Inland Norway University of Applied Sciences invites application for vacant PhD and Faculty Positions, a state university college in Innlandet, Norway

tillingAvdelingArbeidsstedSøknadsfrist
SommervikarerSeksjon for opptakLillehammer, Elverum31. januar 2023
PhD research fellowship – Inclusion in civil society through children and youth sportsFakultet for helse- og sosialvitenskapLillehammer, Elverum5. februar 2023
PhD position in Applied ecology (silvopasture systems in the boreal forest)Ph.d. i Anvendt økologiHamar5. februar 2023
PhD position in grazing ecology (sheep grazing in the boreal forest)Ph.d. i Anvendt økologiHamar5. februar 2023
Rådgiver – prosjektoppfølging Fakultet for lærerutdanning og pedagogikkHamar5. februar 2023
Førsteamanuensis/førstelektor/      høgskolelektor innen kreftsykepleieFakultet for helse- og sosialvitenskapElverum7. februar 2023
PhD koordinator ved fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologiFakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologiStor-Elvdal9. februar 2023
Læreplasser i Dataelektronikerfaget og IT-driftsfagetIT-avdelingenLillehammer, Elverum10. februar 2023
AvdelingsingeniørIT-avdelingenÅmot12. februar 2023
Rådgiver/TimeplanleggerSeksjon for studieadministrative fellestjenesterLillehammer12. februar 2023

Førsteamanuensis/førstelektor/    høgskolelektor innenfor fagområdet operasjonssykepleie
Fakultet for helse- og sosialvitenskapElverum13. februar 2023
Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i sykepleie – TynsetFakultet for helse- og sosialvitenskapTynset14. februar 2023
Prosjektledere i skole -og barnehageutvikling SELLSenter for livslang læringLillehammer15. februar 2023
Professor/Associate Professor at Institute of AgricultureInstitutt for jordbruksfagHamar19. februar 2023
Førsteamanuensis/førstelektor i bedriftsøkonomiHandelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskapLillehammer19. februar 2023
Stipendiat-stilling om inkluderende opplæringFakultet for lærerutdanning og pedagogikkHamar, Lillehammer20. februar 2023
SystemutviklerIT-avdelingenLillehammer, Elverum22. februar 2023
PhD Research Fellowship in innovation and preparednessHandelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskapÅmot1. mars 2023
PhD research fellowship – Innovating Teacher Education (InnTELT)Hamar13. mars 2023
Stipendiatstillinger innenfor barnehagerettet forskningFakultet for lærerutdanning og pedagogikkHamar, Lillehammer13. mars 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published.