teaching Assistant, Innovative Sustainable Energy EngineeringStockholmSchool of Industrial Engineering and Management at KTH21.Oct.2022
Postdoc in computational enzyme designStockholmSchool of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health at KTH20.Oct.2022
HR-administratör för lärartillsättningar vid KTHStockholmGemensamt verksamhetsstöd vid KTH20.Oct.2022
PhD in Analysis, polynomial kernels, random matrices & mathematical physicsStockholmSchool of Engineering Sciences at KTH20.Oct.2022
Doctoral student in applied and computational mathematicsStockholmSchool of Engineering Sciences at KTH20.Oct.2022
Assistant professor in Computer science with specialization in CybersecurityStockholmSchool of Electrical Engineering and Computer Science at KTH19.Oct.2022
Assistant professor in sustainable metalsStockholmSchool of Industrial Engineering and Management at KTH19.Oct.2022
Doctoral student in Bridge Engineering – new concepts for high speed tracksStockholmSchool of Architecture and Built Environment at KTH19.Oct.2022
Forskningsrådgivare – vikariatStockholmGemensamt verksamhetsstöd vid KTH19.Oct.2022
Researcher in Food Science and TechnologyStockholmSchool of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health at KTH19.Oct.2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.