University of South-Eastern Norway invites application for vacant PhD and Academic Positions, one of the largest educational institutions in Norway

Vacancies

TitleApplication deadline
Professor/dosent i pedagogikk – Deadline: Tuesday, January 31, 2023Tuesday, January 31, 2023
Førsteamanuensis / førstelektor i engelsk – Deadline: Wednesday, February 1, 2023Wednesday, February 1, 2023
Førsteamanuensis/Førstelektor/Universitetslektor i jordmorfag – Deadline: Wednesday, February 1, 2023Wednesday, February 1, 2023
Renholder – Deadline: Thursday, February 2, 2023Thursday, February 2, 2023
Renholder / Renholder med fagbrev – Deadline: Thursday, February 2, 2023Thursday, February 2, 2023
førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i maritim elektro og automasjon – Deadline: Saturday, February 11, 2023Saturday, February 11, 2023
Rådgiver/Seniorrådgiver – Deadline: Sunday, February 12, 2023Sunday, February 12, 2023
Førsteamanuensis / professor i ferskvannsøkologi / limnologi – Deadline: Monday, February 13, 2023Monday, February 13, 2023
Stipendiat i Arkitektonisk lysdesign for gang- og sykkeltunneler – Deadline: Wednesday, February 15, 2023Wednesday, February 15, 2023
PhD Research Fellow in Architectural Lighting Design for Foot- and Cycling Tunnels – Deadline: Wednesday, February 15, 2023Wednesday, February 15, 2023
Universitetslektor/førstelektor i entreprenørskap, økonomi og ledelse – Deadline: Sunday, February 19, 2023Sunday, February 19, 2023
PhD Research Fellow in Applied Micro- and Nanosystems – Deadline: Sunday, February 26, 2023Sunday, February 26, 2023
Underviser i finansregnskap og revisjon – Deadline: Sunday, March 5, 2023Sunday, March 5, 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published.