Karolinska Institute in Sweden invites application for vacant PhD, Postdoc and Academic Positions, a research-led medical university in Solna within the Stockholm urban area of Sweden

PositionAvdelningSista ansökningsdatum
Postdoctoral Researcher probing the Cell-of-Origin in Esophageal Cancer (Scholarship)Genander2023-11-12
Postdoctoral Researcher in tumor immunologyDepartment of Medicine, Huddinge2023-11-12
Research Assistant in the Lymphoma and Leukemia Research GroupDepartment of Oncology-Pathology2023-11-26
Postdoctoral studies in Phage biology and mycobacteria defense systems (scholarship)McInerney2023-11-03
Digital kommunikatör med erfarenhet av systemförvaltningKommunikationsavdelningen2023-11-03
Software developer to Karolinska Institutet BiobankKI Biobank2023-11-07
Professor of Cardiology with focus on Arrhythmology combined with clinical employment as specialist physician at Karolinska University HospitalDepartment of Medicine, Huddinge2023-11-10
Postdoctoral Researcher investigating Citrullination in Alopecia (Scholarship)Genander2023-11-12
Postdoctoral scholarship in single-cell biology and Organoids-on-a-chipDepartment of Physiology and Pharmacology2023-10-28
Pedagogisk utvecklareUnit for Teaching and Learning2023-10-30
Postdoctoral Researcher in in vitro reproductive toxicologyDepartment for Clinical Science, Intervention and Technology2023-10-30
Ekonomicontroller med strategisk inriktningUniversity Library2023-10-30
Doktorandplats inom ortopedisk integrativ forskning om ”Neuromuskulär elektrisk stimulering för förebyggande av kardiovaskulära sjukdomar”Department of Molecular Medicine and Surgery2023-10-30
Internationell koordinator till Karolinska InstitutetFIR2023-10-31
Doctoral position in cancer epidemiologyDepartment of Medical Epidemiology and Biostatistics2023-10-31
Doktorandtjänst inom medicinsk strålningsfysikDepartment of Oncology-Pathology2023-11-01
Doktorandplats inom arbetstider, återhämtning och säkerhetDepartment of Clinical Neuroscience2023-11-02
Forskningskoordinator till avd för Gastroenterologi och Hepatologi, KIDepartment of Medicine, Huddinge2023-11-03
Senior Lecturer in speech therapy combined with position as a speech language pathologist at the Karolinska University HospitalDepartment for Clinical Science, Intervention and Technology2023-10-26
Karolinska Institutet söker en ekonomiadministratör med systemintresseEkonomiavdelningen2023-10-26
Postdoctoral Researcher in dissection of panic circuitsDepartment of Neuroscience2023-10-26
Research assistant in digital health and mHealth ResearchLöf (MLÖ)2023-10-27
Postdoctoral position in the area of wearable biosensorsDermatology and venereology division2023-10-27
Research assistant position in aging researchAging Research Center, ARC2023-10-27
Postdoctoral Researcher in Computational single-cell biologySandberg2023-10-27
Karolinska Institutet söker en ekonomihandläggareEkonomiavdelningen2023-10-27
Amanuens inom fysioterapeutprogrammetDivision of Physiotherapy2023-10-27
Postdoctoral Researcher in single cell splicing analyses of the brainSandberg2023-10-27
Assistant professor in Occupational MedicineThe Institute of Environmental Medicine2023-10-23
Digital nyhetsredaktör med samordningsansvarKommunikationsavdelningen2023-10-23
Postdoktor till institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologiHenriques Normark2023-10-24
Forskningsassistent till Core Faciliteten PKL – vikariatDepartment of Laboratory Medicine2023-10-24
Postdoctoral Researcher in in Vascular SurgeryDepartment of Molecular Medicine and Surgery2023-10-24
Title TADepartment of Medical Epidemiology and Biostatistics2023-10-25
Forskningsingenjör i obstetrik och gynekologiDepartment for Clinical Science, Intervention and Technology2023-10-25
UtbildningsadministratörDepartment of Molecular Medicine and Surgery2023-10-25
Research Assistant in Experimental NeuroscienceDepartment of Neuroscience2023-10-25
Professor in Experimental Diabetes ResearchDepartment of Clinical Science and Education, Södersjukhuset2023-10-25
Forskningsassistent (timanställning)Department of Clinical Neuroscience2023-10-25
Postdoctoral Researcher in Intestinal Stem Cell ResearchKatajisto2023-10-25
Senior Lecturer in speech therapy combined with position as a speech language pathologist at the Karolinska University HospitalDepartment for Clinical Science, Intervention and Technology2023-10-26
Postdoctoral studies in stem cell biology and spinal cord regeneration (scholarship)Simon2023-10-20
Research assistant in data processingDepartment of Clinical Neuroscience2023-10-20
1-3 postdoctoral positions in pharmacoepidemiology in chronic diseaseDepartment of Medical Epidemiology and Biostatistics2023-10-20
Postdoctoral Researcher in neural circuits underlying sensorimotor functionsSilberberg2023-10-20
Postdoctoral Researcher in stem cell biology and spinal cord regenerationSimon2023-10-20
Drifttekniker M365 till IT-avdelningen på Karolinska InstitutetIT-avdelningen2023-10-22
PhD student position in “Molecular mechanisms of Parkinson’s disease at the single cell level”Department of Medical Biochemistry and Biophysics2023-10-22
Postdoctoral position: DNA nanotechnology /SRPat one of KI’s departments2023-10-22
Research Specialist in Molecular MicrobiologyRottenberg2023-10-22
Postdoctoral Researcher in bioinformaticsDepartment of Clinical Sciences, Danderyd Hospital2023-10-22
Amanuens i experimentell psykologi och hjärnavbildningDepartment of Clinical Neuroscience2023-10-23
Research Assistant in experimental psychology and brain imagingDepartment of Clinical Neuroscience2023-10-23
Postdoctoral researcher in motor-cogntive exercise in Parkinson’s diseaseDivision of Physiotherapy2023-10-17
Postdoctoral Researcher in immunotherapyDepartment for Clinical Science, Intervention and Technology2023-10-17
Projektsamordnare till Cell och genterapi gruppen (Evren Alici), HERM, MedH samt Vinnova kompenscentrum NextGenNK (Hans-Gustaf Ljunggren), vikariatDepartment of Medicine, Huddinge2023-10-18
Research assistant position in aging research with a focus on physical resilienceAging Research Center, ARC2023-10-18
Research Specialist in <subject>Department of Medicine, Huddinge2023-10-18
Läkare till forskningsprojekt inom avbildningstekniken Positronemissionstomografi (PET)Department of Clinical Neuroscience2023-10-18
Undergraduate and graduate level education in Inflammation and cardiovascular calcification (scholarship)Cardiovascular Medicine division2023-10-19
Doctoral (PhD) student position in Tumor BiologyDepartment of Microbiology, Tumor and Cell Biology2023-10-19
Postdoctoral studies in translational immunology focusing on lymphoma in the skin(scholarship)Rheumatology division2023-10-19
Exploring the etiology and regulatory pathways of Rheumatoid Arthritis: developing a new diagnostic testMedical Inflammation Research2023-10-15
Research Specialist in women’s healthCTMR. Juan Du2023-10-15
Assistant Professor in Data-Driven Precision Medicine and Diagnostics (DDLS Fellow)Science for Life Laboratory2023-10-15
Professor in Optometry combined with a position as optometrist at St. Erik Eye Hospital – Prolonged application periodDepartment of Clinical Neuroscience2023-10-16
Postdoctoral studies in Cancer and Cellular Senescence (scholarship)Strömblad (SST)2023-10-16
Doktorandtjänst i precisionsmedicin för kronisk njursjukdom (CKD)Department of Medical Epidemiology and Biostatistics2023-10-16
Title TACGF.Bioinformatik och IT2023-10-17
Postdoctoral researcher in mental health promotion and suicide preventionDepartment of Learning, Informatics, Management and Ethics2023-10-17
Säkerhetsstrateg till Karolinska InstitutetFastighetsavdelningen2023-10-15
Assistant Professor in Molecular Life Science (SciLifeLab Fellow)Science for Life Laboratory2023-10-15
Postdoctoral Researcher in microbiome researchCTMR.Core lab2023-10-15
Exploring the etiology and regulatory pathways of Rheumatoid Arthritis: A path to tolerogenic vaccinationMedical Inflammation Research2023-10-15
Assistant Professor in Data-Driven Epidemiology and Biology of Infection (DDLS Fellow)Science for Life Laboratory2023-10-15
Research assistant with an interest in climate action in health careDepartment of Learning, Informatics, Management and Ethics2023-10-15
Regulation of autoreactive B cells by Ncf1 polymorphismMedical Inflammation Research2023-10-15
Postdoctoral studies in mitochondrial biology (scholarship)Division of Molecular Metabolism2023-10-15

Leave a Reply

Your email address will not be published.